ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brio

B R AY1 OW0   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brio-, *brio*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brio[N] ความมีชีวิตชีวา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brio(บรี'โอ) adj. ร่าเริง,เบิกบาน,ปราดเปรื่อง
brioche(บรี'โอช) n. ขนมปังที่ผสมด้วยไข่,ยีสต์และเนย
briony(ไบร'อะนี) n. ดูbryony
conbrio(คอนบรี'โอ) ด้วยความแรง,ยิ้มแย้มสนุกสนาน
opprobrious(อะโพร'เบียส) adj. น่าเกลียดชัง,น่าอัปยศอดสู,น่าตำหนิ,น่าสบประมาท,น่าละอายใจ., See also: opprobriousness n.
salubrious(ซะลู'เบรียส) adj. ส่งเสริมสุขภาพ,มีสุขภาพแข็งแรง, See also: salubriousness n. salubrity n., Syn. healthful,wholesome

English-Thai: Nontri Dictionary
lugubrious(adj) เศร้าโศก,เศร้าสร้อย,โศกสลด
opprobrious(adj) น่ารังเกียจ,น่าอับอาย,น่าอัปยศ,น่าตำหนิ
salubrious(adj) เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ,มีสุขภาพดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวขโมย[n.] (hūakhamōi) EN: thief ; bandit; burglar ; cheat ; robber ; king of thieves ; arch-criminal   FR: voleur [m] ; cambrioleur [m] ; roi des cambrioleurs [m]
ขโมย[n.] (khamōi) EN: thief ; burglar ; pilferer   FR: voleur [m] ; voleuse [f] ; cambrioleur [m] ; cambrioleuse [f] ; chapardeur [m] (fam.) ; chapardeuse [f] (fam.) ; larron [m] (litt.) ; détrousseur [m] (liit. - vx) ; malandrin [m] (litt. - vx) ; brigand [m] (vx)
รถเปิดประทุน[n. exp.] (rot poēt prathun) EN: convertible   FR: voiture décapotable [f] ; décapotable [f] ; cabriolet [m]
ท้อง[n.] (thøng) EN: abdomen ; belly ; stomach   FR: ventre [m] ; abdomen [m] ; bedaine (fam.) [f] ; bide (fam.) [m] ; brioche (fam.) [f] ; panse (fam.) [f] ; bedon (fam.) [m] ; bidon (fam.) [m]
ย่องเบา[v.] (yǿngbao) EN: burgle ; burglarize ; rob ; ransack ; rob ; steal ; break in ; hold up   FR: dérober ; cambrioler

CMU English Pronouncing Dictionary
BRIO    B R AY1 OW0
BRION    B R AY1 AH0 N
BRIODY    B R AY1 AH0 D IY0
BRIONY    B R AY1 AH0 N IY2
BRIOCHE    B R IY2 OW1 SH
BRIOCHE    B R IY1 AA0 SH
BRIONES    B R IY0 OW1 N EH0 S
BRIONY'S    B R AY1 AH0 N IY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brio    (n) brˈiːou (b r ii1 ou)
brioche    (n) brˈiːˈɒʃ (b r ii1 o1 sh)
brioches    (n) brˈiːˈɒʃɪz (b r ii1 o1 sh i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カブリオレ[, kaburiore] (n) cabriolet (soft-top convertible) (fre [Add to Longdo]
コレラ菌[コレラきん, korera kin] (n) vibrio cholerae [Add to Longdo]
コンブリオ[, konburio] (n) con brio; (P) [Add to Longdo]
ビブリオ[, biburio] (n) vibrio (lat [Add to Longdo]
ブリオクエリー[, buriokueri-] (n) {comp} BrioQuery [Add to Longdo]
ブリオッシ[, buriosshi] (n) brioche (fre [Add to Longdo]
腸炎ビブリオ[ちょうえんビブリオ, chouen biburio] (n) Vibrio parahaemolyticus [Add to Longdo]
不健全[ふけんぜん, fukenzen] (adj-na,n) morbid; unhealthful; insalubrious [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブリオクエリー[ぶりおくえりー, buriokueri-] BrioQuery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brio
   n 1: quality of being active or spirited or alive and vigorous
      [syn: {animation}, {spiritedness}, {invigoration}, {brio},
      {vivification}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 brio
  dignity

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top