ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

central processing unit

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -central processing unit-, *central processing unit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
central processing unit(n) ซีพียู, Syn. CPU

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
central processing unitหน่วยประมวลผลกลางนิยมใช้ตัวย่อว่า CPU (ซีพียู) หมายถึง ส่วนที่เป็นสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือส่วนที่เรียกว่าตัวประมวลผล (microprocessor) และหน่วยความจำ ประกอบด้วยชิป (chip) ส่วนนี้นับเป็นส่วนสำ คัญที่สุด เพราะเป็นส่วนที่ใช้ทำหน้าที่ในการประมวลผล หรือทำการคำนวณ เมื่อทำการประมวลผล หรือคำนวณในส่วนนี้เสร็จแล้ว ก็จะถ่ายโอนผลลัพธ์ที่ได้ไปไว้ในส่วนอื่นอีกชั้นหนึ่ง ดู input unit และ output unit ประกอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
central processing unitหน่วยประมวลผลกลาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
central processing unit (CPU)หน่วยประมวลผลกลาง (ซีพียู) [ มีความหมายเหมือนกับ central processor ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
central processing unit (CPU)หน่วยประมวลผลกลาง (ซีพียู) [ มีความหมายเหมือนกับ central processor ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Central Processing Unit (CPU)ซีพียู, ชิปที่ติดตั้งอยู่บนเมนบอร์ด ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นสารกึ่งตัวนำขนาดเล็ก ภายในบรรจุวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไว้มากมาย โดยวงจรจะประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก บางครั้งจึงเรียกชิปต่างๆ ว่า ไอซี ทำหน้าที่ในการประมวลผล และควบคุมการทำงานของคอมพิ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right, Link. I'm going to pull up alongside it You get up in there, get into its central processing unit and...เอาล่ะลิ้งค์ ฉันจะเข้าไปใกล้ๆมัน แล้วนายก็จะต้องขึ้นไปบนนั้น เข้าไปในหน่วยประมวลผลกลางของมันและก็ Monsters vs. Aliens (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซีพียู(n) central processing unit, See also: CPU, Example: ซีพียูเป็นอุปกรณ์ช่วยในการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์, Count Unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน่วยประมวลผลกลาง[nūay pramūanphon klāng] (n, exp) EN: central processor; CPU ; central processing unit  FR: CPU [ m ]
ซีพียู[Sī.Phī.Yū.] (n) EN: CPU ; central processing unit  FR: CPU [ m ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中央处理机[zhōng yāng chǔ lǐ jī, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ ㄐㄧ,      /     ] central processing unit (CPU) #342,635 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
セントラルプロセシングユニット[sentorarupuroseshinguyunitto] (n) { comp } central processing unit [Add to Longdo]
中央演算処理装置[ちゅうおうえんざんしょりそうち, chuuouenzanshorisouchi] (n) { comp } central processing unit; CPU [Add to Longdo]
中央処理装置[ちゅうおうしょりそうち, chuuoushorisouchi] (n) { comp } central processing unit; CPU [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
中央演算処理装置[ちゅうおうえんざんしょりそうち, chuuouenzanshorisouchi] central processing unit (CPU) [Add to Longdo]
中央処理装置[ちゅうおしょりそうち, chuuoshorisouchi] CPU, Central Processing Unit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 central processing unit
   n 1: (computer science) the part of a computer (a microprocessor
      chip) that does most of the data processing; "the CPU and
      the memory form the central part of a computer to which the
      peripherals are attached" [syn: {central processing unit},
      {CPU}, {C.P.U.}, {central processor}, {processor},
      {mainframe}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top