ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

characters

K AE1 R IH0 K T ER0 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -characters-, *characters*, character
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
characters per inchจำนวนอักขระต่อนิ้วใช้ตัวย่อว่า CPI แปลตรง ๆ ได้ว่า อักขระต่อนิ้ว เป็นหน่วยวัดความจุของแถบบันทึกว่า เนื้อเทป 1 นิ้ว จะเก็บข้อมูลได้กี่ตัวอักขระ
characters per secondจำนวนอักขระต่อวินาทีใช้ตัวย่อว่า CPS แปลตรง ๆ ได้ว่า อักขระต่อวินาที ใช้เป็น หน่วยวัดความเร็วในการพิมพ์ว่าเครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ได้กี่ตัวอักขระในเวลา 1 วินาที ใช้กับเครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix) และแบบฉีดหมึก (ink jet) เท่านั้น (เครื่องพิมพ์เลเซอร์จะพิมพ์ที่ละหน้า) ดู printer ประกอบ
alphanumeric charactersหมายถึง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พิมพ์จากแป้นพิมพ์ ทั้งตัวอักษร และตัวเลข

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
characters per second (CPS)อักขระต่อวินาที (ซีพีเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
characters per second (CPS)อักขระต่อวินาที (ซีพีเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Charactersตัวละคร [TU Subject Heading]
Characters and characteristicsบุคลิกลักษณะและเอกลักษณ์ [TU Subject Heading]
Characters and characteristics in literatureตัวละครและลักษณะนิสัยในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Characters per secondอักขระต่อวินาที, Example: หน่วยสำหรับวัดความเร็วของเครื่องพิมพ์โดยนับเป็นจำนวนตัวอักขระที่พิมพ์ได้ต่อนาทีของเครื [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What Russian novel, embracing more than 500 characters is set in the Napoleonic Wars?สิ่งที่รัสเซียนวนิยายกอดมากกว่า 500 ตัวอักษร ... ... ตั้งอยู่ในโปเลียน? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
In Hebrew, characters and numbers.- ในตัวเลขและตัวอักษรฮีบรู Pi (1998)
Our characters are obviously supposed to jump on each other.คาแรคเตอร์เรา แจ่มชัดที่จะโดดเข้าหากัน eXistenZ (1999)
But you're just like the characters in the stories.แต่คุณเหมือนตัวละครในเรื่อง Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
When the characters reached the magazine... they were exaggerated... as always happens.เมื่อตัวละครถูกพิมพ์ลงหนังสือ มันจะถูกวาดเกินจริง มันเป็นเช่นนั้นเสมอ Unbreakable (2000)
- Characters in comics... are often attributed special powers- invisibility, X-ray vision, things of that sort.ตัวละครในการ์ตูนมักมีพลังพิเศษ ล่องหน... ตาเอ็กซ์เรย์... Unbreakable (2000)
I know. I'll name one of the characters after you.รู้แล้ว ผมจะเอาชื่อคุณ ไปเป็นชื่อตัวละคร Love Actually (2003)
(Portuguese) Maybe you could name one of the characters after me.คุณเอาชื่อฉันไปตั้งชื่อตัวละครก็ได้นะ แล้วแบ่งให้ฉันซัก 50 % Love Actually (2003)
Although it's the rightful thing for yangban sons to learn and become officials, you could get into big trouble for only learning the characters as a daughter of the low classยังงัยก็ไม่ได้ ลูกของขุนนาง ไปเรียนหนังสือเพื่อเป็นขุนนาง แต่สำหรับเจ้าจะมีปัญหา ถ้าเจ้าไปเรียนหนังสือ เพราะเจ้าเป็นลูกไพร่ The Great Jang-Geum (2003)
Although this film was inspired by actual events that took place in Tokyo, the details and characters portrayed in this film are entirely fictionalแม้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ จะได้แรงบรรดาลใจจาก เหตุการณ์และสถานที่จริงในโตเกียว แต่รายละเอียดและตัวละคร ได้ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการทั้งหมด Nobody Knows (2004)
The word "firefly" is usually written in one character. However, in this title, the characters meaning "dripping fire" is used.คำว่า "firefly" ส่วนใหญ่จะเขียนโดย ตัวหนังสือหนึ่งตัว แต่ในที่นี้ ใช้ตัวหนังสือคำว่า "dripping fire" แทน Grave of the Fireflys (2005)
