ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bow to

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bow to-, *bow to*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bow to(phrv) ก้มตัว, See also: ค้อมตัว, หมอบ, โค้งคำนับ, Syn. prostrate before
bow to(phrv) ยินยอมให้กับ, See also: ยอมอ่อนข้อให้, Syn. bow before
bow to(phrv) เชื่อฟัง, Syn. bend to, bend before

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(Proud to work for him) They bow to his whim, love serving himภูมิใจที่ได้ทำงานกับเขา พวกเขาเคารพ รัก การได้รับใช้เขา Aladdin (1992)
Finally, YOU will bow to ME! -We'll never bow to you!ในที่สุด เจ้าก็ต้องโค้งคำนับข้า เราจะไม่คำนับเจ้า Aladdin (1992)
I bow to the majorityฉันการโค้งให้ส่วนใหญ่ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He bows to all and despises none.เขาจะให้เกียรติคนอื่น และไม่ชิงชังใคร Gandhi (1982)
So bow down to her if you want, bow to her.เคารพนางไปเถอะ ก้มหัวให้นางถ้าพวกเจ้าต้องการ กราบนางเข้าไป! The Princess Bride (1987)
Bow to the queen of slime, the queen of filth, the queen of putrescence!คำนับให้ราชินีผู้โสโครก ราชินีผู้โสมม ราชินีผู้ฟอนเฟะ The Princess Bride (1987)
You bastards, freeze there! You don't bow to me?เฮ้ยเดี๋ยวสิว่ะ ไอ้หนู หัดเคารพกันหน่อยสิ Failan (2001)
Hey, you don't bow to your senior?เฮ้ย พวกแก ยังไม่ทำความเคารพรุ่นพี่อีกเหรอ เร็วเข้า Failan (2001)
You don't bow to me, you asshole?แกไม่ทำความเคารพฉันเหรอ ไอ้ลูกหมา Failan (2001)
Everyone, bow to our teacher!ทุกคน คำนับอาจารย์ Crazy First Love (2003)
I bow to no man.ข้าไม่ยอมสยบต่อมนุษย์หน้าไหนทั้งนั้น The Chronicles of Riddick (2004)
Now bow to yourself.ทีนี้คำนับตัวเอง The Illusionist (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bow toHe made a polite bow to his teacher.
bow toI bow to the boss in greeting, and he returns my bow with a nod.
bow toI bow to your superior judgement.
bow toShe made a polite bow to me.
bow toThe boy made his bow to me.
bow toThe government refuses to bow to public pressure.
bow toThe little girl made a polite bow to me.
bow toUsing the rudder and the jib with the wind on it's back we backed up,  turning the bow to the direction we wanted to go.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำนับ[khamnap] (v) EN: salute ; greet ; pay obeisance to ; bow to ; make a dee bow ; pay one's respects  FR: saluer ; faire des courbettes (fam.)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qǐ, ㄑㄧˇ, ] bow to the ground #13,451 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き絞る;引絞る(io);引きしぼる[ひきしぼる, hikishiboru] (v5r, vt) to draw bow to limit; to draw aside curt [Add to Longdo]
靡く[なびく, nabiku] (v5k, vi) to bend; to flutter; to wave; to bow to; to yield to; to obey; to be swayed by; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top