ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

betterment

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -betterment-, *betterment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
betterment(n) การปรับปรุง, See also: การทำให้ดีขึ้น, Syn. improvement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
betterment(เบท'เทอะเมินทฺ) n. การทำให้ดีขึ้น, สิ่งที่ดีขึ้น, Syn. improvement

English-Thai: Nontri Dictionary
betterment(n) การเขยิบฐานะ, สิ่งที่ดีกว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bettermentสภาพที่ดีกว่าเดิม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
betterment taxภาษีประเมินพิเศษ (เนื่องจากการปรับปรุงสภาพทรัพย์สินให้ดีขึ้น) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
betterment taxภาษีประเมินพิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Christ sacrificed his life for the betterment of humanity.พระเยซูทรงเสียสละพระชนม์ชีพของพระองค์เพื่อมวลมนุษย์ The Da Vinci Code (2006)
But what about if it's, like, for the betterment of future society?แต่ถ้ามันทำให้อนาคตของโลกดีขึ้นหล่ะ? Safety Not Guaranteed (2012)
And for the betterment of his family.และเพื่อการกินอยู่ของครอบครัว Felina (2013)
You must be present for the betterment of our people, not just off jet-setting around the globe to sate your vulgar, licentious appetites.ไม่ใช่เที่ยวเร่ รอบโลก เพื่อโชว์ความร่าน สนองความคัน เอาเลย ! Fearful Pranks Ensue (2013)
Assisting in the betterment of your race.เหมือนขยะหรือเศษขี้ Ted 2 (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bettermentScience is a good thing, but it is not an end in itself; it is a means toward an end and that end is human betterment.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษีประเมินพิเศษ[phāsī pramoēn phisēt] (n, exp) EN: betterment tax

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
betterment

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
betterment

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besserung { f }; Verbesserung { f } | Besserungen { pl }; Verbesserungen { pl }betterment | betterments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
改善[かいぜん, kaizen] (n, vs, adj-no) (1) betterment; improvement; (2) (uk) (often written カイゼン) kaizen (Japanese business philosophy of continuous improvement); (P) #1,304 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Betterment \Bet"ter*ment\, n.
   1. A making better; amendment; improvement. --W. Montagu.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) An improvement of an estate which renders it better
    than mere repairing would do; -- generally used in the
    plural. [U. S.] --Bouvier.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 betterment
   n 1: a change for the better; progress in development [syn:
      {improvement}, {betterment}, {advance}]
   2: an improvement that adds to the value of a property or
     facility
   3: the act of relieving ills and changing for the better [syn:
     {amelioration}, {melioration}, {betterment}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top