ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

civilization

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -civilization-, *civilization*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
civilization(n) ความศิวิไลซ์, Syn. civilisation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
civilization(ซิฟวิลไลเซ'เชิน) n. อารยธรรม, การมีวัฒนธรรมประเพณี

English-Thai: Nontri Dictionary
civilization(n) อารยธรรม, ความเจริญ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Civilizationอารยธรรม [TU Subject Heading]
Civilization, Ancientอารยธรรมสมัยโบราณ [TU Subject Heading]
Civilization, Hinduอารยธรรมฮินดู [TU Subject Heading]
Civilization, Islamicอารยธรรมอิสลาม [TU Subject Heading]
Civilization, Medievalอารยธรรมสมัยกลาง [TU Subject Heading]
Civilization, Modernอารยธรรมสมัยใหม่ [TU Subject Heading]
Civilization, Orientalอารยธรรมตะวันออก [TU Subject Heading]
Civilization, Westernอารยธรรมตะวันตก [TU Subject Heading]
Civilization, Western, in literatureอารยธรรมตะวันตกในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
civilization(n) a society in an advanced state of social development (e.g., with complex legal and political and religious organizations), Syn. civilisation
civilization(n) the social process whereby societies achieve an advanced stage of development and organization, Syn. civilisation
culture(n) a particular society at a particular time and place, Syn. civilisation, civilization
refinement(n) the quality of excellence in thought and manners and taste, Syn. civilisation, civilization

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Civilization

n. [ Cf. F. civilisation. ] 1. The act of civilizing, or the state of being civilized; national culture; refinement. [ 1913 Webster ]

Our manners, our civilization, and all the good things connected with manners, and with civilization, have, in this European world of ours, depended for ages upon two principles -- . . . the spirit of a gentleman, and spirit of religion. Burke [ 1913 Webster ]

