ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clustered

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clustered-, *clustered*, cluster, clustere
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cluster { clusteredn. ก้อน, กลุ่ม, พวง, ช่อ, ฝูง, พวก vi., vt. จับกันเป็นกลุ่มก้อน, เป็นกลุ่มก้อน, See also: clusteringly adv. ดูcluster clustery adj. ดูcluster, Syn. bunch, group, clump

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clustered fileแฟ้มเข้ากลุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

WordNet (3.0)
agglomerate(adj) clustered together but not coherent, Syn. agglomerated, agglomerative, clustered

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
clustered

adj. 1. growing close together but not in dense mats; -- of plants. [ WordNet 1.5 ]

2. occurring close together in bunches or clusters.
Syn. -- bunched, bunchy. [ WordNet 1.5 ]

3. clustered together but not coherent.
Syn. -- agglomerate, agglomerated, agglomerative, aggregate. [ WordNet 1.5 ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Today we'll be extracting an eight-cell cluster... and freezing it... for induced suspension and development arrest.วันนี้มันได้ทำการแบ่งเซลล์เป็นแปดเซลล์แล้ว และแช่แข็งมัน เพื่อทำการระงับกระบวนการพัฒนาต่อไป Junior (1994)
Not unlike my L-band, globular clusters work.ไม่แตกต่างจาก เอลวงดนตรีของ ฉันกระจุกดาวทรงกลมทำงาน Contact (1997)
- Come on, Mr. Cluster.- Come on, นายคลัสเตอร์ Dante's Peak (1997)
All right, Smith. Use the arm and lock us onto that small antenna cluster.ตกลง ใช้แขนหนีบล็อคยานเรากับเสาอากาศนั้น Event Horizon (1997)
Manta leader to Manta team, arm cluster torpedoes and stick close to element formation.จากผู้นำฝูงถึงทีมแมนต้า เตรียมการปล่อยตอร์ปิโด เล็งเป้าหมายในรูปแบบรวมศูนย์ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
In the CDC, we'd call this a statistically significant disease cluster.ในดี.ซี. เราเรียกมันว่า ความสำคัญทางสถิติ การรวมตัวกันของกลุ่มโรค Pilot (2004)
Disease clusters.การรวมตัวของกลุ่มโรค Pilot (2004)
I'll fire a red star cluster to signal the raid's over.ผมจะยิงปืนพลุสีแดงให้ เป็นสัญญาณบอกว่าเราบุกสำเร็จแล้ว The Great Raid (2005)
And I want two extra bags of peanut clusters.แล้วชั้นก็ต้องการถั่วถุงใหญ่พิเศษ 2 ถุง Monster House (2006)
All clustered in the Northwest, in the last two weeks.ทั้งหมดเป็นคนที่อยู่นอร์ธเวสท์ ในช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายของชีวิต Hollow Man II (2006)
Measuring alpha waves, resting rates, neuron clusters.ตรวจวัดคลื่นอัลฟา ความถี่ขณะพัก กลุ่มเซลล์ประสาท Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
I believe there are clusters of metal In the visual centers of your brain.ผมเชื่อว่าจะมีกลุ่มก้อนของโลหะ อยู่ในส่วนกลางของสมองคุณ The Ghost Network (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clusteredThey clustered around the fire.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พัว(adj) clustered, See also: bunched, Thai Definition: เป็นพวง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระวาน[krawān] (n) EN: cardamom ; Camphor Seed ; Round Siam Cardamon ; Best Camdamon ; Clustered Cardamon ; Cambodian cardamom ; Siam cardamom  FR: cardamome [ f ]
พัว[phūa] (adj) EN: clustered ; bunched
เต่าร้าง[taorāng] (n) EN: Burmese fishtail palm ; Clustered fishtail palm ; Common fishtail palm ; Wart fishtail palm ; Tufted fishtail palm

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
clustered

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clustered

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラスタ化されたアプリケーション[クラスタかされたアプリケーション, kurasuta kasareta apurike-shon] (n) { comp } clustered applications [Add to Longdo]
クラスタ装置[クラスタそうち, kurasuta souchi] (n) { comp } clustered device [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クラスタ装置[クラスタそうち, kurasuta souchi] clustered device [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top