ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blithesome

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blithesome-, *blithesome*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
blithesome(adj) สนุกสนาน, ร่าเริง, สำราญใจ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blithesome

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fröhlichkeit { f }; Munterkeit { f }blithesomeness [Add to Longdo]
fröhlich; munter { adj }blithesome [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blithesome \Blithe"some\ (-s[u^]m), a.
   Cheery; gay; merry.
   [1913 Webster]
 
      The blithesome sounds of wassail gay.  --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster] -- {Blithe"some*ly}, adv. --
   {Blithe"some*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blithesome
   adj 1: carefree and happy and lighthearted; "was loved for her
       blithe spirit"; "a merry blithesome nature"; "her
       lighthearted nature"; "trilling songs with a lightsome
       heart" [syn: {blithe}, {blithesome}, {lighthearted},
       {lightsome}, {light-hearted}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top