2. (Law) Rendering a criminal process civil. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
fit... for a civilized house!เหมาะกับบ้านของอารยชน Wuthering Heights (1992)
- Civilized, strategic.- อารยะยุทธศาสตร์ The Shawshank Redemption (1994)
This incredible epidemic of random mass killing... has spread to every country in the civilized world.มันแพร่ระบาดไปอย่างเหลือเชื่อ มีการฆ่ากันอย่างโจ่งแจ้ง แผ่ขยายไปทั่วประเทศในโลกอันศิวิไลซ์ In the Mouth of Madness (1994)
What do the Wachati possess that is of great value to civilized man?อย่าเสียเวลาชักช้าในการทักทาย เวลามีค่ายิ่งทองคำ งั้นเหรอ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
I'm coming after you civil reservists to see if you can remember about rifles and thumbs down the seams of your slacks, into your pink civvy thoughts with my big black boots, bearing a big, black, knobbly stick.ฉันมาหลังจากที่คุณกองหนุน พลเรือน เพื่อดูว่าคุณสามารถจำเกี่ยวกับ ปืน และนิ้วหัวแม่มือลงตะเข็บ กางเกงทรงหลวมของคุณ How I Won the War (1967)
If I should fail to return from the unknown, the whole future of our civilization may be yours to preserve or destroy.ถ้าฉันไม่สามารถกลับจากนิรเเดน อนาคตความศิวิไลซ์ของพวกเรา อยู่ที่เธอจะอนุรักษ์หรือทําลายมัน Beneath the Planet of the Apes (1970)
Look at that star, hoo-ee! Civil service!ดูดาวนี่สิ ข้าราชการ Blazing Saddles (1974)
A thousand miles from civilization and death at my heels, ห่างไกลจากอารยธรรมเป็นพันไมล์ และความตายก็อยู่แทบเท้าของผม The Little Prince (1974)
These people had been completely isolated from civilization.คนเหล่านี้แยกตัว จากอารยธรรมโดยสิ้นเชิง Airplane! (1980)
And we come from an ancient civilization.และเรามาจากวัฒนธรรมโบราณ Gandhi (1982)
Just a few words, then we'll get you to civilization.พูดสัก 2-3 คำ แล้วเราจะพาคุณเข้าเมือง Gandhi (1982)
The function of a civil resister is to provoke response.หน้าที่ของนักต่อสู้คือ กระตุ้นความรับผิดชอบ Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
civilizationAll civilization is against war.
civilizationAs civilization advances, poetry almost necessarily declines.
civilizationBriefly stated, Hobsbawm's thesis is that the history of the twentieth century is that of the decline of civilization.
civilizationBut as civilizations grew more complex, better methods of communication were needed.
civilizationCivilization is now threatened by nuclear war.
civilizationEuropean civilization.
civilizationEuropean civilization had its birth in these lands.
civilizationImagination is the root of all civilization.
civilizationIn the twilight of our civilization.
civilizationIt was the triumph of civilization over force.
civilizationModern civilization rests on a foundation of science and education.
civilizationOil has played an important part in the progress of civilization.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัฒนธรรม(n) culture, See also: civilization, way of life, Example: ผู้คนมากมายเดินทางท่องเที่ยวเพื่อศึกษาวัฒนธรรมและวิถีการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่นต่างๆ, Thai Definition: สิ่งที่ทำให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะ, วิถีชีวิตของหมู่คณะ
อารยธรรม(n) civilization, Syn. ความศิวิไลซ์, Example: รัชกาลที่ 4 รับเอาอารยธรรมจากตะวันตกเข้ามาเพื่อปรับประเทศให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ, Thai Definition: ความเจริญด้วยขนบธรรมเนียมอันดี
ศิวิไลซ์(n) civilization, Syn. อารยธรรม, ความเจริญ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารยธรรม[ārayatham] (n) EN: civilization  FR: civilisation [ f ]
แหล่งอารยธรรม[laēng ārayatham] (n, exp) EN: place of civilization ; source of civilization  FR: berceau de la civilisation [ m ]
วัฒนธรรม[watthanatham = watthanātham] (n) EN: culture ; civilization ; way of life  FR: culture [ f ] ; civilisation [ f ]
วัฒนธรรมแห่งกรีก[watthanatham haeng krīk] (n, exp) EN: Greek civilization  FR: civilisation grecque [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
civilization
civilizations

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
civilization
civilizations

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
文化[ぶんか, bunka] TH: อารยธรรม  EN: civilization

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kultur { f }; Zivilisation { f } | Kulturen { pl }; Zivilisationen { pl }civilization | civilizations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
文化[ぶんか, bunka] (n) (1) culture; civilization; civilisation; (2) Bunka era (1804.2.11-1818.4.22); (P) #414 [Add to Longdo]
文明[ぶんめい, bunmei] (n) (1) civilization; civilisation; culture; (2) Bummei era (1469.4.28-1487.7.20); (P) #4,054 [Add to Longdo]
人文[じんぶん(P);じんもん, jinbun (P); jinmon] (n) humanity; civilization; civilisation; culture; (P) #6,378 [Add to Longdo]
インダス文明[インダスぶんめい, indasu bunmei] (n) Indus (valley) civilization (civilisation) [Add to Longdo]
エーゲ文明[エーゲぶんめい, e-ge bunmei] (n) Aegean civilization [Add to Longdo]
エジプト文明[エジプトぶんめい, ejiputo bunmei] (n) Egyptian civilization [Add to Longdo]
シビリゼーション[shibirize-shon] (n) civilization; civilisation [Add to Longdo]
メソポタミア文明[メソポタミアぶんめい, mesopotamia bunmei] (n) Mesopotamian civilization [Add to Longdo]
黄河文明[こうがぶんめい, kougabunmei] (n) Yellow River civilization; Huang civilization; cradle of Chinese civilization [Add to Longdo]
開化[かいか, kaika] (n, vs) civilization; civilisation; enlightenment [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top