ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blissful

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blissful-, *blissful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blissful(adj) ผาสุก, See also: มีความสุข, Syn. ecstatic, joyful
blissfulness(n) ความสุข, See also: ความสบายใจ, ความสุขสำราญ, ความปิติยินดี, Syn. happiness, joy, Ant. grief, sorrow

English-Thai: Nontri Dictionary
blissful(adj) เต็มไปด้วยความสุข

WordNet (3.0)
blissful(adj) completely happy and contented
blissfully(adv) in a blissful manner

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Blissful

a. Full of, characterized by, or causing, joy and felicity; happy in the highest degree. “Blissful solitude.” Milton. -- Bliss"ful*ly, adv. -- Bliss"ful*ness, n. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
a yearning... combined with the most indescribable bliss... but what was it?ผสมกับความสุขที่เกินบรรยาย แล้วมันคืออะไร Don Juan DeMarco (1994)
I didn't feel the bliss of enlightenment.ฉันไม่รู้สึกถึงความสงบ ของการตรัสรู้ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
I thought love meant eternal bliss.ฉันเคยคิดว่า "รัก" คือความสุขนิรันดร์เสียอีก... Il Mare (2000)
I guess we could call this your first little bump on the road to marital bliss.ถือซะว่าเป็นอุปสรรคแรก ของชีวิตวิวาห์ก็ได้นะ The Time Machine (2002)
It's time for you to find your own bliss, starting with this dance.นี่เป็นเวลาสำหรับเธฮที่จะค้นหาสิ่งที่มีความสุข เริ่มจากการไปงานเต้นรำนี้ A Cinderella Story (2004)
In humble pursuits... in domestic bliss... among the rank-and-file... spreading joy... winning popular acclaim without revealing our origins.ในอาชีพต่ำต้อย... ในบ้านที่สุขสบาย... อยู่ระหว่างแถวกับผู้คน... Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
And you must be Mr. Bliss' replacement.คุณคงจะเป็นคนที่มาแทน คุณบีช Casino Royale (2006)
It has been bliss.มองโลกในแง่ดีสิ It Takes Two (2006)
SATURDAY MORNINGS ARE SPENT AT BLISS, AND AFTER LAST NIGHT, วันเสาร์ผ่านไป ... .. และหลังจากงานเมื่อคืน Poison Ivy (2007)
We can just live a blissful life together.พวกเราสามารถอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกได้. Flowers for My Life (2007)
There was no need to listen to the radio or gaze at the scenery outside that time was definitely blissful.ไม่จำเป็นต้องฟังวิทยุหรือมองทิวทัศน์ข้างนอก มันเป็นช่วงเวลาที่เปี่ยมไปด้วยความสุข Operation Proposal (2007)
Isn't this blissful?ได้ทานมื้อค่ำที่บ้าน The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blissfulHow about spending an elegant and blissful time at a beauty salon?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บรมสุข(adv) blissfully (happy), See also: supremely (happy), Ant. บรมทุกข์, Example: เขาดำเนินชีวิตอย่างบรมสุข, Thai Definition: เป็นสุขมาก, มีความสุขมาก
สุขสันต์(adj) happy, See also: blissful, cheerful, content, joyful, ecstatic, merry, jubilant, overjoyed, Ant. เศร้าโศก, Example: มุมสุขสันต์ของโรงเรียนเต็มไปด้วยเด็กหญิง ซึ่งเล่นบทบาทสมมติกันอยู่, Thai Definition: อย่างมีความสุขสนุกสนาน
สุขสันต์(adv) happily, See also: blissfully, cheerfully, joyfully, ecstatically, merrily, jubilantly, Ant. เศร้าโศก, Example: ละครเรื่องนี้จบอย่างสุขสันต์, Thai Definition: ที่มีความสุขสนุกสนาน
พาสนา(n) blessedness, See also: blissfulness, fortune, good luck, Syn. วาสนา, Thai Definition: บุญบารมี, กุศลที่ทำให้ได้รับลาภยศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรม[børom] (adj) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful  FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรม-[børomma-] (pref, (adj)) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful  FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรมสุข[børommasuk] (adv) EN: blissfully ; in supreme comfort
ดีใจ[dījai] (v) EN: be glad ; be happy ; be delightful ; be blissful  FR: être heureux ; être content
ความปิติยินดี[khwām pitiyindī] (n) EN: delight ; pleasure ; rejoicing ; blissfulness ; cheerfulness
สุขสันต์[suksan] (adj) EN: happy ; blissful ; cheerful ; content ; joyful ; ecstatic ; merry ; jubilant ; overjoyed  FR: joyeux
วาสนา[wātsanā] (n) EN: luck ; fortune ; lot ; destiny ; fate ; chance ; good fortune (due to past good deeds) ; happy lot ; blessedness ; blissfulness ; felicity  FR: destin [ m ] ; sort [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
blissful
blissfully

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blissful
blissfully

Japanese-English: EDICT Dictionary
幸福に浸る[こうふくにひたる, koufukunihitaru] (exp, v5r) to be blissful; to be very happy [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top