ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be at the end of one's wit

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be at the end of one's wit-, *be at the end of one's wit*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุดปัญญา[V] be at the end of one's wit, See also: be at the end of of one's tether, Syn. หมดปัญญา, จนปัญญา, สิ้นหนทาง, Example: ปัญหาอย่างนี้สุดปัญญาที่จะแก้ไข
สุดหนทาง[V] be at the end of one's wit, See also: be at the end of of one's tether, Syn. หมดหนทาง, สิ้นหนทาง, จนปัญญา, Example: เขาเจียนจะสุดหนทางอยู่แล้ว จนเกือบจะยอมแพ้ชะตากรรม
อับปัญญา[V] be at the end of one's wit, See also: have no wit, be at a loss for, be at loss to know what to do, Syn. จนปัญญา, Ant. มีปัญญา, Example: ผมอับปัญญาเต็มทีแล้ว
หมดปัญญา[V] be at the end of one's wits, Example: หล่อนยินยอมรับเงิน 5 ล้านบาท เพื่อถ่ายภาพนู้ด เพราะหมดปัญญาทำมาหากิน, Thai definition: หมดความรอบรู้
ตันปัญญา[V] have no idea, See also: be at the end of one's wit, have no alternative, be stumped, at the end of one's tether, Syn. จนปัญญา, Example: เวลามีปัญหาเขาต้องปรึกษาคนอื่นๆ เพราะเขาตันปัญญาจริงๆ, Thai definition: คิดอะไรไม่ออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตันปัญญา[v. exp.] (tan panyā) EN: have no idea ; be at the end of one's wit ; have no alternative ; be stumped ; at the end of one's tether   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top