ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boundless

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boundless-, *boundless*, boundles
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boundless(adj) ไม่มีที่สิ้นสุด, See also: มากมาย, กว้างใหญ่, Syn. infinite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boundless(เบา'เลส) adj. ไร้ขอบเขต, สุดขีด, มากมาย, สุดสายตา, See also: boundlessness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
boundless(adj) ไม่มีขอบเขต, กว้างขวาง, ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่จำกัด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Toward a boundless, everlasting worldOut here in the dark sea, another adventure awaits. One Piece: Wan pîsu (1999)
Toward a boundless, everlasting world With this overflowing passion in my chest, I'll go anywhereFind all the Treasure and laugh out in pride. One Piece: Wan pîsu (1999)
The vast lives we had ahead of us, the boundless amount of time which laid unavoidably stretched out in front of us.ชีวิตอีกยาวไกลกำลังรอเราอยู่ข้างหน้า เวลาอันไร้ขีดจำกัดที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเริ่มคืบคลานเข้ามาหา 5 Centimeters Per Second (2007)
I have boundless energy.มีพลังที่ไร้ขีดจำกัด Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
Dearly beloved, we are gathered here today in sight of the boundless sea, mother of all life, to join two loving people in matrimony.อันเป็นที่รักอย่างสุดซึ้ง พวกเรามารวมกันที่นี่ในวันนี้ ท่ามกลางสักขีพยานในท้องทะเลที่ไม่สิ้นสุด Double Blind (2009)
Her demands on him are boundless.ความต้องการของพวกเขาไม่มีที่สิ้นสุด Legends (2010)
My generosity has been boundless, ความเอื้อเฟื้อของข้าไม่มีที่สิ้นสุด Great and Unfortunate Things (2010)
A son's sweet expression could conceal boundless rage.ลูกชายที่อาจปิดบังความก้าวร้าวไว้ข้างใน My Two Young Men (2010)
I used to run full-speed through the boundless wilderness, and now I'm in the zoo, where the horizon is wallpaper and the air is stale and nothing is ever at stake.ผมเคยวิ่งเต็มสปีด ผ่านที่รกร้างที่ไม่มีสิ้นสุด แต่ตอนนี้ผมกลับอยู่ในสวนสัตว์ Accounting for Lawyers (2010)
And let you know that apparently my capacity for self-sabotage wasn't boundless after all.- หวังว่าคุณคงไม่ได้ทำไปเพื่อฉันนะ - ไม่ครับ ผมแค่อยากขอโทษคุณมากกว่า ผมอยากให้คุณรู้ว่า. Limitless (2011)
Good golly, Penny, your whimsy is boundless. What do you got for me, wildebeest?คิดดีนี่เพนนี จินตนาการพึลึกกึกกือเธอนี่ไร้ขอบเขตจริงๆ เป็นไงมั่งสัตว์ป่า The Wildebeest Implementation (2011)
Even though the surface of this bagel is clearly finite, no one living in this space would ever run into an edge, so it feels boundless and infinite.แม้ว่าพื้นผิวของเบเกิลนี้มี จำกัด อย่างชัดเจน ไม่มีใครที่อาศัยอยู่ในอวกาศนี้จะเคย ทำงานเป็นขอบ จึงรู้สึกไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีที่สิ้นสุด Is There an Edge to the Universe? (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุดสายตา(adv) boundlessly, See also: endlessly, Syn. สูดลูกหูลูกตา, Example: แนวต้นลำพูสองฝั่งที่เคยยาวเหยียดสุดสายตาก็กลายเป็นเพียงภาพเลือนรางในอดีตไปแล้ว, Thai Definition: ไกลเกินกว่าที่จะเห็นได้
ไร้พรมแดน(adj) limitless, See also: boundless, Example: สื่อในยุคการสื่อสารไร้พรมแดนต้องทำงานแข่งขันกันชนิดเอาเป็นเอาตาย, Thai Definition: ไม่มีขอบเขต, ไม่มีขีดจำกัด, ไม่มีอาณาเขตกำหนด
ไร้พรมแดน(adj) limitless, See also: boundless, Example: สื่อในยุคการสื่อสารไร้พรมแดนต้องทำงานแข่งขันกันชนิดเอาเป็นเอาตาย, Thai Definition: ไม่มีขอบเขต, ไม่มีขีดจำกัด, ไม่มีอาณาเขตกำหนด

