ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clerk

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clerk-, *clerk*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clerk(n) พนักงานโรงแรมที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการลงทะเบียน, พาแขกไปที่ห้องพัก
clerk(n) เสมียน
clerkly(adj) ที่เกี่ยวกับงานธุรการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clerk(คลาร์ค, เคลิค) { clerked, clerking, clerks } n. เสมียน, เสมียนขายของ, พนักงานร้านค้า, พระ, คนที่อ่านออกเขียนได้, ผู้คงแกเรียน vi. ทำหน้าที่เป็นเสมียน, See also: clerkish adj. ดูclerk clerkship n. ดูclerk
clerkly(เคลิค'ลี) adj., adv. เกี่ยวกับเสมียน, มีความรู้, See also: clerkliness n.
bank clerkn. เจ้าหน้าที่ธนาคารที่เกี่ยวกับการถอน และฝากเงิน, ดูteller (ของอเมริกา)
booking clerkn. คนขายตั๋ว
town clerkn. เจ้าหน้าที่ของเมืองผู้มีหน้าที่ทำการจดทะเบียนออกใบอนุญาต และเรียกประชุม ต่าง ๆ คล้ายนายอำเภอ

English-Thai: Nontri Dictionary
clerk(n) เสมียน, อาลักษณ์, คนขายของ
clerkship(n) ตำแหน่งเสมียน, ตำแหน่งอาลักษณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Clerk of the House of Commonsเลขาธิการสภาสามัญชน (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clerk of the Parliamentเลขาธิการสภาขุนนางอังกฤษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Clerk of the Parliamentsเลขาธิการสภาขุนนาง (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clerk to the justicesพนักงานศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clerk, city; city clerkปลัดเทศบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clerk, committee; committee clerkหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำคณะกรรมาธิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clerk, county; county clerkปลัดเทศมณฑล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clerk, municipalปลัดเทศบาล (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clerk, sanitary districtปลัดสุขาภิบาล (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clerks (Retail trade)พนักงาน (การขายปลีก) [TU Subject Heading]
Clerks, Wardเสมียน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Clerk of Conscription Unit(n) เสมียนหน่วยสัสดี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And stop calling me Mr. Patel. You're not a junior clerk anymore.แล้วก็เลิกเรียกผมว่า"คุณ"ได้แล้ว คุณไม่ใช่เสมียนแล้วนะ Gandhi (1982)
How you killed as many people as the other supply clerks in your outfit.เฮ้ นี่มันไม่ใช่เรื่องจิงใช่มั้ย รูปมันไม่ได้ตัดต่อใช่มั้ย ไม่ใช่น่ะสิ คุณนักสืบ ชั้นดูเป็นคนโกหกรึไง คุณนี่ยังไงนะ Hero (1992)
Someone reported a suspect fitting your description... shooting a clerk at Lloyd's a few minutes ago.มีคนรายงานผู้ต้องสงสัยตรงกับลักษณะของนาย... ที่เพิ่งจะไปปล้นแล้วยิงพนักงานที่ร้านลอยด์ . 11:14 (2003)
Um, hi. I think... I just saw a man shoot the clerk at Lloyd's.เอ่อม หวัดดีค่ะ คือชั้นว่า... ชั้นเห็นผู้ชายคนนึงยิงพนักงานที่ร้านลอยด์น่ะค่ะ. 11:14 (2003)
Forget it. Clerk runs your card, and they got us.ลืมแล้วหรอ ถ้าเรารูดบัตร พวกเขาจะตามเราเจอ The Forgotten (2004)
Now, the gift-store clerk - she said he seemed...นี่ ตรงขายของที่ระลึก - เธอบอกว่า เขาดูเหมือน... National Treasure (2004)
Yeah, well, there's a clerk downtown named Ned, who has four cats and lives with his mom, and he bought me a drink.ใช่ อ้อ มีพนักงานบัญชีที่ดาวน์ทาวน์ชื่อเน็ต เขาเลี้ยงแมวไว้ 4 ตัวและอยู่กับแม่ของเขา และเขาเคยเลี้ยงเหล้าฉัน Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Clara toplin used to be the properties clerk here.คาร่า ท็อปลิน เธอเคยเป็นเสมียนทำบัญชีของกลางที่นี่ Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
All right, I slipped the admissions clerk 20 euros.All right, I slipped the admissions clerk 20 euros. Crusade (2004)
Siao Sih /19/ Clerk in Clothing Storeเสี่ยว ฉี / 19 / ลูกจ้างในร้านขายผ้า Go Go G-Boys (2006)
Your Honor, I'm presenting to the clerk an affidavit from the Director of the Secret Service agency.ท่านครับผมขอเสนอเอกสารรับรอง จากผอ.หน่วยสืบราชการลับให้เสมียน ท่านครับผมขอเสนอเอกสารรับรอง จากผอ.หน่วยสืบราชการลับให้เสมียน The Rat (2006)
At this time, the police aren't releasing any details, but earlier tonight, a store clerk was murdered at this downtown location.ในตอนนี้ ตำรวจยังไม่บอกรายละเอียดอะไร แต่ช่วงหัวค่ำ เสมียณร้านขายของชำถูกฆาตกรรม ในเขตดาวน์ทาวน์ Dr. Feelgood (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clerkA clerk in the office is only a pawn in the game of big business.
clerkAfter she filled out the application, the records clerk told her that the fee was eight dollars.
clerkAll of a sudden, the clerk lost his temper.
clerkAmong the audience, there were students, teacher, clerks, and so on.
clerkAt the same time, the clerk Natsue Arimura told Gokijo of his intent to resign after this month.
clerkBob worked as a clerk in the grocery store on Saturday.
clerkClerks with sticky fingers won't keep their jobs for long.
clerkFor the time being, she is clerking in a department store.
clerkHe gets a reasonable salary as a bank clerk.
clerkHe got a position as a clerk.
clerkHe is a bank clerk.
clerkHe is a clerk at the Bank of Washington.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสมียน(n) clerk, Syn. พนักงาน, เจ้าหน้าที่, Example: เขามีพรรคพวกช่วยเหลือให้เข้ารับราชการเป็นเสมียนในกรมศุลกากร, Count Unit: คน, Thai Definition: เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหนังสือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าหน้าที่ชิปปิ้ง[jaonāthī chipping] (n, exp) EN: shipping clerk
จ่าศาล[jā sān] (n, exp) EN: clerk of the court ; registrar of the court
เจมส์ เคลิร์ก แมกซ์เวล[Jēm Khloēk Maēkswēl] (n, prop) EN: James Clerk Maxwell  FR: James Clerk Maxwell
พนักงานขาย[phanakngān khāi] (n, exp) EN: salesman ; salesperson ; salesclerk ; sales clerk ; sales woman  FR: vendeur [ m ] ; vendeuse [ f ]
พนักงานประจำสำนักงาน[phanakngān prajam samnakngān] (n, exp) EN: office employee ; office worker ; clerical worker ; clerk  FR: employé de bureau [ m ]
เสมียน[samiēn] (n) EN: clerk ; office worker ; scribe ; clerical staff  FR: employé [ m ] ; employée [ f ] ; clerc [ m ] ; scribe [ m ]
เสมียนพนักงาน[samiēn phanakngān] (n, exp) EN: office staff ; personnel ; clerical staff ; employees ; clerks and workers

