ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bless you

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bless you-, *bless you*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
God bless you!พระเจ้าคุ้มครองคุณ (หรือพูดสั้นๆว่า Bless you!) เป็นคำอวยพรที่พูดเมื่อบุคคลอื่นมีอาการจาม เพราะสมัยก่อนเชื่อกันว่า ขณะที่คนเราจามนั้นวิญญาณสามารถออกจากร่างได้ ทำให้อาจมีโรคภัยได้ง่าย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bless you for that.คุณช่างประเสริฐนัก Rebecca (1940)
May the Lord always bless you and keep you. It's so good to see you.ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง Oh, God! (1977)
If Westley wants you, bless you both.ถ้าเวสต์ลีย์ต้องการท่าน ข้าจะอวยพรให้ท่านทั้งคู่ The Princess Bride (1987)
Let the God bless you with the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.และในนามของบุตรชาย และวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ อาเมน Ladder 49 (2004)
And of course, God bless you all.และแน่นอนครับ ขอให้พระเจ้าคุ้มครองทุกท่าน There Will Be Blood (2007)
God bless you joseph quinn.พระเจ้าสรรเสริญนาย โจเซฟ ควินน์ Go Your Own Way (2008)
May God bless you and my son.ขอพระเจ้าอวยพรเจ้า และลูกชายของข้า The Other Boleyn Girl (2008)
Oh, bless you all for turning my life into a cher song.โอ้, ขอบคุณทุกคนที่ช่วยให้ชีวิตชั้นเป็นเหมือนเพลงของป้าเฌอนะ Bloodline (2009)
God bless you all.ขอพระเจ้าคุ้มครองทุกท่านครับ RED (2010)
God bless you anyway, sir.ยังไงก็ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองนะครับ White Tulip (2010)
Now, bless you all, and we hope to see you next Sunday.ตอนนี้ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง และหวังว่าจะพบกันอีกอาทิตย์หน้า Foreign Exchange (2010)
God bless you for having the courage to say that.ต้องมีอะไรดลใจเธอถึงพูดอะไรแบบนั้นออกมาได้ Let Me Entertain You (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bless youGod bless you!
bless youMay God bless you.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有人在想你[yǒu rén zài xiǎng nǐ, ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄗㄞˋ ㄒㄧㄤˇ ㄋㄧˇ,     ] Bless you! (after a sneeze) [Add to Longdo]
有人想你[yǒu rén xiǎng nǐ, ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄤˇ ㄋㄧˇ,    ] Bless you! (after a sneeze) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お大事に[おだいじに, odaijini] (exp) take care of yourself; get well soon; God bless you; bless you; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top