ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be out

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be out-, *be out*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be out(phrv) ออกมา, See also: อยู่ข้างนอก, อยู่ภายนอก, Syn. take out
be out(phrv) ไม่อยู่บ้านหรือที่ทำงาน, See also: ไม่มาทำงาน, Syn. go out
be out(phrv) ดับแล้ว (ไฟ), See also: หยุดไหม้, Syn. put out
be out(phrv) ออกปฏิบัติหน้าที่ข้างนอก, See also: ปฏิบัติงานนอกสถานที่, Syn. be out in
be out(phrv) ออกดอก (ดอกไม้), See also: ผลิดอก, Syn. bring out, come out
be out(phrv) ไม่เป็นที่นิยม, See also: ล้าสมัย, Syn. come in
be out(phrv) หมด, See also: จบ, สิ้นสุด
be out(phrv) ทำผิดพลาด, See also: คิดผิด, ทำผิด, Syn. throw out
be out(phrv) เป็นที่รู้กันทั่ว, See also: แพร่ไปทั่ว, Syn. let out
be out(phrv) อยู่ไกลจากฝั่ง, Syn. be in, come in, go out

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm telling you, some of you people in here must be out of your minds.ฉันบอกคุณบางส่วนของคุณคนในที่นี่จะต้องออกจากจิตใจของคุณ 12 Angry Men (1957)
I'll be out in a minute.ฉันจะออกไปในนาทีที่ The Godfather (1972)
Keep them there. I'll be out in about 15, 20 minutes.ให้อยู่ที่นั่นกันก่อน เดี๋ยวผมไปถึงอีกราวๆ... Jaws (1975)
But Dr Sandler says you'll be out in a week. Isn't that wonderful?แต่หมอแซนดเลอร์บอกว่าคุณจะ กลับบ้านได้ใน 1 อาทิตย์ เยี่ยมมั้ยคะ Airplane! (1980)
They gonna sell this place to the Board of Education... and I'll be out on the street.พวกเขาจะขายที่นี่แก่สภาการศึกษา และผมคงจะอยู่ข้างถนน The Blues Brothers (1980)
Yeah, you'll be out of here in a week.ใช่คุณจะออกจากที่นี่ในสัปดาห์ที่ Bloodsport (1988)
Nothing serious. He'll be out in a few days.ไม่มีอะไรเลวร้ายหรอก เขาคงอยู่ที่นั่นสัก 2-3 วันน่ะ A Short Film About Love (1988)
I want to be out of here by first light.ไปก่อนอรุณจะรุ่ง Casualties of War (1989)
They'll be out of the stockade before you know it.ไม่เท่าไหร่ก็ออกมาเดินปร๋อแล้ว Casualties of War (1989)
They'll be out of the stockade before you know it.ไม่เท่าไหร่ก็ออกมาเดินปร๋อแล้ว Casualties of War (1989)
I must be out of my mind.ฉันต้องเสียสติไปแล้วแน่ๆ Field of Dreams (1989)
$7, 000, that ain't peanuts. I don't mean to be out of order-เจ็ดพันเหรียญ ไม่ได้ตอแหล ฉันไม่ได้จะมาออกคำสั่งนายนะ Goodfellas (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be outHe'll be out at lunch now, so there's no point phoning straight away.
be outHe might be out now.
be outI am very glad to be out of high school.
be outIf you happen to be out this way, be sure to call in at my house.
be outI happened to be out when the call came.
be outI think a god's name has got to be out. From the moment the kid's named you know he's not going to be able to live up to it!
be outIt is dangerous for us to be out after eight o'clock.
be outIt's too early in the year for cherry blossoms to be out.
be outMedicine should be out of the way of children.
be outShe's really persistent, Shinobu is. I think I might be out-stubborned.
be outSince this heater seems to be out of order, I'll have him repair it.
be outThe blossoms will be out in a few days.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รวน(v) be askew, See also: be out of shape, go haywire, Syn. ไม่ตรง, โย้, เซซวน, ไม่เป็นระเบียบ, Example: ถ้าวันเวลาที่ได้เซตไปแล้วยังเกิดรวนอีก ให้ตรวจดูว่าแบตเตอรี่ของนาฬิกาในระบบหมดไฟแล้วหรือยัง
หมดยุค(v) be outdated, See also: be out of date, be old-fashion, Syn. หมดสมัย, สิ้นยุค, สิ้นสมัย, หมดยุคหมดสมัย, Example: ปัจจุบันนี้หมดยุคของเครื่องพิมพ์ดีดแล้ว กลายเป็นยุคของคอมพิวเตอร์แทน, Thai Definition: หมดความนิยม, ไม่ทันสมัย
ออกฤทธิ์(v) run wild, See also: be out of control, Syn. อาละวาด, ออกฤทธิ์ออกเดช, แผลงฤทธิ์, แผลงฤทธิ์แผลงเดช, ทำฤทธิ์ทำเดช, Thai Definition: อาละวาดด้วยความโกรธหรือโมโหเพราะถูกขัดใจ
ออกฤทธิ์ออกเดช(v) be out of control, See also: create a disturbance, Syn. อาละวาด, ออกฤทธิ์แผลงฤทธิ์, แผลงฤทธิ์แผลงเดช, ทำฤทธิ์ทำเดช, Example: แม่มีวิธีจัดการลูกชายที่กำลังออกฤทธ์ออกเดชร้องให้ซื้อของเล่นให้, Thai Definition: อาละวาดด้วยความโกรธหรือโมโหเพราะถูกขัดใจ
ผิดรูป(v) be out of shape, Syn. ผิดรูปผิดรอย, ผิดแบบ, Example: ส่วนล่างของรูปปั้นดูผิดรูปไปหน่อย เพราะถูกไฟไหม้หายไป, Thai Definition: ไม่ได้ขนาดหรือสัดส่วนตามที่ต้องการ
พ้นสมัย(v) be out-of-date, See also: be out of fashion, be old-fashioned, be obsolete, be outmoded, be outdated, Syn. เลยสมัย, หมดสมัย, หมดยุค, Example: ี้ค่านิยมเรื่องความบริสุทธิ์ของผู้หญิงมันพ้นสมัยไปแล้ว เอามาใช้ตอนนี้ไม่ได้หรอก, Thai Definition: เลยจากเวลานั้นหรือยุคนั้น
พ้นอันตราย(v) be out of danger, See also: escape danger, Syn. รอดอันตราย, Example: ฉันพ้นอันตรายมาได้ก็เพราะความสามารถของตัวเองล้วนๆ, Thai Definition: หลุดได้จากอันตราย, รอดจากอันตราย
ขาดมือ(v) run out of, See also: be out of stock, be wanting, be short of hands, Syn. หมด, Example: เงินของเขาขาดมือมา 3 อาทิตย์แล้ว, Thai Definition: ไม่มีหรือไม่ผ่านเข้ามาให้ใช้เป็นการชั่วคราว
ขาดตลาด(v) be lack of, See also: be out of stock, be in short supply, Syn. ขาดแคลน, Ant. เต็มตลาด, Example: ตอนนี้น้ำตาลทรายขาดตลาดเพราะพ่อค้ากักตุนไว้, Thai Definition: ไม่มีขายในท้องตลาด
โค่ง(v) be overgrown, See also: be outgrown, be too large, Syn. โย่ง, Ant. เตี้ยกว่าเพื่อน, เล็กกว่าเพื่อน, Example: ช่างน่าสงสารแมลงปอตัวโค่งใหญ่สีลายดำเขียวที่เคราะห์ร้ายตัวนั้น, Thai Definition: โตกว่าเพื่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำรุด[chamrut] (v) EN: be ruined ; to be damaged ; to be dilapidated ; to be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair
ชำรุดทรุดโทรม[chamrutsutsōm] (v, exp) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown
หายหัว[hāihūa] (v) EN: disappear ; be out of sight ; be unseen  FR: se faire rare
ขาดดุลการค้า[khātdun kānkhā] (v, exp) EN: have a balance of trade deficit ; suffer a loss ; be worse off ; be out of pocket
ขาดมือ[khātmeū] (v) EN: run out of ; be wanting ; be in short supply ; be out of stock ; not have on hand
ขาดตลาด[khāttalāt] (v) EN: be lack of ; be out of stock ; be in short supply
ขาดทุน[khātthun] (v) EN: lose ; suffer a loss ; be worse off ; be out of pocket ; lose money ; lose one's capital  FR: perdre ; subir des pertes ; perdre de l'argent
คด[khot] (v) EN: bend ; turn ; curve ; crook ; meander ; wind ; be out of alignment  FR: serpenter ; zigzaguer
กระหืดกระหอบ[kraheūtkrahøp] (v) EN: feel breathless ; be out of breath ; gasp ; pant  FR: haleter ; avoir le souffle coupé
ไม่สมฐานะ[mai som thāna] (v, exp) EN: be out of keeping with one's status ; be incompatible with one's status ; be infra dig