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
clerk
clerks
clerk's
clerkin
clerks'

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clerk
clerks
clerked
clerking

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
营业员[yíng yè yuán, ㄧㄥˊ ㄧㄝˋ ㄩㄢˊ,    /   ] clerk; shop assistant #12,725 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Protokollführer { m }clerk (of the court) [Add to Longdo]
Rennleiter { m }clerk of the course [Add to Longdo]
Schreiber { m } | Schreiber { pl }clerk | clerks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
係(P);係り[かかり, kakari] (n) (1) (esp. 係) (See 掛かり・かかり・5) charge; duty; person in charge; official; clerk; (2) { ling } (esp. 係り) (See 係り結び) connection; linking; (P) #3,956 [Add to Longdo]
係;掛[がかり, gakari] (suf) (掛 is often used for government offices, railways, etc.) (See 係・かかり・1, 掛かり・かかり・5) charge; duty; person in charge; official; clerk #3,956 [Add to Longdo]
書記[しょき, shoki] (n, vs, adj-no) clerk; secretary; (P) #5,555 [Add to Longdo]
クラーク[kura-ku] (n) clerk; (P) #7,331 [Add to Longdo]
店員[てんいん, ten'in] (n, adj-no) shop assistant; employee; clerk; salesperson; (P) #8,859 [Add to Longdo]
係長(P);掛長[かかりちょう, kakarichou] (n) chief clerk; (P) #15,937 [Add to Longdo]
官吏[かんり, kanri] (n) government official; clerk; (P) #16,456 [Add to Longdo]
番頭[ばんとう, bantou] (n) (head) clerk #17,762 [Add to Longdo]
ハウスミヌカン[hausuminukan] (n) sales clerk in a fancy boutique clothing store (wasei [Add to Longdo]
案内係[あんないがかり, annaigakari] (n) clerk at the information desk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clerk \Clerk\ (kl[~e]rk; in Eng. kl[aum]rk; 277), n. [Either OF.
   clerc, fr. L. clericus a priest, or AS. clerc, cleric, clerk,
   priest, fr. L. clericus, fr. Gr. klhriko`s belonging to the
   clergy, fr. klh^ros lot, allotment, clergy; cf. Deut. xviii.
   2. Cf. {Clergy}.]
   1. A clergyman or ecclesiastic. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       All persons were styled clerks that served in the
       church of Christ.           --Ayliffe.
    [1913 Webster]
 
   2. A man who could read; a scholar; a learned person; a man
    of letters. [Obs.] "Every one that could read . . . being
    accounted a clerk." --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
       He was no great clerk, but he was perfectly well
       versed in the interests of Europe.  --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. A parish officer, being a layman who leads in reading the
    responses of the Episcopal church service, and otherwise
    assists in it. [Eng.] --Hook.
    [1913 Webster]
 
       And like unlettered clerk still cry "Amen". --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. One employed to keep records or accounts; a scribe; an
    accountant; as, the clerk of a court; a town clerk.
    [1913 Webster]
 
       The clerk of the crown . . . withdrew the bill.
                          --Strype.
    [1913 Webster]
 
   Note: In some cases, clerk is synonymous with secretary. A
      clerk is always an officer subordinate to a higher
      officer, board, corporation, or person; whereas a
      secretary may be either a subordinate or the head of an
      office or department.
      [1913 Webster]
 
   5. An assistant in a shop or store. [U. S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clerk
   n 1: an employee who performs clerical work (e.g., keeps records
      or accounts)
   2: a salesperson in a store [syn: {salesclerk}, {shop clerk},
     {clerk}, {shop assistant}]
   v 1: work as a clerk, as in the legal business

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top