ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be significant

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be significant-, *be significant*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, there should be significant front-end damage.ครับ มันน่าจะมีร่องรอยความเสียหายจากการชนด้วย Roadkill (2009)
Mark's right. At this point, any detail could be significant.มาร์คถูกต้องในประเด็นนี้ มีรายละเอียดต้องทำ ให้กระจ่างอีกมาก White to Play (2009)
It must be significant.มันต้องมีนัยยะ สำคัญอย่างมาก Let No Man Put Asunder (2010)
Wolves are born to lead... your role in this fight will be significant.หมาป่าเกิดมาเป็นผู้นำ บทบาทของเจ้าในการต่อสู้ จะสำคัญยิ่ง Lachlan's Gambit (2012)
The Wolf's role in the fight will be significant.บทของหมาป่าในการต่อสู้จะสำคัญยิ่ง Into the Dark (2012)
Two 8s instead of one could also be significant.8 สองตัวแทนที่จะเป็นตัวเดียว อาจจะเฉพาะเจาะจง Snake Eyes (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีความสำคัญ[V] be significant, See also: be important, Syn. มีความหมาย, Ant. หมดความสำคัญ, หมดความหมาย, Example: ปัจจุบัน การเก็บบันทึกข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์มีความสำคัญกับมนุษย์มากขึ้น
สลักสำคัญ[V] be important, See also: be significant, Syn. สำคัญมาก, สำคัญยิ่ง, Example: ถ้าใครมาว่าจ้างครูทำอะไรที่ไม่สู้สลักสำคัญและง่ายๆ ครูก็ให้ศิษย์เป็นผู้ทำ และให้รางวัลบ้างตามสมควร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สลักสำคัญ [v.] (salaksamkhan) EN: be important ; be significant   

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top