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
在野[zài yě, ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ,  ] be out of (political) office; out of power #41,249 [Add to Longdo]
抱不平[bào bù píng, ㄅㄠˋ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ,   ] be outraged by an injustice #69,566 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
外れる[はずれる, hazureru] (v1, vi) to be disconnected; to get out of place; to be off; to be out (e.g. of gear); (P) #17,175 [Add to Longdo]
いかれる[ikareru] (v1, vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
して遣られる[してやられる, shiteyarareru] (exp, v1) (uk) (See して遣る) to be forestalled; to be taken in; to be cheated; to be outwitted [Add to Longdo]
ずば抜ける[ずばぬける, zubanukeru] (v1, vi) to tower above the rest; to be by far the best; to be prominent; to be outstanding; to be a cut above [Add to Longdo]
ずれる(P);ズレる[zureru (P); zure ru] (v1, vi) to slide; to slip off; to get dislocated; to be out of alignment; to get dislodged; to deviate; to shift (position); to be out of sync.; to be slightly off; to be off-point; (P) [Add to Longdo]
ピントがずれる;ピントがズれる[pinto gazureru ; pinto ga zu reru] (exp, v1) (1) (See ずれる) to be out of focus; (2) to be off the point (e.g. of a plan); to have not got the point [Add to Longdo]
ピントが外れる[ピントがはずれる, pinto gahazureru] (v1, exp) (1) to be out of focus; (2) to be off the point; to not have got the point [Add to Longdo]
一籌を輸する[いっちゅうをゆする;いっちゅうをしゅする, icchuuwoyusuru ; icchuuwoshusuru] (exp, vs-i) to be inferior to; to be outdone; to compare unfavourably with [Add to Longdo]
引けを取る[ひけをとる, hikewotoru] (exp, v5r) to be outdone by; to compare unfavorably with [Add to Longdo]
押し負ける[おしまける, oshimakeru] (v1) to be outpushed; to lose a pushing competition [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
故障している[こしょうしている, koshoushiteiru] to be out of commission [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top