ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

civil rights

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -civil rights-, *civil rights*, civil right
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
civil rightsn. สิทธิที่เท่ากันของพลเมือง, See also: civil-rights adj. ดูcivil rights

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
civil rightsสิทธิของพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil rightsสิทธิของพลเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Civil rightsสิทธิพลเมือง [TU Subject Heading]
Civil rights demonstrationsสิทธิพลเมืองในการเดินขบวน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was a pioneer in the civil rights and the anti-war movement.เขาเป็นผู้บุกเบิกเรื่องสิทธิของพลเมือง และการต่อต้านสงคราม Field of Dreams (1989)
Arguing for Hitler as a civil rights hero.เถียงว่าฮิตเลอร์ เป็นฮีโร่ของสิทธิ์มนุษย์ชน American History X (1998)
It's exactly what happened in this trial... because the media twisted things around... so people got all focused on these cops... and whether or not they were going to get convicted... and whether Rodney King's civil rights had been violated.มันก็เป็นอย่างที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละ / ในเรื่องนี้... มันเป็นเพราะส่วนกลางที่บิดเบี้ยวรอบๆ... ผู้คนก็พากันจับตามอง/ ไปที่ตำรวจ... American History X (1998)
- a Federal Civil Rights law.- กองกฏหมาย รัฐบาลกลาง 1408 (2007)
You want me to violate his God-given civil rights in the name of some murky sense of the greater good, is that the jist of it?ในการเป็นพลเมืองของพระเจ้า ในนามของบางสิ่ง murky sense of the greater good, is that the jist of it? Law Abiding Citizen (2009)
Civil Rights Act.กฎหมายสิทธิพลเมือง Friday Night Bites (2009)
And we'll keep proving it's a civil rights issue....เราก็จะพิสูจน์ให้เห็นว่า มันคือเรื่องของสิทธิของพลเมือง You Don't Know Jack (2010)
It was a clear victory for the most important Civil rights issue of our time.มันเป็นชัยชนะที่ใสสะอาดในประเด็นเรื่องสิทธิ ของพลเมืองที่สำคัญที่สุดในยุคของเราครับ You Don't Know Jack (2010)
- But afterwards, you should really check out our civil rights museum.ว่าพวกคุณควรไปเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สิทธิพลเรือนของเราบ้าง Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
My advice to you is to write it and write it fast before this whole civil rights thing blows over.ฉันแนะนำให้เขียนขึ้นมานะ และเขียนให้เร็ว ก่อนที่เรื่องสิทธิพลเมืองจะซาลง The Help (2011)
Did she just use a civil rights rallying cry to get us to lose ass fat?นั้นหล่อนกำลังใช้อำนาจบังคับ ให้พวกเราลดไขมันที่ก้นอยู่รึเแล่า? School of Hard Knocks (2011)
And he pees like a civil rights fire hose.And he pees like a civil rights fire hose. And the Reality Check (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
civil rightsHe was deprived of his civil rights.
civil rightsThe civil rights movement leads to a dream.
civil rightsThe state Government deprived him of the civil rights.
civil rightsWhy aren't women allowed to enjoy the same civil rights as men?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สิทธิพลเมือง[sitthi phonlameūang] (n, exp) EN: civil rights

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公民权利[gōng mín quán lì, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ,     /    ] civil rights #34,748 [Add to Longdo]
维权人士[wéi quán rén shì, ㄨㄟˊ ㄑㄩㄢˊ ㄖㄣˊ ㄕˋ,     /    ] civil rights activist [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bürgerrechtsbewegung { f }civil rights campaign [Add to Longdo]
Bürgerrechtskämpfer { m }civil rights campaigner [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
公権[こうけん, kouken] (n) civil rights [Add to Longdo]
公民権[こうみんけん, kouminken] (n) civil rights; franchise; citizenship; (P) [Add to Longdo]
公民権運動[こうみんけんうんどう, kouminken'undou] (n) civil rights movement (esp. American) [Add to Longdo]
公民権法[こうみんけんほう, kouminkenhou] (n) Civil Rights Act (US) [Add to Longdo]
市民権[しみんけん, shiminken] (n) citizenship; civic rights; civil rights; (P) [Add to Longdo]
民権[みんけん, minken] (n) civil rights [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frank-law \Frank"-law`\, n. [Frank free + law.] (Eng. Law)
   The liberty of being sworn in courts, as a juror or witness;
   one of the ancient privileges of a freeman; free and common
   law; -- an obsolete expression signifying substantially the
   same as the American expression {civil rights}. --Abbot.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 civil right \civil right\, civil rights \civil rights\
   a legal right or rights belonging to a person by reason of
   citizenship, including especially the fundamental freedoms
   and privileges guaranteed by the 13th and 14th amendments and
   subsequent acts of congress, including the right to legal and
   social and economic equality.
   [WordNet 1.5]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top