- It's how two characters meet in a movie.เหมือนที่ตัวละครสองตัวเจอกันในหนัง The Holiday (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
charactersAll the characters in this book are imaginary.
charactersAll the characters in this drama are fictitious.
charactersAre there to be hidden characters as well? We ask the developers.
characters- Correction of misprinted/missing characters in the text data.
charactersDreams are the touchstones of our characters.
charactersHere we explain about creating outlines of characters and paths.
charactersIn Disneyland, popular characters in various stories march in procession at one o'clock.
charactersIn no way is he a man of characters.
charactersIn the 6th century the Anglo-Saxons adopted Roman characters.
charactersJohn and Cathy have different tastes and different characters; trying to couple them is like putting a square peg in a round hole.
charactersJohn and Mary have different tastes and different characters; trying to couple them is like putting a square peg in a round hole.
charactersLeave more space between characters.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทวนาครี(n) Devanagari, See also: characters of Sanskrit, divine city's writing, Syn. อักษรเทวนาครี, Example: ใบลานผูกนี้เขียนด้วยตัวเทวนาครี, Thai Definition: อักษรที่ใช้สำหรับเขียนภาษาสันสกฤต, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHARACTERS K AE1 R IH0 K T ER0 Z
CHARACTERS K EH1 R IH0 K T ER0 Z
CHARACTERS' CH EH1 R IH0 K T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
characters (n) kˈærəktəz (k a1 r @ k t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あやかし[ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
くの字点[くのじてん, kunojiten] (n) (See 踊り字) iteration mark shaped like the hiragana "ku" (used in vertical writing to represent repetition of two or more characters) [Add to Longdo]
アニメキャラ[animekyara] (n) (abbr) (See アニメキャラクター) cartoon characters; anime characters [Add to Longdo]
アニメキャラクター[animekyarakuta-] (n) (See アニメキャラ) cartoon characters; anime characters [Add to Longdo]
オタ車[オタしゃ, ota sha] (n) (col) (See オタク, ヲタ車, 痛車) otaku car (painted with anime characters, loaded with figures and stuffed dolls, etc.) [Add to Longdo]
カリグラフィー[karigurafi-] (n) (esp. calligraphy not based on Chinese characters) (See 書道) calligraphy [Add to Longdo]
ギャルゲ;ギャルゲー[gyaruge ; gyaruge-] (n) (abbr) { comp } computer game for men featuring beautiful women characters (usu. adult game) (wasei [Add to Longdo]
ギリシャ文字;ギリシア文字[ギリシャもじ(ギリシャ文字);ギリシアもじ(ギリシア文字), girisha moji ( girisha moji ); girishia moji ( girishia moji )] (n) Greek character; Greek characters [Add to Longdo]
サブキャラクター[sabukyarakuta-] (n) minor characters (wasei [Add to Longdo]
サロゲートペア[saroge-topea] (n) surrogate pair (of characters); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マーク認知開始文字[マークにんちかいしもじ, ma-ku ninchikaishimoji] markup-scan-in characters [Add to Longdo]
マーク認知終了文字[マークにんちしゅうりょうもじ, ma-ku ninchishuuryoumoji] markup-scan-out characters [Add to Longdo]
マーク認知抑止文字[マークにんちよくしもじ, ma-ku ninchiyokushimoji] markup-scan-suppress characters [Add to Longdo]
区切り子文字[くぎりしもじ, kugirishimoji] delimiter characters [Add to Longdo]
小文字名前開始文字[こもじなまえかいしもじ, komojinamaekaishimoji] lower-case name start characters [Add to Longdo]
小文字名前文字[こもじなまえもじ, komojinamaemoji] lower-case name characters [Add to Longdo]
全角カナ[ぜんかくかな, zenkakukana] full width kana (characters) [Add to Longdo]
大文字名前開始文字[おおもじなまえかいしもじ, oomojinamaekaishimoji] upper-case name start characters [Add to Longdo]
大文字名前文字[おおもじなまえもじ, oomojinamaemoji] upper-case name characters [Add to Longdo]
半角[はんかく, hankaku] en quad, half-width characters [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top