ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be talented

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be talented-, *be talented*, be talent, be talente
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีพรสวรรค์(v) be gifted, See also: be talented, Example: พระองค์ทรงมีพรสวรรค์ในทางการแต่งหนังสืออยู่ไม่น้อย, Thai Definition: มีความสามารถพิเศษหรือคุณสมบัติเด่น
แอบแฝง(v) conceal, See also: cover up, hide, keep secret, be talent, dodge, camouflage, veil, shroud, Syn. ซ่อนเร้น

Japanese-English: EDICT Dictionary
腕が立つ[うでがたつ, udegatatsu] (exp, v5t) to be talented; to be able [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unless you wanna be talent.นอกจากว่า เธออยากจะเป็น สาวสวยในงาน ถ้าอย่างนั้น.. I Had a Dream (2008)
You may be talented, Beth, but you're not irreplaceable.แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีใครแทนที่คุณได้ When in Rome (2010)
They say I have a unique and rare talent.Sie finden, ich habe Talent. Lolita (1962)
I've never tried, but I'm not without talent, if you don't mind me saying so.Habe es nicht probiert, aber ich habe Talent. Wenn ich das sagen darf. Hot Money (1967)
- I got talent!- Ich habe Talent! The Owl and the Pussycat (1970)
I'm not sure that "I" think you have any talent.- Ich habe Talent! Ich brauche nur einen guten Partner! Children Shouldn't Play with Dead Things (1972)
I got special talents.- Ich habe Talent. History of the World: Part I (1981)
My teacher said I show great promise that probably I should take up pottery as a career.Mein Lehrer sagt, ich habe Talent. Ich sollte Töpferei professionell betreiben. There Goes the Neighborhood (1983)
I've squandered my talent, my life on what you can touch with hands, on what never remains in anyone's memory!Ich habe Talent, Leben verschwendet daran, was mit Hand anzufassen sei, daran, was niemand jemals im Gedächtnis behalten könne! Bez svideteley (1983)
- People thought he had a lot of talent.- Man dachte, er habe Talent. All the World's a Stage (1986)
So you think I've got some talent?Denkst du wirklich, ich habe Talent? Bright Lights, Big City (1988)
Mr. Reuben thinks I have talent.Mr. Reuben glaubt, ich habe Talent. True Colors (1990)
I just said he was talented, you're unbelievable.Ich sagte nur, er habe Talent. Goodfellas (1990)
I got to find my...Ich habe Talent für den Job. Ach ja? The Hard Way (1991)
SHE THINKS I HAVE TALENT.Sie sagt, ich habe Talent. Paradise (1991)
He gave me private lessons, even for free, because he thought that I was talented.Er gab mir Privatstunden, sogar gratis, weil er fand, ich habe Talent. Fourbi (1996)
He gave me private lessons, even for free, because he thought that I was talented.Als ich klein war, war ich dem Gesanglehrer... aufgefallen. Er gab mir Privatstunden, sogar gratis, weil er fand, ich habe Talent. Fourbi (1996)
My teacher at school says I have talent.Meine Lehrerin sagt, ich habe Talent. In the Line of Duty (1998)
I got a gift.Ich habe Talent. Unnatural Disasters (1999)
-It's easy for me.- Ich habe Talent. Teenage Caveman (2002)
- I am talented.- Ich habe Talent. Shortcut to Happiness (2003)
I'm a gifted man.Ich habe Talent. A Cook (2003)
No, but I have talent.Nein, aber ich habe Talent. You'll Never Get Away from Me (2005)
Every sparrow is remembered.Du hast dasselbe Talent wie sie. A Prairie Home Companion (2006)
I find I have talent for it.Ich finde, ich habe Talent dafür. Field of Dreams (2008)
I have gifts and I'm grateful.Ich habe Talente und ich bin dankbar. Dark Shadows (2012)
And have a talent for display.Und ich habe Talent zur Darstellung. Turks & Caicos (2014)
But I don't think it was, I don't think it was, I mean, you know, I know I have some talent, I'm very attentive and thorough, you know, I do good work, I'm not small.Aber das glaube ich nicht. Ich glaube das nicht. Du weißt, ich habe Talente. Looks Blue, Tastes Red (2014)
I've got talent.Ich habe Talent. Just Push Play (2014)
I have talent.Ich habe Talent. Edward Mordrake: Part 1 (2014)
- I've got talent.Ich habe Talent. Death Defying Feats (2015)
I got talented fingers.Ich habe talentierte Finger. F*ck, Marry, Frieda (2017)
The teacher thought I was really good.Die Lehrerin fand, ich habe Talent. A Human Female (2017)
I've got talent But it ain 't been testedIch habe Talent Aber das weiß kaum einer Show Boat (1951)
The theatre is my life, and I'm talented.Das Theater ist mein Leben, ich habe Talent. Smiles of a Summer Night (1955)
- You told me I was a big talent.- Sie sagten, ich habe Talent. The Harder They Fall (1956)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top