ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

associate with

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -associate with-, *associate with*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
associate with[PHRV] ร่วมมือกับ, See also: ร่วมงานกับ, ร่วมกับ, Syn. assort with

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I warned you don't associate with students anymoreฉันเตือนคุณแล้ว ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับนักเรียนอีกต่อไป GTO (1999)
Whatever the reason you should not associate with students or they will be punishedไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรก็ตาม คุณไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับนักเรียนอีก หรืออยากให้พวกเขาต้องถูกลงโทษ GTO (1999)
The memories of our disastrous defeat in the War Between the States still linger, and with them, the defeated, uncertain men who returned lacking the vigor... we woman normally associate with your gender.การพ่ายสงครามกลางเมืองยังอยู่ใน... ...ความทรงจำของผู้แพ้ที่กลับมาโดย... ...สูญเสียความแข็งขัน ที่เพศหญิงต้องการ The Legend of Bagger Vance (2000)
My point is, every day you think about her and the things that you associate with her less and less.และสิ่งที่คุณเอามา เชื่อมกับเธอน้อยลงเรื่อยๆ Cashback (2006)
Filthy creatures, Dave. Never associate with them.พวกสัตว์สกปรก เราไม่ยุ่งด้วยอยู่แล้ว Alvin and the Chipmunks (2007)
Your grandmother lets you associate with a vampire?ยายหนูยอมให้หนูกิ๊กแวมไพร์เหรอจ๊ะ The First Taste (2008)
I suspect whoever did this is targeting women who associate with vampires.ผมว่าฆาตกรพุ่งเป้าไปที่ผู้หญิงที่ มีสัมพันธ์กับแวมไพร์ Cold Ground (2008)
What image do you associate With that information?คุณใช้รูปใดในกรณีนี้ Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
What image do you associate With that information?คุณใช้รูปใดในกรณีนี้ Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
Not words I'd usually associate with Chuck Bass.ไม่ใช่คำพูดที่มักใช้กับชัค แบสหรอกนะ How to Succeed in Bassness (2009)
Not that I know if Chuck has, since I rarely associate with him anymore.แต่ไม่ใช่ที่ฉันรู้เกี่ยวกับชัค แบส ตั้งแต่ฉันเลิกกับเค้าไป The Witches of Bushwick (2010)
I don't associate with criminals.ฉันไม่คบหากับอาชญากร The Fugitive: Plan B (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
associate withDon't associate with such people.
associate withDon't associate with them.
associate withHe has always associate with large enterprises.
associate withHe is by no means a pleasant fellow to associate with.
associate withI associate with him in business.
associate withI don't associate with Mr Tanaka any more.
associate withI don't want to associate with Yumiko; she usually tells lies.
associate withIt is because of his selfishness that no one wants to associate with him.
associate withI will associate with him in business.
associate withMy sister doesn't wish to associate with them.
associate withNever associate with bad fellows.
associate withShe doesn't like to associate with Bill.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกลือกกลั้ว[V] associate with, See also: roll over, fool around, live in filth, join, Syn. คลุกคลี, พัวพัน, ยุ่งเกี่ยว, คบหาสมาคม, Example: แม้โอกาสชนะเลือกตั้งของตนจะสูงสักเพียงไร ก็จะไม่มีวันลงไปเกลือกกลั้วกับกระบวนการรับสมัครเลือกตั้งเป็นอันขาด
ซ่องเสพ[V] hang around, See also: associate with, hang about, Syn. มั่วสุม, Thai definition: คบหากัน (มักใช้ในทางลบ)
กลั้ว[V] associate with, See also: keep company with, Syn. เกลือกกลั้ว, คบหา, สุงสิง, คลุกคลี, Example: หลังจากที่ไม่ได้ทำงาน ยิ่งทำให้เขาแย่ลงวันๆ กลั้วอยู่แต่กับพวกขี้ยาท้ายซอย, Thai definition: คบหา หรือหมกมุ่นอยู่กับ ส่วนใหญ่ใช้กับการคบหาหรือหมกมุ่นกับคนที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดี
กระสุงกระสิง[V] associate with, See also: make friend with, be in contact with, Syn. สุงสิง, ยุ่ง, ข้องแวะ, Example: เขาไม่ค่อยกระสุงกระสิงกับใคร
