ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be gentle

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be gentle-, *be gentle*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Elaine. I don't have time to be gentle, so I'll be very direct.อีเลน ผมไม่มีเวลาพูดสุภาพนะ ฉะนั้นผมจะพูดตรงๆ Airplane! (1980)
Oh, be gentle with me.โอ้จะอ่อนโยนกับฉัน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Be gentle with me.จะอ่อนโยนกับฉัน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I can´t remember. - Hey, guys, I will be gentle.ฉันจะออมมือไม่ต้องห่วง Nothing to Lose (1997)
I promise to be gentle.โอเค เชด ตอนนี้มีแค่คุณกะฉันแล้วละ Valentine (2001)
The first and most important lesson is to be gentle.ที่สำคัญอันดับแรกนั้น เราจะต้องเรียนรู้ถึงความอ่อนโยน Mulan 2: The Final War (2004)
Be gentle to me!Be gentle with me! Be gentleThe Butterfly Effect (2004)
Be gentle with me, please...อ่อนโยนกับเดี๊ยนหน่อยนะฮ้า Howl's Moving Castle (2004)
Who's the muppet? He's from Mexico. Be gentle.เขามาจากเม็กซิโก เบาๆหน่อยละ Goal! The Dream Begins (2005)
They can be gentle hands, but they can be the hands from hell.มือเธอนุ่มนวล แต่บางทีก็เหมือนมาจากนรก. Transporter 2 (2005)
Movement must be gentle and swift, soft and continuous.วิธีที่ดีที่สุดที่จะปกป้องลูกได้คือ สอนให้ลูกรู้จักป้องกันตัวเอง เคลื่อนลำตัวไปช้าๆ House of Fury (2005)
Movement must be gentle and swift, soft and continuous.เคลื่อนลำตัวไปช้าๆ House of Fury (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be gentlePlease be gentle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุภาพ[V] be polite, See also: be gentle, Syn. เรียบร้อย, อ่อนโยน, Ant. หยาบคาย
อ่อนช้อย[V] be gentle, See also: be tender, Syn. ชดช้อย, Example: การรำของไทยอ่อนช้อยไม่เหมือนอย่างอินเดีย, Thai definition: มีกิริยาท่าทางงดงาม
นุ่มนวล[V] be gentle, See also: be delicate, be graceful, Syn. อ่อนหวาน, อ่อนโยน, ละมุนละไม, Ant. แข็งกระด้าง, Example: น้ำเสียงของเขานุ่มนวลเมื่อพูดถึงความหลังอันแสนสุข
เบาไม้เบามือ[V] be gentle, Syn. เบามือ, Example: พวกแกเบาไม้เบามือกับมันหน่อย เดี๋ยวมันเป็นอะไรไปพวกเราจะอดได้เงิน, Thai definition: ทำเบาๆ หรือค่อยๆ ด้วยความระมัดระวัง, ทำไม่ให้หนักมือหรือรุนแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่อนช้อย[v.] (ønchøi) EN: be delicate ; be gentle ; be tender   
เปื่อยยุ่ย[v. exp.] (peūay yui) EN: be soft ; be tender ; be gentle ; be mild   
สุภาพ[v.] (suphāp) EN: be polite ; be gentle   FR: être poli ; avoir de l'éducation

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top