ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be in cahoots with

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be in cahoots with-, *be in cahoots with*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา be in cahoots with มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *be in cahoots with*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be in cahoots with[IDM] เป็นพรรคพวกของ, See also: ติดต่ออย่างลับๆกับ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมคบคิด[V] conspire with, See also: be an accessory to, be in cahoots with, work hand in glove with, Syn. คบคิด, Example: กลุ่มโจรสมคบคิดที่จะปล้นธนาคาร, Thai definition: ร่วมคบคิดกันกระทำไม่ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมคบคิด[v.] (somkhopkhit) EN: conspire with ; be an accessory to ; be in cahoots with ; work hand in glove with   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top