ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

basically

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -basically-, *basically*, basical
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
basically(adv) โดยพื้นฐาน, See also: โดยแท้จริง, โดยทั่วๆ ไป, Syn. generally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
basically(เบ'ซิคเคิลลี) โดยพื้นฐานแล้ว, Syn. at basis

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, we're in the car, we're fighting traffic basically just trying to stay awake.ส่วนผู้ชายอย่างเราพอจบแล้วก็ว่าง่ายๆ คือฝืนทนไม่ให้หลับ The One with the Sonogram at the End (1994)
Basically an estimation.- ใช่ ตามหลักก็คาดคะเน The Jackal (1997)
They moved west from Inglewood and South Central... and basically took over.พวกมันย้ายจาก อิงเกิลวูด และเซาธ์ เซนเตอร์... พูดง่ายๆ ก็คือ มันเข้ายึดครอง American History X (1998)
The eXistenZ game-pod is basically an animal, Mr. Pikul.เกม-พอด เอ็กซิสเทนส์ คือพื้นฐานของสัตว์ คุณพิกัล eXistenZ (1999)
And he's basically there to make it seem they're justified... in firing somebody, because they couldn't just come out and say that, could they?ใครควรจะโดนไล่ออก เพราะไม่มีปากมีเสียง.. American Beauty (1999)
"My job consists of basically masking..."งานผมเกิดขึ้นจากการใส่หน้ากาก" American Beauty (1999)
The stuff was basically porn.ก็แค่ผู้หญิงบ้าๆบางคน เข้ามาทะเลาะกับแฟนของโดโรทีเอง Valentine (2001)
I basically took care of him ever since I can remember.ผมเลยต้องดูแลเขาตั้งแต่ผมจำความได้ Frailty (2001)
We basically built a big wooden box in the ground.บุห้องด้วยไม้ในชั้นใต้ดิน Frailty (2001)
The grooves on a record are basically just scarsร่องรอยของการจดจำ มันก็เป็นเพียงแผลเป็นทั่วไป Platonic Sex (2001)
Well, basically you're fucked, aren't you?อืม... ง่ายๆเลย เธอมันห่วยแตก ใช่มะ Love Actually (2003)
The system is basically the same system producing more sophisticated products today.ระบบที่ผลิตสินค้าได้ซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน โดยพื้นฐานแล้วก็ยังเป็นระบบเดียวกันนี้แหละ The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
basicallyBasically, I agree with your opinion.
basicallyBasically I like short poems. Among them this poem was my favourite.
basicallyHe is basically a nice man.
basicallyI believe men are basically good.
basicallyShe's basically clumsy so ... I guess she looks up to that sort of thing.
basicallyWholesale prices had been basically flat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าว่า(adv) basically, See also: primarily, Example: เขาขอเอาความสะดวกสบายเข้าว่าไว้ก่อนโดยไม่คำนึงถึงอะไรอีกแล้ว, Thai Definition: เอาเป็นเกณฑ์, เอาเป็นที่ตั้ง
เป็นพื้น(adv) basically, See also: fundamentally, mainly, principally, Syn. เป็นหลัก, Example: ขนมไทยใช้แป้งและน้ำตาลเป็นพื้น, Thai Definition: เป็นส่วนสำคัญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นพื้น[pen pheūn] (adv) EN: for the most part ; basically ; fundamentally ; mainly ; principally  FR: pour la majeure partie ; fondamentalement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
basically

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
basically

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基本上[jī běn shang, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄕㄤ˙,   ] basically; on the whole #2,883 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
基本的に[きほんてきに, kihontekini] (adv) (See 基本) basically; fundamentally [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 basically
   adv 1: in essence; at bottom or by one's (or its) very nature;
       "He is basically dishonest"; "the argument was
       essentially a technical one"; "for all his bluster he is
       in essence a shy person" [syn: {basically},
       {fundamentally}, {essentially}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top