ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

braille

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -braille-, *braille*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
braille(n) ระบบการพิมพ์อักษรเบลล์สำหรับคนตาบอด
braille(vt) พิมพ์ตัวหนังสือเบลล์, See also: พิมพ์ด้วยอักษรเบลล์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
braille(เบรล) n. ตัวหนังสือนูนสำหรับคนตาพิการ, ชื่อผู้สร้างตัวหนังสือดังกล่าว vt. เขียนตัวหนังสือเบรลล์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brailleอักษรเบรลล์ [TU Subject Heading]
Brailleอักษรเบรลล์ [การแพทย์]
Braille Booksหนังสือเบรลลี [การแพทย์]
Braille Systems, Paperlessระบบเบรลลีที่ไม่ใช้กระดาษ [การแพทย์]
Braille Typewriterเครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์, เครื่องพิมพ์ที่ผลิตจุดนูนที่เป็นอักษรเบรลล์เพื่อคนตาบอด  มีแป้นพิมพ์จำนวน ๖ แป้นเพื่อสร้างรหัสอักษรเบรลล์ โดยการกดแป้นคีย์พร้อมกัน ๑ ถึง ๖ แป้น ก็จะสามารถสร้างรหัสอักษรเบรลล์ได้ครั้งละ ๖ จุด นอกจากนั้นก็มีแป้นเว้นวรรค, แป้นลบถอยหลัง และแป้นขึ้นบรรทัดใหม่, Example: ความหมายเดียวกับ Perkins Brailler [Assistive Technology]

WordNet (3.0)
Braille(n) French educator who lost his sight at the age of three and who invented a system of writing and printing for sightless people (1809-1852), Syn. Louis Braille
braille(n) a point system of writing in which patterns of raised dots represent letters and numerals
braille(v) transcribe in braille

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Braille

‖n. A system of printing or writing for the blind in which the characters and numerals are represented by patterns of raised tangible points or dots. It was invented by Louis Braille, a French teacher of the blind. [ Webster 1913 Suppl. ]

braille

v. 1. to transcribe in Braille. [ WordNet 1.5 ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's in braille, so...มันเป็นอักษรเบรลล์ งั้นก็... The New Normal (2011)
The braille that you wanted me to have.อักษรเบรลล์นั่นที่เธอต้องการให้ฉันเจอ The New Normal (2011)
Braille uses the same symbols for letters and numbers.บริล ใช้สัญาลักษณเดิมสำหรับตัวเลขและตัวหนังสือ The New Normal (2011)
It's like Braille down there, Jeremy.มันเหมือนปุ่มอักษรเบรลล์นะ เจเรมี่ Episode #18.3 (2012)
A very short novel. That's what it is - Braille.คำมันสั้นน่ะ อย่างเช่นนี่ เบรลล์ Episode #18.3 (2012)
A secret message written in Braille between you and your son, discussing my escape.ข้อความลับที่เขียนโดยอักษรเบล ของพ่อกับลูกเรื่องเเผนการหลบหนีของผม Rise of the Villains: The Last Laugh (2015)
That braille thing yet, what 214 means?เรื่องอักษรเบลล์ 214 หมายความว่าอะไร? The Badass Seed (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหกปาก[haēkpāk] (v, exp) EN: shout ; yell ; bawl  FR: hurler ; brailler ; beugler
หลุดลุ่ย[lutlui] (v) EN: be tattered ; be worn - out ; be ragged  FR: être débraillé
เปล่งเสียง[pleng sīeng] (v, exp) EN: utter ; sound ; pronounce ; speak ; say ; voice  FR: brailler

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
braille
brailles

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
braille

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盲文[máng wén, ㄇㄤˊ ㄨㄣˊ,  ] Braille (alphabet for the blind) #57,024 [Add to Longdo]
盲字[máng zì, ㄇㄤˊ ㄗˋ,  ] Braille characters (alphabet for the blind) #439,661 [Add to Longdo]
点字[diǎn zì, ㄉㄧㄢˇ ㄗˋ,   /  ] Braille characters (alphabet for the blind) [Add to Longdo]
点字机[diǎn zì jī, ㄉㄧㄢˇ ㄗˋ ㄐㄧ,    /   ] Braille typewriter [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blindenschrift { f }; Brailleschrift { f } | Bücher in Blindenschriftbraille | braille books [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
点字[てんじ, tenji] (n) Braille; (P) [Add to Longdo]
点訳[てんやく, tenyaku] (n, vs) translating into Braille; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top