ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cassowary

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cassowary-, *cassowary*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cassowary(แคส'ซะเวอรี) n. นกขนาดใหญ่ที่บินไม่ได้จำพวก Casuarius

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
cassowary

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cassowary

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
食火鸡[shí huǒ jī, ㄕˊ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧ,    /   ] cassowary; Native Australian non flying bird, like osterich [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カズワル[kazuwaru] (n) (obsc) (See 火食鳥) cassowary (Casuarius spp.) [Add to Longdo]
火食鳥;食火鶏[ひくいどり;ヒクイドリ, hikuidori ; hikuidori] (n) (uk) cassowary (Casuarius spp.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cassowary \Cas"so*wa*ry\, n.; pl. {Cassowaries}. [Malay
   kasu[=a]ri.] (Zool.)
   A large bird, of the genus {Casuarius}, found in the east
   Indies. It is smaller and stouter than the ostrich. Its head
   is armed with a kind of helmet of horny substance, consisting
   of plates overlapping each other, and it has a group of long
   sharp spines on each wing which are used as defensive organs.
   It is a shy bird, and runs with great rapidity. Other species
   inhabit New Guinea, Australia, etc.
   [1913 Webster] Cassumunar

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cassowary
   n 1: large black flightless bird of Australia and New Guinea
      having a horny head crest

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top