ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

carry off

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carry off-, *carry off*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carry off(phrv) ทำได้สำเร็จ, Syn. win
carry off(phrv) เป็นสาเหตุความตาย
carry off(phrv) ชนะ (การแข่งขัน), See also: มีชัย, ชนะรางวัล, ได้ชัยชนะ, Syn. carry away, bear away
carry off(phrv) ประสบความสำเร็จในเรื่อง (ที่คนอื่นทำได้ยาก)
carry off(phrv) ฆ่า, See also: ทำให้ตาย, ทำให้เสียชีวิต, Syn. bear away, bear off, carry away
carry off(phrv) ปลดเปลื้อง, See also: ยอมรับ
carry off(phrv) พาออกไป (จากสถานที่), See also: นำออกไป
carry off(phrv) ทำให้ตื่นเต้น, See also: ทำให้อยากรู้, ทำให้ชื่นชอบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Swooping down to carry off their prey?บินโฉบลงมากินเหยื่อ Someone to Watch Over Me (2011)
But they come over the Wall and raid, steal, carry off women.พวกมันข้ามกำแพงมาปล้นสะดม ขโมย ฉุดคร่า The Rains of Castamere (2013)
And the wolves that threatened to carry off and devour the most vulnerable among them.และหมาป่าที่ขู่ว่าจะ ดำเนินการออกและกิน ความเสี่ยงมากที่สุดในหมู่พวกเขา Some of the Things That Molecules Do (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
carry offLet us go together. We can swim across the river, carry off the bear cubs, take them to the house on the mountain, and together find happiness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉุดคร่า(v) abduct, See also: carry off by force, Example: เขาตื่นตระหนกราวกับเจอมัจจุราชจะฉุดคร่าชีวิตของเขาไป, Thai Definition: พรากไปจาก, ใช้กำลังพรากไป, ฉุดลากไปอย่างไม่ปราณี
คร่า(v) bereave, See also: carry off, Syn. ทำลาย, Example: ปัจจุบันโรคหัวใจเป็นโรคที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับหนึ่ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
切り出す[きりだす;きりいだす, kiridasu ; kiriidasu] (v5s, vt) to quarry; to cut (timber); to cut and carry off; to begin to talk; to break the ice; to broach; to bring down [Add to Longdo]
奪い去る[うばいさる, ubaisaru] (v5r) to take away; to carry off [Add to Longdo]
攫う;掠う[さらう, sarau] (v5u, vt) (1) (uk) (also written as 浚う) to carry off; to run away with; to kidnap; to abduct; (2) (uk) to monopolize; to make one's own [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carry off
   v 1: be successful; achieve a goal; "She succeeded in persuading
      us all"; "I managed to carry the box upstairs"; "She pulled
      it off, even though we never thought her capable of it";
      "The pianist negociated the difficult runs" [syn: {pull
      off}, {negociate}, {bring off}, {carry off}, {manage}]
      [ant: {fail}]
   2: remove from a certain place, environment, or mental or
     emotional state; transport into a new location or state;
     "Their dreams carried the Romantics away into distant lands";
     "The car carried us off to the meeting"; "I'll take you away
     on a holiday"; "I got carried away when I saw the dead man
     and I started to cry" [syn: {take away}, {bear off}, {bear
     away}, {carry away}, {carry off}] [ant: {bring}, {convey},
     {fetch}, {get}]
   3: kill in large numbers; "the plague wiped out an entire
     population" [syn: {eliminate}, {annihilate}, {extinguish},
     {eradicate}, {wipe out}, {decimate}, {carry off}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top