Search result for

be slow

(29 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be slow-, *be slow*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His reaction time could be slower.เวลามีปฏิกิริยาของเขา กำลังช้าลง เขาหยุด ใช่.. Joy (2008)
Change can be slow.- และเปลี่ยนไปอย่างช้าๆ Dead Like Me: Life After Death (2009)
And they can't be slowed down or paused.แล้วมันก็เดินช้าลงหรือหยุดลงไม่ได้ Up in the Air (2009)
Tomorrow the men will be slow from drink.พรุ่งนี้พวกทหารจะเชื่องช้าจากการดื่ม Delicate Things (2010)
Its progress can be slowed through modern medicine.ยาสมัยใหม่ช่วยชะลอการลุกลามของมันได้ Confessions (2010)
SO IT SHOULD BE SLOWING THE EXPANSION. THE QUESTION HAS ALWAYS BEEN, "HOW FAR WILL THAT GO?แล้วซาอูลและทีมงานของเขา มีแฟลชของแรงบันดาลใจ Beyond the Darkness (2010)
I thought it would be slow, but time actually flies.ฉันว่าเวลามันยืดเยื้อจัง แต่มันก็ไวนะ Episode #1.8 (2010)
I don't want to be slowed down.ข้าไม่อยากถูกถ่วงให้ช้าลง Skin Deep (2012)
Roadster is 40 kilos heavier than the Coupe, so will it be slower?โรดสเตอร์จะมีน้ำหนักเยอะกว่า คูเป้ 40 กิโล มันจะช้าไหม Episode #18.2 (2012)
Things really must be slow at the Bureau. Locations have already been knocked down.ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆแล้วมันต้องช้าลง \ ที่ Bureau พื้นที่พวกนั้นล้วนถูกปิดตายเเล้ว Man's Best Friend with Benefits (2013)
Everybody assumed that the rate of expansion would be slowing down, due to the mutual pull of gravity between all the parts of the universe.ทุกคนสันนิษฐานว่า ว่าอัตราการขยายตัวจะชะลอตัวลง เนื่องจากการดึงร่วมกันของแรงโน้มถ่วง Unafraid of the Dark (2014)
And I want it to be slow.และฉันต้องการให้มันจบแบบช้าๆ The Man from U.N.C.L.E. (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มึนซึม[V] be slightly dizzy or giddy, See also: be slow and dazed, be inactive and drowsy, Syn. เซื่องซึม, ซึม, Ant. กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง, Example: ควาญขี้เมาใช้งานมันอย่างไม่สงสารมันโดนสับโดนบังคับจนมึนซึม, Thai definition: แสดงอาการเชื่อมซึม
อืด[V] be slow, See also: be dilatory, be tardy, Syn. ช้า, ยืดยาด, อืดอาด, Ant. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว
ตื้อ[V] be dull, See also: be slow, be obscure, be stupid, be befuddled, be confused, Syn. ทื่อ, ทึบ, Example: เช้านี้สมองของเขาตื้อไปหมด เพราะเมื่อคืนดื่มเหล้าไปเยอะ
ชักช้า[V] delay, See also: be slow, hesitate, tarry, Syn. โอ้เอ้, ล่าช้า, Example: ช้าถ้าหากเขาชักช้าคงจะส่งงานพิมพ์ไม่ทัน
ช้า[V] be slow, See also: be sluggish, Syn. เชื่องช้า, เรื่อยๆ, ไม่เร่งร้อน, Ant. เร็ว, ไว, รวดเร็ว, Example: เขามาถึงคนสุดท้าย เพราะรถของเขาช้ามาก, Thai definition: ค่อยๆ เคลื่อนไป
เฉื่อยชา[V] be inactive, See also: be slow, be inert, be sluggish, Syn. ชักช้า, อืดอาด, Ant. กระตือรือร้น, กระฉับกระเฉง, Example: การแก้ไขปัญหาต่างๆ ทาง ภาคสังคม ซึ่งเคยเฉื่อยชา ได้ถูกกระตุ้นให้มีความตื่นตัวมากขึ้นตามลำดับ
เชื่องช้า[V] be tardy, See also: be slow, be inactive, be unhurried, be torpid, be lethargic, Syn. เฉื่อย, อืดอาด, ยืดยาด, อ้อยอิ่ง, ชักช้า, ช้า, Ant. ประเปรียว, Example: ดูเขาเชื่องช้าไม่รีบร้อน เหมือนกับว่าไม่สำคัญอะไร
กระด้วมกระเดี้ยม[V] be slowly, See also: be leisurely, be inactively, Syn. ต้วมเตี้ยม, Ant. คล่องแคล่ว, ว่องไว, Example: สาวสมัยโบราณมักจะกระด้วมกระเดี้ยม, Thai definition: ไม่คล่องแคล่ว
ล่าช้า[V] delay, See also: be slow, hesitate, tarry, Syn. ช้า, Example: การนำเสนอข้อมูลอาจล่าช้าไม่ทันตามกำหนดเวลา เพราะปริมาณของงานมีมาก, Thai definition: นานเกินกำหนด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้า[v.] (chā) EN: be slow ; be sluggish ; dawdle ; be delayed   FR: traîner ; lambiner ; être retardé
ชักช้า[v.] (chakchā) EN: be slow ; tarry ; move slowly ; hesitate ; delay   FR: s'attarder ; tarder ; retarder ; traîner ; hésiter
เชื่องช้า[v.] (cheūangchā) EN: be tardy ; be slow ; be inactive ; be unhurried ; be torpid ; be lethargic   FR: être d'un naturel indolent ; être nonchalant
เฉื่อยชา [v.] (cheūaychā) EN: be inactive ; be slow ; be inert ; be sluggish   FR: être lent ; être indolent ; lambiner
ล่าช้า[v.] (lāchā) EN: delay ; be slow ; hesitate ; tarry   FR: être retardé ; être reculé

Japanese-English: EDICT Dictionary
もたつく;モタつく[, motatsuku ; mota tsuku] (v5k,vi) (See もたもた) to be slow; to not make progress; to be inefficient [Add to Longdo]
申し遅れる[もうしおくれる, moushiokureru] (v1) to be slow in saying [Add to Longdo]
足が遅い[あしがおそい, ashigaosoi] (exp) (See 足の遅い) to be slow-footed [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top