ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

check in

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -check in-, *check in*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
check in(phrv) ลงทะเบียนเพื่อเข้าพัก, See also: เช็คอิน
check in(phrv) เข้าทำงาน, See also: ลงเวลาทำงาน, Syn. clock in
check in(phrv) ส่งคืน, Ant. check out

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
check indicatorเครื่องชี้บอกการตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
check into(vt) ตรวจสอบ ตัวอย่างการใช้ Renrengang check into their dramatic story.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Daddy, can I please fill them out? I like to check in to hotels.พ่อคะ ขอหนูกรอกเองได้มั้ยคะ หนูชอบเช็คอินเข้าโรงแรม Léon: The Professional (1994)
- Did you check in your bathroom?- ดูในห้องน้ำยัง Heat (1995)
Check in with me at 9:00... everything is still cool.โทรมาตอน 3 ทุ่มนะ ทุกอย่างยังไปได้สวย Heat (1995)
Gonna check in on you.ไม่ใส่ใจกับเรื่องไม่สำคัญ Fight Club (1999)
Why don't you check in the sofa cushions?ลองเช็คดูใต้โซฟาดูซิ Signs (2002)
Well, better go check in with the chief.ควรจะเข้าไปรายงานตัวกับ หัวหน้าดีกว่า Inspector Gadget 2 (2003)
You must check in with your P.O. Once a week.คุณต้องลงชื่อกับ เจ้าหน้าที่ทัณฑ์บนสัปดาห์ละครั้ง The Woodsman (2004)
Each of our returnees will check in once a week.ผู้ที่กลับมา จะต้องมารายงานตัว อาทิตย์ละครั้ง Pilot (2004)
Let's check in on the rest of the family, shall we?ถึงเวลาดูแลส่วนที่เหลือของครอบครัว? Fantastic Four (2005)
Check in with your homeroom monitor each day...อย่าลืมเช็คการบ้านทุกวันนะ The Perfect Man (2005)
I'll visit from time to time and check in on thingsแล้วจะไปเยี่ยมบ่อย ดูแลจัดการเรื่องต่างๆ ให้นะคะ Always - Sunset on Third Street (2005)
Check in 3.รุกในอีกสามตา Compulsion (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
check inBe sure to check in at least 45 minute prior to departure time.
check inCan I check in here?
check inCan I check in now?
check inCan I leave my bags with you until I come to check in?
check inCheck in, please.
check inDeposit this check in my checking account.
check inHow late can I check in?
check inI'd like to check in.
check inI'd like to check in, please.
check inI'm just about to check in.
check inIn the U.S., it is common for people to write a check instead of paying cash.
check inPlease check in at least an hour before leaving.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช็คอิน[chek-in] (v) EN: check in = check-in  FR: se présenter à l'enregistrement
การเช็คอิน[kān chek-in] (n) EN: check in = check-in  FR: enregistrement
เข้าพัก[khao phak] (v) EN: check in

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 check in \check` in"\ (ch[e^]k`[i^]n"), v. i.
   To register as a guest at a hotel, inn, motel. etc. Converse
   of {check out}.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 check in
   v 1: announce one's arrival, e.g. at hotels or airports [syn:
      {check in}, {sign in}] [ant: {check out}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top