ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boondoggle

B UW2 N D AA1 G AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boondoggle-, *boondoggle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boondoggle(n) งานที่สูญเสียเวลาและ/หรือเงิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boondoggle(-ดอก'เกิล) n. งานที่ไม่ค่อยมีค่า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He left town two days ago on some boondoggle white-water rafting trip to Tahoe.ออกจากเมืองไปเมื่อสองวันก่อน พาลูกค้าไปเที่ยวล่องแก่งไร้สาระที่ทาโฮ Red Velvet Cupcakes (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BOONDOGGLE B UW2 N D AA1 G AH0 L
BOONDOGGLES B UW2 N D AA1 G AH0 L Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zeitverschwendung { f }; Kleinkrämerei { f }boondoggle [ Am. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
長物[ちょうぶつ;ながもの, choubutsu ; nagamono] (n) (1) something long; (2) (See 無用の長物) useless things; white elephant; boondoggle [Add to Longdo]
無用の長物[むようのちょうぶつ, muyounochoubutsu] (exp) useless object; deadwood; white elephant; boondoggle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 boondoggle \boon"dog*gle\ v.
   to do useless, wasteful, or trivial work.
   [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 boondoggle \boon"dog*gle\ v.
   1. a braided cord made by hand by young scouts, used for
    various purposes, such as a hat cord or a key chain.
 
   2. a useless, wasteful, or impractical project; -- especially
    one authorized by a government agency as a favor to
    partisans, to employ unemployed people, or in return for
    corrupt payments.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boondoggle
   n 1: work of little or no value done merely to look busy
   v 1: do useless, wasteful, or trivial work

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top