ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

close friend

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -close friend-, *close friend*, close frien
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now I sell flowers to close friends and not so close friends.ตอนนี้ ผมขายดอกไม้ ให้เพื่อนที่สนิท และไม่สนิท The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
And Wally – Mr. Brown – is a very close friend of my aunt's, and –วอลลี่ คุณบราวน์ เป็นเพื่อนสนิทกับป้าของฉันและ Mulholland Dr. (2001)
She's a very close friend of mine Be polite to her SureShe's a very close friend of mine Be polite to her The Great Jang-Geum (2003)
We were in the neighbourhood visiting a very close friend and I wanted to take this opportunity to say thank you for your time.เราแวะมาเยี่ยมเพื่อนแถวนี้พอดี ผมเลยถือโอกาสมาขอบคุณ ที่คุณสละเวลา The Pursuit of Happyness (2006)
I had this really close friend in high school.ผมเคยมีแต่เพื่อนสนิทมากๆ ตอนอยู่มัธยมปลาย Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
I owe you one. They're close friends of yours.ผมติดค้างคุณครั้งนี้ พวกเขาเป็นเพื่อนสนิทคุณนี่ Love Now (2007)
a close friend of the bride's from elementary school... he was a student of the groom's during his college years...และตอนนี้ เพื่อนสนิทตอนประถมของเจ้าสาว และลูกศิษย์ของเจ้าบ่าวตอนที่เรียนมัธยม We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
Riiko would be sad if anything happened to her close friend Mika.ริโกะจะเสียใจถ้าเกิดอะไรข้นกับมิกะ เพื่อนสนิทของเธอ Absolute Boyfriend (2008)
And just for fun, your close friend Jack Kennedy.และเืพื่อความสนุกสนาน เพื่อนที่ใกล้แจ็ค แคนาดี้ Frost/Nixon (2008)
Mr Brown is a close friend of Leonard Attwell, the senior citizen found stabbed in the pedestrian subway.คุณบราวน์ เป็นเพื่อนสนิทกับลีโอนาร์ด แอทเวล พลเมืองสูงอายุ ที่ถูกแทงในทางเดินรถไฟใต้ดิน Harry Brown (2009)
Have you ever had a close friend die in your arms?เคยมีเพื่อนตายในอ้อมแขนมั้ย Smoke and Steel (2010)
Gödel was a close friend of Einstein's, and he decided to see if the great man's equations permitted time travel.โดยอัจฉริยภาพทาง คณิตศาสตร์เคิร์ต กอเดล กอเดล เป็นเพื่อน สนิทของไอสไตน์ของ และเขาตัดสินใจที่จะเห็น Is Time Travel Possible? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
close friendAi and Mariko are close friends; they go everywhere together.
close friendHe has no close friends to talk with.
close friendHe is a close friend of my brother.
close friendHe is my close friend
close friendHe is my close friend.
close friendHe posed as my close friend.
close friendI am bound to him by a close friendship.
close friendI took him for my close friend.
close friendMr Ichiro Fukuoka, a close friend of mine, would very much like to meet you.
close friendMr Soarez has been my close friend for years.
close friendShe has very few close friends.
close friendThe fact is that he is my close friend.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพื่อนซี้(n) close friend, See also: bosom friend, intimate friend, Syn. เพื่อนสนิท, Example: พวกเขาเป็นเพื่อนซี้กันมาตั้งแต่ชั้นประถม, Notes: (สแลง)
คู่คิด(n) intimated friend, See also: close friend, tested friend, friend in adversity, Example: สามีที่ดีมักจะเป็นคู่คิดให้แก่ภรรยา, Thai Definition: ผู้ร่วมคิดกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มึง[meung] (pron) EN: you (vulg. - to a close friend)  FR: tu (vulg. - entre amis proches)
เพื่อนคู่หู[pheūoen khūhū] (n, exp) EN: buddy ; intimate friend ; bosom friend ; pal ; close friend ; play mate ; comrade ; confidant friend
เพื่อนรัก[pheūoen rak] (n, exp) EN: valued friend ; bosom friend ; close friend
เพื่อนสนิท[pheūoen sanit] (n, prop) EN: best friend ; intimate friend ; close friend ; dear friend ; pal  FR: meilleur ami [ m ] ; meilleure amie [ f ] ; ami intime [ m ] ; amie imtime [ f ]
เพื่อนซี้[pheūoen sī] (n, exp) EN: close friend ; true friend ; bosom friend ; intimate friend ; buddy  FR: ami proche [ m ] ; ami intime [ m ] ; véritable ami [ m ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
密友[mì yǒu, ㄇㄧˋ ㄧㄡˇ,  ] close friend #28,884 [Add to Longdo]
兰交[lán jiāo, ㄌㄢˊ ㄐㄧㄠ,   /  ] close friendship; a meeting of minds [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
親友[しんゆう, shinyuu] (n) close friend; bosom (old, intimate) friend; buddy; crony; chum; (P) #5,464 [Add to Longdo]
会う(P);逢う(P);遭う(P);遇う[あう, au] (v5u, vi) (1) (逢う is often used for close friends, etc. and may be associated with drama or pathos; 遭う may have an undesirable nuance) to meet; to encounter; (2) (uk) (esp. 遭う when in kanji) to have an accident; to have a bad experience; (P) #11,591 [Add to Longdo]
まぶ達;マブ達[まぶだち(まぶ達);マブだち(マブ達);マブダチ, mabudachi ( mabu tachi ); mabu dachi ( mabu tachi ); mabudachi] (n) (col) true friend; close friend [Add to Longdo]
款を通ずる[かんをつうずる, kanwotsuuzuru] (exp, vz) to communicate secretly; to form a close friendship [Add to Longdo]
細君[さいくん, saikun] (n) (1) one's wife (when speaking with a close friend); (2) your wife (when speaking with a junior) [Add to Longdo]
深交[しんこう, shinkou] (n) close friendship [Add to Longdo]
水魚の交わり[すいぎょのまじわり, suigyonomajiwari] (n) close friendship; intimate friendship [Add to Longdo]
大親友[だいしんゆう, daishinyuu] (n) best friend; close friend [Add to Longdo]
断金[だんきん, dankin] (n) close friendship (i.e. strong enough to cut metal) [Add to Longdo]
知音[ちいん, chiin] (n) exceptionally close friend [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top