ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be negligent

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be negligent-, *be negligent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You seem to make a habit out of being negligent, Professor.ดูเหมือนคุณยังทำอะไร ด้วยความประมาทนะ ศาสตราจารย์ The Fact in the Fiction (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลวม(v) be negligent, See also: be careless, Syn. หละหลวม, เลินเล่อ, สะเพร่า, ปล่อยปละละเลย, Ant. รอบคอบ, ระมัดระวัง, รัดกุม, กวดขัน, Example: เมื่อกลไกการรักษาความปลอดภัยของตึกหลวมเสียแล้ว ก็ง่ายที่จะเข้าไปโจรกรรมทรัพย์สิน, Thai Definition: ไม่รอบคอบ, ไม่ระวัง, ไม่รัดกุม
พลั้งเผลอ(v) be careless, See also: be negligent, be incautious, be inconsiderate, be thoughtless, Syn. เผอเรอ, พลั้งพลาด, Example: แค่เธอพลั้งเผลอไปครั้งเดียวก็อาจติดโรคได้, Thai Definition: เผอเรอจนผิดพลาดไป
สะเพร่า(v) be careless, See also: be negligent, neglect, be heedless, Syn. หยาบ, มักง่าย, ลวกๆ, Ant. ระมัดระวัง, Example: ถ้าคุณสะเพร่าคุณก็จะไม่มีวันได้ดี, Thai Definition: อาการที่ทำอย่างลวกๆ, หวัดๆ, ขาดความรอบคอบ
ทำหูทวนลม(v) pay no attention, See also: be negligent, Syn. เฉยเมย, ไม่รับรู้, Example: เขามักชอบทำหูทวนลม ทำให้คนอื่นไม่อยากร่วมงานกับเขา
มักง่าย(v) be careless, See also: be negligent, Syn. ชุ่ย, ลวก, Example: ใครมักง่ายทิ้งขยะลงไปตามท่อระบายน้ำ จะทำให้ท่อเกิดการอุดตัน, Thai Definition: มีนิสัยชอบเอาแต่ความสะดวกเข้าว่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะล่า[chalā] (v) EN: be complacent ; be careless ; be negligent ; be unattentive  FR: faire preuve de négligence ; se montrer négligent
หละหลวม[lalūam] (v) EN: be careless ; be heedless ; be reckless ; be negligent ; be remiss ; lax ; be loose  FR: être négligent ; être désordonné
เลินเล่อ[loēnloē] (v) EN: be careless ; be heedless ; be remiss ; be negligent   FR: être négligent ; être insouciant
มักง่าย[mak-ngāi] (v) EN: be careless ; be negligent  FR: être négligent
มึนชา[meunchā] (v) EN: be cool ; be indifferent ; be negligent ; be irresponsive
พลั้งเผลอ[phlanhphloē] (v) EN: be careless ; be negligent ; be incautious ; be inconsiderate ; be thoughtless
เผลอ[phloē] (v) EN: be careless ; remiss ; be negligent ; be reckless ; be absent-minded  FR: être négligent ; être insouciant
เผลอใจ[phloējai] (v) EN: be unconscious ; to be careless ; to be negligent
เพิกเฉย[phoēkchoēi] (v) EN: ignore ; pay no heed ; be inattentive ; remain inactive ; be negligent ; be indifferent ; set aside ; turn a deaf ear ; sit by  FR: négliger ; ignorer ; délaisser ; abandonner ; être indifférent ; ne pas prêter attention ; marquer son indifférence
เผอเรอ[phoēroē] (v) EN: be careless ; be inattentive ; be incautious ; be unwary ; be reckless ; be negligent

Japanese-English: EDICT Dictionary
欠ける(P);缺ける;闕ける[かける, kakeru] (v1, vi) (1) to be chipped; to be damaged; to be broken; (2) to be lacking; to be missing; (3) to be insufficient; to be short; to be deficient; to be negligent toward; (4) (also 虧ける) (of the moon) to wane; to go into eclipse; (P) #9,233 [Add to Longdo]
怠る[おこたる, okotaru] (v5r, vt) (See 怠ける) to be negligent in doing something; to shirk; to be off one's guard; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top