ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

back off

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -back off-, *back off*
English-Thai: Longdo Dictionary
back off(vi) ถอยหลัง, หมุนย้อนกลับ เช่น Back off! ถอยไป

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
back off[PHRV] หลีกหนี, See also: ถอยไป, หลบไป, Syn. back away, retreat from

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I will not back off until I find out the truth!และฉันจะไม่กลับออกจนกว่าฉันจะค้นหาความจริง! Showtime (2002)
Would we take them back off again afterwards?อย่างนั้น เดี๋ยวเราค่อยถอดกันอีกทีใช่มั้ย Hope Springs (2003)
I'm just asking if, after we had sex - if that's the way it went - would we take our clothes back off afterwards?ผมแค่อยากถามว่า หลังจากที่เรามีเซ็กส์กัน ถ้ามันจะแบบนั้น... แล้วเราค่อยมาถอดกันอีกที หลังจากนั้นใช่มั้ย Hope Springs (2003)
Just back off from Prosecutor Kwon, got it?ไปจากอัยการควอนซะ เข้าใจรึเปล่า Sweet 18 (2004)
- Back off now! I'm serious!- ถอยไปเดี๋ยวนี้ ฉันเอาจริงนะ Four Brothers (2005)
This is the time of course. If you back off at this moment you are no man!มันถึงเวลาแล้วแหละ ถ้าคุณถอยตอนนี้ คุณก็ไม่ใช่ผู้ชายแล้วนะ Train Man (2005)
Are you gonna back off now?ทีนี้จะพอได้รึยังคะ Now You Know (2007)
You have to back off and let me do it.เธอต้องอยู่เฉยๆ ปล่อยให้ฉันทำเอง Let the Truth Sting (2007)
He won't back off till he exposes the twisted branches of my family tree, from my father's indiscretions to my murderous brother to the root of all evil... me.เขาจะไม่ยอมหยุดจนกว่าจะเผย กิ่งที่บิดเบี้ยวจากครอบครัวผม ตั้งแต่พ่อผู้สะเพร่า จนถึงพี่ชายตัวอันตรายของผม ลงถึงรากของปีศาจทั้งปวง That Night, a Forest Grew (2007)
- Back off or I'll kill him! - Oh, please.ถอยไปไม่งั้นชั้นฆ่าเค้าแน่ Shoot 'Em Up (2007)
Maybe you can back off now and leave me alone.ถ้าคุณสัมผัสปลอกกระสุนก่อนมันจะถูกยิง Wrecking Crew (2008)
Excellent work. Back off and wait.ยอดเยี่ยม ถอยออกมาแล้วรอ Duel of the Droids (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
back offTell those people began to back off so that the helicopter can land.
back offThe policeman asked people to back off.
back offYou'd better back off.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราข้อ[V] back off, See also: withdraw, retreat, yield, Syn. เลิก, เลิกรา, Thai definition: เลิกกันไปเอง

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほっといて[, hottoite] (exp) (See 放って置く,放っとく) back off!; leave me alone!; (P) [Add to Longdo]
ほっといてくれ[, hottoitekure] (exp) (See 放って置く,放っとく) back off!; leave me alone!; (P) [Add to Longdo]
バックオフィス[, bakkuofisu] (n) {comp} back office [Add to Longdo]
後ずさる;後退る;後じさる[あとずさる(後ずさる;後退る);あとじさる(後退る;後じさる), atozusaru ( nochi zusaru ; koutai ru ); atojisaru ( koutai ru ; nochi jisaru )] (v5r) to retreat; to back off; to draw back; to step back; to shrink away [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 back off
   v 1: move backwards from a certain position; "The bully had to
      back down" [syn: {back up}, {back off}, {back down}]
   2: remove oneself from an obligation; "He bowed out when he
     heard how much work was involved" [syn: {chicken out}, {back
     off}, {pull out}, {back down}, {bow out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top