คบ[V] associate with, See also: make friend with, contact with, Syn. คบหา, คบหาสมาคม, Example: ผมคบกับเขามานานมากเพราะเรามีสิ่งที่ชอบคล้ายๆ กัน, Thai definition: ติดต่อพบปะกัน
คบค้า[V] associate with, See also: make friend with, contact with, Syn. คบ, คบหา, คบค้าสมาคม, คบหาสมาคม, Example: คนที่อยู่ร่วมกันในกลุ่มหนึ่งย่อมต้องการคบค้ากับคนในกลุ่มที่ตนเป็นสมาชิกมากกว่ากลุ่มอื่น, Thai definition: ติดต่อพบปะกัน
คบค้าสมาคม[V] associate with, See also: make friend with, contact with, Syn. คบ, คบหา, คบค้า, คบหาสมาคม, Example: คนที่เป็นโรคซึมเศร้าบางคนจะไม่คบค้าสมาคมกับใคร เอาแต่ขังตัวเองในห้องคนเดียว, Thai definition: ติดต่อพบปะกัน
คบหา[V] associate with, See also: make friends with, contact with, Syn. คบ, คบค้าสมาคม, คบค้า, Example: ความรักในในการวาดภาพเหมือนกัน ทำให้ทั้งสองคนคบหากันอย่างถูกชะตา, Thai definition: ติดต่อพบปะกัน
คบหาสมาคม[V] associate with, See also: make friends with, contact with, Syn. คบ, คบหา, คบค้าสมาคม, คบค้า, Example: ไม่น่าเชื่อว่าผู้น้อยอย่างเขาจะคบหาสมาคมอยู่กับคนใหญ่คนโตหลายคน, Thai definition: ติดต่อพบปะกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คบ[v.] (khop) EN: associate with ; make friend with ; be in contact with ; commerce with   FR: fréquenter ; frayer (avec) (litt.)
คบหา[v.] (khophā) EN: associate with ; make friends with ; contact with   FR: faire équipe ; se serrer les coudes
คบหาสมาคม[v. exp.] (khophā samākhom) EN: associate with ; make friends with ; contact with   
คบค้า[v.] (khopkhā) EN: associate with ; make friend with ; contact with   
คบค้าสมาคม[v. exp.] (khopkhā samākhom) EN: associate with ; make friend with ; contact with   
เกลือกกลั้ว[v.] (kleūakklūa) EN: associate with ; roll over ; fool around ; live in filth ; join   
สมคบ[v.] (somkhop) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot ; be accessary   FR: conspirer ; comploter ; fomenter ; être de connivence
สมรู้[v.] (somrū) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot   FR: comploter ; conspirer
สมรู้ร่วมคิด[v. exp.] (somrū ruam khit) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot   
ยุ่งเกี่ยว[v.] (yungkīo) EN: associate with   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bì, ㄅㄧˋ, ] associate with; be near, #118 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
近づける(P);近付ける(P)[ちかづける, chikadukeru] (v1,vt) to bring near; to put close; to let come near; to associate with; (P) [Add to Longdo]
近寄せる[ちかよせる, chikayoseru] (v1,vt) to bring close to; to associate with; (P) [Add to Longdo]
交ざる(P);混ざる(P);雑ざる[まざる, mazaru] (v5r,vi) to be mixed; to be blended with; to associate with; to mingle with; to join; (P) [Add to Longdo]
交じる(P);混じる(P);雑じる;交る(io)[まじる, majiru] (v5r,vi) to be mixed; to be blended with; to associate with; to mingle with; to interest; to join; (P) [Add to Longdo]
交わる[まじわる, majiwaru] (v5r,vi) (1) to cross; to intersect; to join; to meet; (2) to associate with; to mingle with; to consort with; (3) to have a sexual relationship; to copulate; (P) [Add to Longdo]
清濁併せ呑む[せいだくあわせのむ, seidakuawasenomu] (v5m) to be broad-minded enough to associate with various types of people; to possess a capacious mind [Add to Longdo]
相手にしない[あいてにしない, aitenishinai] (exp,adj-i) to ignore; to take no notice of; to give the cold shoulder to; to not associate with; to snub; to refuse to deal with [Add to Longdo]
相手にする[あいてにする, aitenisuru] (exp,vs-i) (See 相手にしない,相手をする) to keep company; to listen to; to associate with; to take notice of; to deal with; to play against (e.g. a team); to take on (e.g. a rival) [Add to Longdo]
付き合う(P);付合う;つき合う[つきあう, tsukiau] (v5u,vi) (1) to associate with; to keep company with; to go out with; to go steady with; to get on with; (2) to go along with; to follow someone's lead; to accompany someone; to compromise; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top