ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be crowded

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be crowded-, *be crowded*, be crowd, be crowde
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And on this cold, cold night it's gonna be crowded and sweaty and stuff.และในคืนที่หนาวๆอย่างนี้ เราคงต้องนอนเบียดกันเหงื่อตก Love Actually (2003)
It'll be crowded there at thihour.มันมีผู้คนพลุกพล่านมากเกินไป Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be crowdedDoes it look like the plane will be crowded?
be crowdedEverywhere seems to be crowded.
be crowdedThe store happened to be crowded last night.
be crowdedThe store happened to be crowded yesterday.
be crowdedWhichever highway you decide on, it will be crowded with cars and trucks.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คราคร่ำ(v) be crowded with, See also: be packed with, Syn. เนืองแน่น, Example: สถานีรถไฟคราคร่ำไปด้วยผู้คน
อัด(v) be crowded, See also: be packed, Syn. เบียด, แน่น, Example: พอรถจอดนิ่งคนที่อัดแน่นอยู่ข้างในค่อยๆ ทยอยกันลง
คับคั่ง(v) be crowded, See also: be jammed, be congested, be crammed, be tightly-packed, Syn. แน่น, แออัด, เนืองแน่น, เพียบ, ล้มหลาม, ยัดเยียด, เบียดเสียด, พลุกพล่าน, Example: เนื่องมาจากบ้านเมืองมีความเจริญผู้คนคับคั่งที่ทางไม่พออยู่กันได้อย่างสบาย กษัตริย์ผู้ปกครองจึงต้องขยายอาณาเขตออกไป
อัดแอ(v) be crowded, See also: be congested, be packed, be overcrowded, Syn. แออัด, ยัดเยียด, Ant. ว่าง, โล่ง, Example: จตุรัสอัดแอไปด้วยผู้คน, Thai Definition: ยัดเยียด, แน่น, แออัด
แออัดยัดเยียด(v) be crowded, See also: be congested, Syn. แออัด, แน่น, ยัดเยียด, Ant. โล่ง, ว่าง, Example: ช่วงนี้ห้องสัมมนาแออัดยัดเยียด นักศึกษาและผู้ฟังอื่นๆ ทยอยเข้ามาจนห้องแน่น
ยัดเยียด(v) crowd, See also: be crowded, be crammed, be jammed, flock, congregate, gather, mass, throng, Syn. เยียดยัด, เบียดเสียด, Example: ผู้คนยัดเยียดกันอยู่หน้าประตู รอเวลาที่ประตูจะเปิด, Thai Definition: เบียดกันแน่น, แออัดกันแน่น, ออกันอยู่
ยั้วเยี้ย(adv) swarm, See also: be crowded, be thickly dotted, Syn. ยั้ว, Example: น้ำเอ่อขึ้นมามากจนถึงกลางตลิ่ง ไส้เดือนหนีน้ำเป็นกลุ่มก้อนพันกันยั้วเยี้ยตามริมฝั่ง, Thai Definition: อาการที่คนหรือสัตว์จำนวนมากเคลื่อนไหวขวักไขว่ไปมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คับคั่ง[khapkhang] (v) EN: be crowded ; be jammed ; be congested ; be crammed ; be tightly-packed
ยัดเยียด[yatyīet] (v) EN: crowd ; be crowded ; be crammed ; be jammed ; flock ; congregate ; gather ; mass ; throng

Japanese-English: EDICT Dictionary
溢れる[あぶれる, abureru] (v1, vi) (1) (uk) to fail (in getting a job); to miss out (at fishing, hunting, etc.); (2) (uk) to be left out; to be crowded out #19,363 [Add to Longdo]
ごった返す[ごったがえす, gottagaesu] (v5s, vi) to be in confusion or commotion; to be in a turmoil; to be crowded or jammed with people [Add to Longdo]
建て込む;建込む[たてこむ, tatekomu] (v5m, vi) (See 立て込む) to be built up; to be crowded with houses [Add to Longdo]
込み合う;込合う;混み合う;混合う;こみ合う[こみあう, komiau] (v5u, vi) to be crowded; to be packed; to be jammed [Add to Longdo]
込み入る;込入る[こみいる, komiiru] (v5r, vi) to push in; to be crowded; to be complicated [Add to Longdo]
込む(P);混む(P);籠む;篭む[こむ, komu] (v5m, vi) (1) to be crowded; to be packed; (2) (See 手の込んだ) to be complex; (aux-v) (3) (込む only) to go into; to put into; to remain (seated); to be plunged into (silence); to do thoroughly; (4) (込む only) to do intently; (5) (込む only) to continue in the same state; (P) [Add to Longdo]
食み出す(P);はみ出す[はみだす, hamidasu] (v5s, vi) to protrude; to stick out; to hang out; to jut out; to bulge out; to overflow; to be forced out; to be crowded out; to be pushed out; to exceed; to go over; to go beyond; (P) [Add to Longdo]
食み出る(P);はみ出る[はみでる, hamideru] (v1, vi) (1) to jut out (of bounds); (2) to be crowded out; to be forced out; (P) [Add to Longdo]
人が群れる[ひとがむれる, hitogamureru] (exp, v1) to be crowded with people [Add to Longdo]
賑あう[にぎあう, nigiau] (v5u, vi) (incorrect variant of 賑わう) (See 賑わう) to prosper; to flourish; to do thriving business; to be crowded with people [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top