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
boundless

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boundless
boundlessly

WordNet (3.0)
boundless(adj) seemingly boundless in amount, number, degree, or especially extent, Syn. limitless, unbounded
boundlessly(adv) without bounds, Syn. immeasurably, infinitely

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Boundless

a. Without bounds or confines; illimitable; vast; unlimited. “The boundless sky.” Bryant. “The boundless ocean.” Dryden. “Boundless rapacity.” “Boundless prospect of gain.” Macaulay. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Unlimited; unconfined; immeasurable; illimitable; infinite. [ 1913 Webster ]

-- Bound"less*ly, adv. -- Bound"less*ness, n. [ 1913 Webster ]

boundlessness

n. the quality of being infinite.
Syn. -- infiniteness, infinitude, unboundedness. [ WordNet 1.5 ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
茫茫[máng máng, ㄇㄤˊ ㄇㄤˊ,  ] boundless; vast and obscure #11,142 [Add to Longdo]
苍茫[cāng máng, ㄘㄤ ㄇㄤˊ,   /  ] boundless; vast; hazy (distant horizon) #33,304 [Add to Longdo]
无边无际[wú biān wú jì, ㄨˊ ㄅㄧㄢ ㄨˊ ㄐㄧˋ,     /    ] boundless; limitless #40,109 [Add to Longdo]
其乐无穷[qí lè wú qióng, ㄑㄧˊ ㄌㄜˋ ㄨˊ ㄑㄩㄥˊ,     /    ] boundless joy #43,811 [Add to Longdo]
无垠[wú yín, ㄨˊ ㄧㄣˊ,   /  ] boundless; vast #53,256 [Add to Longdo]
苍莽[cāng mǎng, ㄘㄤ ㄇㄤˇ,   /  ] boundless #109,920 [Add to Longdo]
浩茫[hào máng, ㄏㄠˋ ㄇㄤˊ,  ] boundless; unlimited #202,199 [Add to Longdo]
其乐不穷[qí lè bù qióng, ㄑㄧˊ ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ ㄑㄩㄥˊ,     /    ] boundless joy [Add to Longdo]
[yāng, ㄧㄤ, ] boundless (space); fine dust [Add to Longdo]
无量寿[Wú liàng shòu, ㄨˊ ㄌㄧㄤˋ ㄕㄡˋ,   寿 /   ] boundless life (expression of good wishes); Amitayus, the Buddha of measureless life, good fortune and wisdom [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一望千里[いちぼうせんり, ichibousenri] (n) sweeping view of the eye; boundless expanse [Add to Longdo]
果てしが無い;果てしがない[はてしがない, hateshiganai] (adj-i) endless; boundless; fathomless; eternal [Add to Longdo]
果てしない(P);果てし無い[はてしない, hateshinai] (adj-i) endless; boundless; everlasting; (P) [Add to Longdo]
果てしのない[はてしのない, hateshinonai] (exp, adj-i) interminable; unending; endless; boundless [Add to Longdo]
極まり無い;極まりない;窮まり無い;窮まりない[きわまりない, kiwamarinai] (adj-i) extremely; in the extreme; boundless; limitless [Add to Longdo]
空空漠漠;空々漠々[くうくうばくばく(uK), kuukuubakubaku (uK)] (adj-no, adj-t, adv-to) (arch) vast; boundless; empty; vague [Add to Longdo]
広大無辺[こうだいむへん, koudaimuhen] (adj-na, n, adj-no) boundless; infinite; vast [Add to Longdo]
広漠[こうばく, koubaku] (adj-t, adv-to) vast; wide; boundless [Add to Longdo]
切りのない;切りの無い[きりのない, kirinonai] (exp, adj-i) (uk) (See 切りがない) endless; boundless [Add to Longdo]
漫漫;漫々[まんまん, manman] (adj-t, adv-to) vast; boundless [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top