ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bounds

B AW1 N D Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bounds-, *bounds*, bound
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bounds(n) ข้อกำหนดที่ยอมรับได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bounds registersเรจิสเตอร์แบ่งเขต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Why don't you just hook it out of bounds ?ทำไมไมฮุคให้โอบีไปเลยล่ะ The Legend of Bagger Vance (2000)
Also, our caretaker, Mr. Filch, has asked me to remind you that the third-floor corridor is out of bounds to everyone who does not wish to die a most painful death.อีกอย่างผู้ดูแลของเรา คุณฟิลช์ ฝากฉันให้เตือนพวกเธอด้วยว่า ทางเดินของชั้นที่สามด้านขวา อยู่นอกขอบเขต ของทุกคนที่ไม่ประสงค์จะตาย อย่างเจ็บปวดรวดร้าว Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Well, your act's grown leaps and bounds since the garage.คุณนี่เก่งขึ้นเยอะนะ ตั้งแต่ในโรงรถ Cashback (2006)
I don't believe this, this contest was Maverick's to win and now Evans pushing Maverick out of bounds and into the boneyards.ไม่อยากเชื่อเลย การแข่งขันนี้ มาเวอริกค์ ชนะ และตอนนี้ อีวาน ผลักมาร์เวอร์รีก ออกไป และ ในสุสาน Surf's Up (2007)
It hits the bar, it bounds out to Munez, and in one swoop, a ball up front to Harris, a superb dip and volley over Lehmann.บอลชนคาน, แล้วกระดอนมาทางมูเนซ ก่อนที่จะโยนยาวขึ้นไปให้แฮริส ชิฟท์ข้ามศรีษะเลห์มันเข้าประตูไปอย่างสุดสวย Goal II: Living the Dream (2007)
I overstepped my bounds during the campaign, and I was wrong.ฉันล้ำเส้นไปมาก\ และฉันทำผิดตอนที่หาเสียง Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Well... i don't want to overstep my bounds here, but you don't have to do anything you don't want to do.งั้น ฉันก็ไม่อยากจะก้าวก่ายหรอกนะ แต่ว่า... เธอไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่เธอไม่อยากทำ After School Special (2009)
I was exploring the bounds of my consciousness with the help of a mushroom.หนูกำลังทดสอบขอบเขตของสติ โดยใช้เห็ดนั่น Invest in Love (2009)
Not to push the bounds of propriety, but don't you think we ought to discuss the fact that the ClA's being used by the Vice President as his personal hit squad and that they'll do whatever they can to find us and kill us?อาจจะดูไม่ใช่เวลาเหมาะหรอกนะ แต่ไม่คิดเหรอว่าเราน่าจะหารือกัน เรื่องที่รองประธานาธิบดีใช้ให้ซีไอเอ มาทำเรื่องส่วนตัว RED (2010)
How dare you overstep your bounds and interfere?กล้าดียังไง ถึงเสนอหน้าแสดงความคิดเห็น Episode #1.7 (2010)
I just can't tolerate those who overstep the bounds of their position.ฉันรับไม่ได้ที่จะให้ใครก็ตามทำตัวล้ำเส้น Episode #1.7 (2010)
How dare you overstep your bounds and interfere?เธอกล้าข้ามขอบเขตและมารบกวนได้ยังไง? Episode #1.8 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boundsAll these are ways of exceeding the bounds imposed on us by human nature.
boundsHe has risen to the present position by leaps and bounds.
boundsHe hit the ball out of bounds.
boundsHer love of money is without bounds.
boundsHis ambition knows no bounds.
boundsHis career is progressing in leaps and bounds.
boundsHis curiosity knew no bounds.
boundsHis greed for power knows no bounds.
boundsIt is within the bounds of possibility that she will succeeded.
boundsMy heart bounds with expectation.
boundsProgress in medicine is going ahead by leaps and bounds.
boundsShe praised me, saying my English had improved by leaps and bounds.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขต[khēt] (n) EN: border ; frontier ; boundary ; bounds  FR: limite [ f ] ; frontière [ f ] ; périmètre [ m ]
ธง[thong] (n) EN: limits ; bounds

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BOUNDS B AW1 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bounds (v) bˈaundz (b au1 n d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
OB[オービー, o-bi-] (n) (1) (See オールドボーイ) old boy; OB; (2) out-of-bounds [Add to Longdo]
とどまるところを知らない;止まるところを知らない;留まるところを知らない[とどまるところをしらない, todomarutokorowoshiranai] (exp) knowing no bounds; showing no signs of stopping or slowing down [Add to Longdo]
アウトオブバウンズ[autoobubaunzu] (n) out of bounds [Add to Longdo]
果てし[はてし, hateshi] (n) end; limit; bounds; extremity; result; fate [Add to Longdo]
限り[かぎり, kagiri] (n-adv, n) (1) limit; limits; bounds; (2) degree; extent; scope; (3) as far as possible; as much as possible; to the best of one's ability; (4) unless (after neg. verb); (5) the end; the last; (P) [Add to Longdo]
限度[げんど, gendo] (n) limit; bounds; (P) [Add to Longdo]
際限[さいげん, saigen] (n) limits; end; bounds; (P) [Add to Longdo]
上下限[じょうげげん, jougegen] (n) { comp } bounds [Add to Longdo]
食み出る(P);はみ出る[はみでる, hamideru] (v1, vi) (1) to jut out (of bounds); (2) to be crowded out; to be forced out; (P) [Add to Longdo]
食出(io);食み出し;はみ出し[はみだし, hamidashi] (n) jutting out (of bounds); being crowded out [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
上下限[じょうげげん, jougegen] bounds [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 bounds \bounds\ n.
   1. the line or plane indicating the limit or extent of
    something; as, the fotball was caught out of bounds.
 
   Syn: boundary, bound.
     [WordNet 1.5]
 
   2. the greatest possible extent or degree of something.
 
   Syn: limit, boundary.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bounds
   n 1: the line or plane indicating the limit or extent of
      something [syn: {boundary}, {bound}, {bounds}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top