ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cast aside

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cast aside-, *cast aside*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cast aside(phrv) ละทิ้ง, See also: ล้มเลิก, Syn. discard, reject
cast aside(phrv) ละทิ้ง, See also: กำจัด, ทิ้งไป, เหวี่ยงทิ้ง, Syn. cast away, discard

WordNet (3.0)
discard(v) throw or cast away, Syn. cast out, toss, fling, dispose, put away, toss out, cast aside, throw out, toss away, cast away, chuck out, throw away

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The time has come to cast aside these bonds and to elevate our consciousness to a higher plane.เวลาที่จะปลดเปลื้องเพื่อยกระดับ ความรู้สึกนึกคิดของเรา. Ghost in the Shell (1995)
Mom threw away her career as a researcher, and cast aside a shining future.แม่ยอมเลิกอาชีพนักวิจัยและยอมทิ้งอนาคตสดใส Confessions (2010)
I can't... cast aside my Mom and my sister.ฉัน... ทิ้งแม่กับน้องสาวไปไม่ได้ Hanamizuki (2010)
Ah, and since I've been cast aside, อ้า! Episode #1.6 (2010)
And like him, you were cast aside by your own people..เหมือนกับเขา ไม่มีใครต้องการ Immortals (2011)
Do you swear to cast aside all selfish ambition and to pledge yourself only to the good of the Realms?เจ้าสาบานมั้ยว่า จะละทิ้งความทะเยอทะยานของตน และเสียสละตนเอง เพื่อความสุขของเก้าโลก Thor (2011)
All of the works of art are neglected, ignored, cast aside.ศิลปะทั้งหมดนั้น ถูกมองข้าม ไม่มีใครสนใจ ถูกเพิกเฉย Magnum Opus (2013)
Now you know how I felt, to be ignored, cast aside.ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าฉันรู้สึกยังไง โดนเพิกเฉย โดนมองข้าม Zugzwang (2013)
To demonstrate her repentance, she will cast aside all pride, all artifice, and present herself as the gods made her to you, the good people of the city.เพื่อให้เห็นว่านางสำนึกผิด นางจะละทิ้ง ความยโส สิ่งปรุงแต่ง และปรากฏตัวนางดั่งที่ทวยเทพสรรสร้าง Mother's Mercy (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cast asideI cast aside my chains.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขว้างทิ้ง(v) throw away, See also: cast aside, hurl, chuck, pitch, toss, fling, pitch, Syn. เขวี้ยงทิ้ง, ปาทิ้ง, Example: เด็กเล่นของเล่นและขว้างทิ้งเกะกะไปหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขว้างทิ้ง[khwāngthing] (v, exp) EN: throw away ; cast aside ; hurl ; chuck ; pitch ; toss ; fling
ทิ้ง[thing] (v) EN: throw away ; discard ; cast aside ; release ; jettison ; drop  FR: jeter ; abandonner ; rejeter ; balancer (fam.) ; larguer ; dropper (anglic.) ; expulser
ทิ้งขว้าง[thingkhwāng] (v, exp) EN: cast aside ; throw away ; abandon ; dump ; reject
โยนทิ้ง[yōnthing] (v) EN: toss away ; throw something away ; cast away ; cast aside ; cast off  FR: jeter ; se débarasser de

Japanese-English: EDICT Dictionary
捨てる(P);棄てる[すてる, suteru] (v1, vt) to throw away; to cast aside; to abandon; to resign; to break up with (someone); (P) #19,239 [Add to Longdo]
己を虚しゅうする[おのれをむなしゅうする, onorewomunashuusuru] (exp) (arch) to cast aside one's prejudices [Add to Longdo]
己を枉ぐ[おのれをまぐ, onorewomagu] (exp) (arch) to cast aside one's beliefs and doctrines [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top