ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be imme

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be imme-, *be imme*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แช่น้ำ(v) soak, See also: be immersed in water, Example: แม่ครัวนำวุ้นเส้นมาแช่น้ำให้นิ่มก่อนลงมือผัด, Thai Definition: จุ่มหรือใส่ลงไปในน้ำชั่วระยะเวลาหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แช่น้ำ[chaē nām] (v, exp) EN: soak in water ; be immersed in water  FR: immerger dans l'eau ; plonger dans l'eau
ชิด[chit] (v) EN: near ; get close (to) ; get near (to) ; be close ; be near ; be immediate ; adjoin ; be adjacent to  FR: se rapprocher (de) ; serrer ; approcher au plus près
จม[jom] (v) EN: sink ; submerge ; be imbedded ; be immersed  FR: couler ; s'enfoncer ; être submergé ; sombrer
จมอยู่ในความคิด[jom yū nai khwām khit] (v, exp) EN: be immersed in meditation  FR: être plongé dans les pensées
ขลุก[khluk] (n) EN: be absorbed ; be immersed ; be occupied ; keep to oneself  FR: être occupé ; être affairé
ครุ่นคิด[khrunkhit] (v) EN: ponder ; muse ; be immersed in thought ; be engrossed in thought ; be absorbed in thought ; be deep in thought ; have a bee in one's bonnet
หมกมุ่น[mokmun] (v) EN: immersed oneself in ; be absorbed in ; be engrossed in/with ; be preoccupied ; be occupied ; be immerse in ; bury oneself in  FR: être absorbé par/dans ; être préoccupé
ง่วน[ngūan] (v) EN: be immersed ; be engrossed ; be absorbed ; immezrse oneself in ; engage  FR: être occupé ; être affairé ; être absorbé par ; se plonger dans
เวิ้งว้าง[woēngwāng] (v) EN: be vast ; be wide ; be open ; be immense ; be extensive

Japanese-English: EDICT Dictionary
浸る(P);漬る[ひたる, hitaru] (v5r, vi) (1) to be soaked in; to be flooded; to be submerged; (2) to be immersed in (joy, memories, alcohol, etc.); to give oneself over to; (P) [Add to Longdo]
漬く;浸く[つく, tsuku] (v5k, vi) (1) to be immersed; (2) (漬く only) to be pickled [Add to Longdo]
入り浸る;入りびたる[いりびたる, iribitaru] (v5r, vi) (1) to stay long; to hang around; to hang out; (2) to be immersed; to be soaked; to seep in [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top