ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

carry back

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carry back-, *carry back*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา carry back มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *carry back*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carry back[PHRV] คืน
carry back[PHRV] ทำให้หวนนึกถึง, Syn. go back, go back to, take back

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Carry back?ถือกลับไปน่ะ Prey (2007)
The water? Carry back?น้ำน่ะ ถือเอากลับไป Prey (2007)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  carry back
      v 1: deduct a loss or an unused credit from taxable income for a
           prior period

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top