ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chose in action

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chose in action-, *chose in action*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chose in actionสิทธิประโยชน์อนาคต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
chose in action๑. สิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับทรัพย์๒. ทรัพย์พิพาทในคดี [ ดู thing in action ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Action \Ac"tion\, n. [OF. action, L. actio, fr. agere to do. See
   {Act}.]
   1. A process or condition of acting or moving, as opposed to
    rest; the doing of something; exertion of power or force,
    as when one body acts on another; the effect of power
    exerted on one body by another; agency; activity;
    operation; as, the action of heat; a man of action.
    [1913 Webster]
 
       One wise in council, one in action brave. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. An act; a thing done; a deed; an enterprise. (pl.):
    Habitual deeds; hence, conduct; behavior; demeanor.
    [1913 Webster]
 
       The Lord is a Good of knowledge, and by him actions
       are weighed.             --1 Sam. ii.
                          3.
    [1913 Webster]
 
   3. The event or connected series of events, either real or
    imaginary, forming the subject of a play, poem, or other
    composition; the unfolding of the drama of events.
    [1913 Webster]
 
   4. Movement; as, the horse has a spirited action.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mech.) Effective motion; also, mechanism; as, the breech
    action of a gun.
    [1913 Webster]
 
   6. (Physiol.) Any one of the active processes going on in an
    organism; the performance of a function; as, the action of
    the heart, the muscles, or the gastric juice.
    [1913 Webster]
 
   7. (Orat.) Gesticulation; the external deportment of the
    speaker, or the suiting of his attitude, voice, gestures,
    and countenance, to the subject, or to the feelings.
    [1913 Webster]
 
   8. (Paint. & Sculp.) The attitude or position of the several
    parts of the body as expressive of the sentiment or
    passion depicted.
    [1913 Webster]
 
   9. (Law)
    (a) A suit or process, by which a demand is made of a
      right in a court of justice; in a broad sense, a
      judicial proceeding for the enforcement or protection
      of a right, the redress or prevention of a wrong, or
      the punishment of a public offense.
    (b) A right of action; as, the law gives an action for
      every claim.
      [1913 Webster]
 
   10. (Com.) A share in the capital stock of a joint-stock
     company, or in the public funds; hence, in the plural,
     equivalent to stocks. [A Gallicism] [Obs.]
     [1913 Webster]
 
        The Euripus of funds and actions.  --Burke.
     [1913 Webster]
 
   11. An engagement between troops in war, whether on land or
     water; a battle; a fight; as, a general action, a partial
     action.
     [1913 Webster]
 
   12. (Music) The mechanical contrivance by means of which the
     impulse of the player's finger is transmitted to the
     strings of a pianoforte or to the valve of an organ pipe.
     --Grove.
     [1913 Webster]
 
   {Chose in action}. (Law) See {Chose}.
 
   {Quantity of action} (Physics), the product of the mass of a
    body by the space it runs through, and its velocity.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Action}, {Act}.
 
   Usage: In many cases action and act are synonymous; but some
      distinction is observable. Action involves the mode or
      process of acting, and is usually viewed as occupying
      some time in doing. Act has more reference to the
      effect, or the operation as complete.
 
         To poke the fire is an act, to reconcile friends
         who have quarreled is a praiseworthy action.
                          --C. J. Smith.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chose \Chose\, n.; pl. {Choses}. [F., fr. L. causa cause,
   reason. See {Cause}.] (Law)
   A thing; personal property.
   [1913 Webster]
 
   {Chose in action}, a thing of which one has not possession or
    actual enjoyment, but only a right to it, or a right to
    demand it by action at law, and which does not exist at
    the time in specie; a personal right to a thing not
    reduced to possession, but recoverable by suit at law; as
    a right to recover money due on a contract, or damages for
    a tort, which can not be enforced against a reluctant
    party without suit.
 
   {Chose in possession}, a thing in possession, as
    distinguished from a thing in action.
 
   {Chose local}, a thing annexed to a place, as a mill.
 
   {Chose transitory}, a thing which is movable. --Cowell.
    Blount.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
chose ( CH OW1 Z) in ( IH0 N) action ( AE1 K SH AH0 N)

  

chose
 • กริยาช่อง 2 ของ choose[Lex2]
 • (โชส) v.,n. กริยาช่อง 2 ของ choose,สิ่งของ,สังหาริมทรัพย์ [Hope]
 • (vt) pt ของ choose [Nontri]
 • /CH OW1 Z/ [CMU]
 • (v) /tʃ'ɒuz/ [OALD]
  [choose]
 • เลือก: คัดเลือก, เลือกสรร, คัด [Lex2]
 • เลือก[Lex2]
 • (ชูส) (chose,chosen,choosing,chooses) vt. เลือก,คัดเลือก,สมัคร. vi. เลือก,เลือกสรร,ชอบ. -Phr. (cannot choose but ต้อง,จำต้อง,ก็เลยต้อง) . -Phr. (choose up คัดเลือกคนเล่นลงสนาม) ###SW. chooser n. ดูchoose choosingly adv. ดูchoose คำที่มีค [Hope]
 • (vi,vt) เลือก,คัดเลือก,เลือกสรร,สมัครใจ,ตัดสิน,ตกลงใจ [Nontri]
 • /CH UW1 Z/ [CMU]
 • (v) /tʃ'uːz/ [OALD]
in
 • ใน: ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน [Lex2]
 • ใน: ภายใน, ข้างใน [Lex2]
 • ใน: ข้างใน [Lex2]
 • ไม่[Lex2]
 • |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้ [LongdoDE]
 • |+D เมื่อกริยาไม่บ่งอาการเคลื่อนไหว| ที่ เช่น Der Zug hält in Spanien. รถไฟจอดที่สเปน (ชื่อประเทศส่วนใหญ่ไม่มีคำนำหน้านามหรือ Artikel) [LongdoDE]
 • กำลังเป็นที่นิยม เช่น Schönsein ist in. ความงามกำลังเป็นที่นิยม [LongdoDE]
 • (อิน) prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. ###SW. in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv. ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj. [Hope]
 • (adv) ใน,ภายใน,ข้างใน,อยู่ข้างใน [Nontri]
 • (pre) ใน,ภายใน,ข้างใน,ในระหว่าง [Nontri]
 • /IH0 N/ [CMU]
 • /IH1 N/ [CMU]
 • (n) /ɪn/ [OALD]
action
 • การกระทำ: ปฏิบัติการ [Lex2]
 • การเคลื่อนไหว[Lex2]
 • การดำเนินคดี[Lex2]
 • การทำงานของเครื่องจักร[Lex2]
 • การรบ[Lex2]
 • ความกระฉับกระเฉง: ความกระตือรือร้น [Lex2]
 • เริ่มถ่ายทำ (ภาพยนตร์): คำพูดใช้ในเวลาเริ่มถ่ายทำภาพยนตร์แต่ละฉาก [Lex2]
 • เหตุการณ์ในนิยายหรือภาพยนตร์: ฉากในนิยายหรือภาพยนตร์ [Lex2]
 • อากัปกิริยา: ท่าทาง [Lex2]
 • อิทธิพล: อำนาจ, ฤทธิ์ [Lex2]
 • (แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ [Hope]
 • (n) การกระทำ,การปฏิบัติ,พฤติกรรม,กิริยา,การแสดง [Nontri]
 • /AE1 K SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /'ækʃən/ [OALD]

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top