ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

check into

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -check into-, *check into*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
check into(vt) ตรวจสอบ ตัวอย่างการใช้ Renrengang check into their dramatic story.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gentlemen, let's go check into our new home. Come on, Junior.ท่านสุภาพบุรุษ ไปดูบ้านใหม่กันเถอะ ไป จูเนียร์ Cool Runnings (1993)
I'll just check into a motel like in the movies.คงจะพักตามโมเต็ล เหมือนในหนังแหละครับ Love Actually (2003)
I don't want you to check into 1408 because I don't want to clean up the mess.ผมไม่ต้องการให้คุณ เข้าพักที่ห้อง 1408 เพราะผมไม่อยากจะมาเช็ดขี้ 1408 (2007)
No, if I wanted to skip school, I'd check into homeroom, and then sneak out Miss Robert's window, but you've always stressed honesty, so I'm being honest.ไม่ใช่, ถ้าหนูจะหนี รร. หนูแค่เข้าเรียนในชั่วโมง homeroom, แล้วก็แอบออกทางหน้าต่างห้อง Miss Robert, Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
Let me check into it and see what I can find out.ให้ผมลองตรวจสอบดูก่อน ว่าจะพบอะไรรึเปล่า Transporter 3 (2008)
While i'm waiting i may as well check into my new partner.ขณะรอก็ตรวจสอบผู้ร่วมชีวิตคนใหม่ไปด้วย Do You Take Dexter Morgan? (2008)
You need to check into your sober-living facility, get some time.เธอต้องไปตรวจดูการบำบัดยาเสพติดของเธอ ในบางครั้ง The Sleep of Babies (2008)
I'm wanted on four continents. I can't just check into a hospital.ฉันถูกประกาศจับในสี่ทวีป ฉันเข้าโรงพยาบาลไม่ได้ The Pull (2008)
Check into an expensive hotel, ไปอยู่ในโรงแรมแพงๆ Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
- I'll check into it. Calleigh, how are you coming with the surveillance footage?แคลลี่ คุณจะเจาะเข้าระบบได้ยังไง? Hostile Takeover (2009)
- You should check into that, Daddy.-พ่อน่าจะลองดูนะครับ The Blind Side (2009)
Check into the port authority records, see if he registered another boat.ตรวจสอบการลงบันทึกของการท่าเรือ ดูว่าเขาจดทะเบียนเรือลำอื่น Caregiver (2010)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 check into
   v 1: examine so as to determine accuracy, quality, or condition;
      "check the brakes"; "Check out the engine" [syn: {check},
      {check up on}, {look into}, {check out}, {suss out}, {check
      over}, {go over}, {check into}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top