ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

biography

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -biography-, *biography*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
biography(n) อัตชีวประวัติ, See also: ประวัติชีวิต, ประวัติส่วนตัว, ชีวประวัติ, Syn. autobiography, profile

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autobiography(ออโทไบออก'กระฟี) n. ชีวประวัติของตัวเอง, อัตชีวประวัติ, อัตประวัติ.

English-Thai: Nontri Dictionary
biography(n) ชีวประวัติ, อัตชีวประวัติ, อัตประวัติ
autobiography(n) อัตชีวประวัติ, อัตประวัติ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biographyชีวประวัติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Biographyชีวประวัติ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Biographyชีวประวัติ [TU Subject Heading]
Biographyชีวประวัติ, อัตชีวประวัติ [การแพทย์]
Biography as a literary formการเขียนชีวประวัติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Last one he was reading the Kissinger biography.เดือนที่แล้ว เขาอ่านประวัติคิสซิงเจอร์ Maid in Manhattan (2002)
well, if you'II excuse us. Georgey, Iet's go watch that biography on Francis Drake.ขอตัวนะคะ จอร์จี้ไปดูหนังชีวประวัติ ฟรานซิส เดร็คกันเถอะ Bringing Down the House (2003)
Start talking, or the biography of Clark Kent comes to a sudden, tragic end!พูดได้แล้ว หรือจะให้เรื่องราวของคล๊ากกลายเป็นเรื่องจบของละครเสร้าง Odyssey (2008)
Their photos, their biographies.รูปของพวกเขา ประวัติของพวกเขา Joy (2008)
You wrote his biography, roy.คุณจะพูดอะไร? Omnivore (2009)
Yeah, his whole biography's written on him in ink.ครับ ชีวประวัติ ของเขาทั้งหมด เขียนอยู่บนตัว ด้วยน้ำหมึก Snakehead (2009)
Biographies of Korea's Top Businessmenชีวประวัติของยอดนักธุรกิจของเกาหลี. Shining Inheritance (2009)
I like to come and flip through the celebrity biographies.ฉันชอบมาเปิดดูประวัติคนมีชื่อเสียงที่นี่ Hell-O (2010)
I picked the Stephen Sondheim biography section for our clandestine meeting place... because only he would be able to express my melancholia.ผมเลือก ประวัติซอนด์ไฮม์ เป็นที่นัดพบ เพราะสื่อถึง ความหดหู่ของผม The Power of Madonna (2010)
My auto-biography. You're a fan?- ชีวประวัตินักเขียนของผม คุณคือแฟนตัวยงงั้นเหรอ Episode #1.3 (2010)
And you are looking for your daughter. But now is not the time to exchange biographies.แต่ในตอนนี้ยังไม่ใช่เวลา มาแลกเปลี่ยนชีวประวัติกัน Goodbye Yellow Brick Road (2010)
The Unauthorized Biography of Britney Spears to stay calm.หนังสือชีวประวัติว่าบริทนี่ย์ ใจเย็นต่อปาปารัซซี่ได้ไง Britney/Brittany (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
biographyA good biography is interesting and instructive.
biographyHe wrote a biography of a famous poet.
biographyHis biography is quite true to life.
biographyI illustrated his biography with some pictures.
biographyThe difficulty with biography is that it is partly record and partly art.
biographyThe history of the world is but the biography of great men.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระประวัติ(n) biography, Syn. ประวัติ, พระราชประวัติ, Example: พระประวัติของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ทุกคนได้เรียนมาจากโรงเรียน, Notes: (ราชา)
พุทธประวัติ(n) biography of Lord Buddha, Example: วัดไชยวัฒนารามมีประติมากรรมผนังเป็นเรื่องพุทธประวัติรอบพระวิหาร, Thai Definition: เรื่องราวของพระพุทธเจ้า
ชีวประวัติ(n) biography, See also: life history, Syn. ประวัติส่วนตัว, ประวัติ, ประวัติบุคคล, Example: ข้าพเจ้าชอบศึกษาชีวประวัติของบุคคลสำคัญต่างๆ, Thai Definition: ประวัติชีวิตบุคคล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตชีวประวัติ[attachīwaprawat] (n) EN: autobiography
ชีวประวัติ[chīwaprawat] (n) EN: biography ; life story  FR: biographie [ f ]
เกียรติประวัติ[kīettiprawat] (n) EN: glorious biography
ประวัติ[prawat] (n) EN: chronology ; biography , chronicle ; annals ; history   FR: récit historique [ m ] ; chronique [ f ] ; histoire [ f ] ; historique [ m ] ; chronologie [ f ] ; monographie [ f ]
สารคดีชีวประวัติ[sārakhadī chīwaprawat] (n, exp) EN: biography

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
biography

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
biography

WordNet (3.0)
biography(n) an account of the series of events making up a person's life, Syn. life, life story, life history

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Biography

n.; pl. Biographies [ Gr. &unr_;; bi`os life + &unr_; to write: cf. F. biographie. See Graphic. ] 1. The written history of a person's life. [ 1913 Webster ]

2. Biographical writings in general. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, / ] biography #1,254 [Add to Longdo]
传记[zhuàn jì, ㄓㄨㄢˋ ㄐㄧˋ,   /  ] biography #18,759 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Biographie { f }; Lebensbeschreibung { f } | Biographien { pl }; Lebensbeschreibungen { pl }biography | biographies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[でん, den] (n) (1) legend; tradition; (2) biography; life; (3) method; way; (4) horseback transportation and communication relay system used in ancient Japan #1,400 [Add to Longdo]
伝記[でんき, denki] (n, adj-no) biography; life story; (P) #4,554 [Add to Longdo]
外伝[がいでん, gaiden] (n) (1) (See 本伝) supplementary biography; (2) anecdote; side story; spin-off #5,017 [Add to Longdo]
自伝[じでん, jiden] (n) autobiography; (P) #9,752 [Add to Longdo]
評伝[ひょうでん, hyouden] (n) a critical biography; (P) #18,186 [Add to Longdo]
オートバイオグラフィー[o-tobaiogurafi-] (n) autobiography [Add to Longdo]
バイオグラフィー[baiogurafi-] (n) biography [Add to Longdo]
一代記[いちだいき, ichidaiki] (n) biography [Add to Longdo]
絵伝[えでん, eden] (n) biography of a monk or history of a temple told in pictures [Add to Longdo]
史伝[しでん, shiden] (n) history and biography; historical material [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
自伝[じでん, jiden] autobiography [Add to Longdo]
伝記[でんき, denki] biography [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top