ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cellphone

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cellphone-, *cellphone*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cellphone(n) โทรศัพท์มือถือ, Syn. mobile phone, cellular phone

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Huh, where's the cellphone I gave you? Ah, that...อย่าทำให้พระ "มีสามหน้า" ได้ไหม (จริงๆต้องพูดว่า คนที่มีความอดทนอย่างพระยังให้โอกาสได้แค่ 3 ครั้ง) A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
Why don't you call Amanda's cellphone again, see if we can head her off the pass.ลองโทรเข้ามือถือของอแมนด้าอีกทีสิ เราจะปล่อยให้เธอไปไม่ได้นะ Phantom Traveler (2005)
I already left her three voice messages, she just turned her cellphone off.ฉันฝากข้อความไว้ตั้ง3ครั้ง เธอปิดมือถือไปแล้วอ่ะ Phantom Traveler (2005)
I wanted to ask you, how did you get my cellphone number anyway?ผมอยากรู้ว่าคุณไปเอาเบอร์มือถือใหม่ ของผมมาจากไหน Phantom Traveler (2005)
The cellphone is off, so record your message after beep sound, you have to pay the money for call.มือถือที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ กรุณาฝากข้อความหลังเสียงสัญญาณ คุณจะต้องจ่ายในการโทรออกครั้งนี้ The Host (2006)
Who said that we can't bring cellphones into the office?ใครบอกไม่ให้พวกเราเอาโทรศัพท์เข้ามาในออฟฟิศนะ Death Note: The Last Name (2006)
The doctor had just gotten off his cellphone when he stepped in front of that bus.ดร.เจนนิ่ง, คุยมือถืออยู่ ตอนที่เขาเดินไปให้รถชน Simon Said (2006)
The cellphones are lent by school.โทรศัพท์พวกนี้โรงเรียนเช่ามา... . One Missed Call Final (2006)
A dead drug dealer's cellphone from me?จ่า นายซ่อนมือถือ พ่อค้ายาที่ตายแล้วจากฉันทำไม There's Something About Harry (2007)
How can I not have my cellphone over breakช่วงพักก็ไม่เห็นโทรศัพท์เลยอ่ะ Koizora (2007)
Um, I'm the owner of the cellphone you foundเอ่อ ฉันเป็นเจ้าของโทรศัพท์ที่คุณเจอน่ะค่ะ Koizora (2007)
Oh, now I know why my cellphone bills are so high.เพราะเขาทิปเด็กเสริฟชาทีละร้อยดอลล่านี่เอง Slumdog Millionaire (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือถือ(n) cellphone, See also: mobile phone, Syn. โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์เคลื่อนที่, Example: ทุกวันนี้ถ้าใครไม่รู้จักมือถือต้องถือว่าเขาเชยมาก, Count Unit: เครื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มือถือ[meūtheū] (n) EN: cellphone ; mobile phone  FR: téléphone portable [ m ] ; GSM [ m ] (Belg.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
cellphone
cellphones

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大哥大[dà gē dà, ㄉㄚˋ ㄍㄜ ㄉㄚˋ,   ] cellphone #35,416 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
バリサン[barisan] (n) (from バリバリ三本) "three bars" of cellphone reception; good cellphone reception [Add to Longdo]
プリペイド式携帯電話[プリペイドしきけいたいでんわ, puripeido shikikeitaidenwa] (n) prepaid cellphone [Add to Longdo]
携帯小説;ケータイ小説;ケイタイ小説[けいたいしょうせつ(携帯小説);ケータイしょうせつ(ケータイ小説);ケイタイしょうせつ(ケイタイ小説), keitaishousetsu ( keitai shousetsu ); ke-tai shousetsu ( ke-tai shousetsu ); keitai] (n) cellphone novel [Add to Longdo]
三種の神器[さんしゅのじんぎ, sanshunojingi] (n) (1) the Three Sacred Treasures (Mirror, Sword and Jewels); (2) the three essential status symbols (e.g. cellphone, PC, digital camera) [Add to Longdo]
受信音[じゅしんおん, jushin'on] (n) ringtone (of mobile phones, portable phones, cellphones, etc.) [Add to Longdo]
白ロム;白ROM[しろロム, shiro romu] (n) contract-free mobile phone; unprogrammed cellphone; mobile telephone without an assigned number [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cellphone
   n 1: a hand-held mobile radiotelephone for use in an area
      divided into small sections, each with its own short-range
      transmitter/receiver [syn: {cellular telephone}, {cellular
      phone}, {cellphone}, {cell}, {mobile phone}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top