ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assimilation

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assimilation-, *assimilation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assimilation(อะซิมมิเล'เชิน) n. กระบวนการนำเข้าและทำให้เหมือนหรือคล้ายกัน, การย่อยและดูดซึม, การปรับเข้ากันของลักษณะของสังคม
assimilationist(อะวิมมิเล'เชินนิสทฺ) n. ผู้เชื่อในการปรับเข้ากันของลักษณะของสัมคม

English-Thai: Nontri Dictionary
assimilation(n) ความคล้ายกัน, การเอาอย่าง, การย่อย, การดูดซึม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assimilationการกลมกลืน(เสียง) [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
assimilationการปนปลอม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
assimilationการนำอาหารไปเสริมสร้างเนื้อเยื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
assimilationการผสมกลมกลืน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assimilationการผสมกลมกลืน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assimilationการผสมกลมกลืน, Example: การทำตัวให้เข้ากันหรือเหมือนกันกับโครงสร้าง สังคม ใหม่ในแง่ที่จะทำให้เกิดความเท่าเทียมกับคนในสังคมนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Assimilationการยอมรับสภาพความเป็นจริงของสิ่งแวดล้อม, การหมักแร่ธาตุ, การปรับเข้า, กระบวนการรับความรู้สึกด้วยประสาททั้ง 5 [การแพทย์]
Assimilation (Sociology)การผสมกลมกลืน (สังคมวิทยา) [TU Subject Heading]
Assimilation, Occipito-Atlantoidการเชื่อมกันระหว่างกระดูกท้ายทอยและกระดูกแอทลาส [การแพทย์]

WordNet (3.0)
assimilation(n) the state of being assimilated; people of different backgrounds come to see themselves as part of a larger national family
assimilation(n) the social process of absorbing one cultural group into harmony with another, Syn. absorption
assimilation(n) the process of absorbing nutrients into the body after digestion, Syn. absorption
assimilation(n) a linguistic process by which a sound becomes similar to an adjacent sound
assimilation(n) in the theories of Jean Piaget: the application of a general schema to a particular instance
acculturation(n) the process of assimilating new ideas into an existing cognitive structure, Syn. assimilation

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Assimilation

n. [ L. assimilatio: cf. F. assimilation. ] 1. The act or process of assimilating or bringing to a resemblance, likeness, or identity; also, the state of being so assimilated; as, the assimilation of one sound to another. [ 1913 Webster ]

To aspire to an assimilation with God. Dr. H. More. [ 1913 Webster ]

The assimilation of gases and vapors. Sir J. Herschel. [ 1913 Webster ]

2. (Physiol.) The conversion of nutriment into the fluid or solid substance of the body, by the processes of digestion and absorption, whether in plants or animals. [ 1913 Webster ]

Not conversing the body, not repairing it by assimilation, but preserving it by ventilation. Sir T. Browne. [ 1913 Webster ]

☞ The term assimilation has been limited by some to the final process by which the nutritive matter of the blood is converted into the substance of the tissues and organs. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I could see... that this was a sum substantially greater... that the one she had in mind, and not easy for her to assimilate, try as she might.ผมมองเห็นว่ามีอะไรมากมาย กว่าที่เธอคิดไว้ในใจ และไม่ง่ายสำหรับเธอจะรับได้ต่อให้พยายาม Don Juan DeMarco (1994)
So it's only natural that our best young minds assume an air of Eastern dignity while greedily assimilating every Western weakness as quickly as they can acquire it.เป็นธรรมชาติที่คนหนุ่มหัวดีของเรา จะรู้จักศักดิ์ศรีของตะวันออก แต่ก็กลับรีบรับเอา Gandhi (1982)
Every time you've heard someone say they saw a ghost or an angel every story you've ever heard about vampires, werewolves or aliens is the system assimilating some program that's doing something they're not supposed to be doing.เวลาที่เธอได้ยินใครพูดถึงปิศาจ ถึงเทวดา พูดถึงแวมไพร์ มนุษย์หมาป่า เอเลี่ยน นั่นแหละคือโปรแกรมที่เลียนแบบโปรแกรมอื่นบางโปรแกรม The Matrix Reloaded (2003)
Still planning... to change the way we humble scientists view memory assimilation?Are you still planning to change the way we humble scientists - view memory assimilation? The Butterfly Effect (2004)
I bet he wants to assimilate you, that way... he can hold your hand on the street, he can even kiss you!พนันได้เลยว่าหมอนั่นน่ะกำลังใช้วิธีชักจูงนายแบบค่อยๆซึมลึก แล้วก็... ........... Go Go G-Boys (2006)
Assimilation and natural selection.การเลือกสรรของธรรมชาติ Appleseed Ex Machina (2007)
The asset and I will enter the facility, obtain uniforms to assimilate and attempt to confirm Ahmad's identity.ชัคและฉันจะเข้าไปในตึกนั่น ทำตัวกลมกลืนเพื่อจะแทรกซึม และพยายามยืนยันเรื่องอัลมาด Chuck Versus the Broken Heart (2009)
Well, that should take care of your pain and help the artiforg assimilate into your body.นี่จะช่วยให้คุณหายปวด และช่วยให้หัวใจใหม่ ปรับตัวเข้ากับร่างกายคุณ Repo Men (2010)
Our people have assimilated well.พวกเขา ปรับตัวได้ดี Disciple (2010)
Well, Becky, you are assimilating beautifully.- ดีมากเบ็คกี้ เธอสวยขึ้น Home (2010)
I'm breaking down the barriers of race by assimilation.ฉันทำลายลงอุปสรรค ของการแข่งขันโดยการดูดซึม นั่นคือทั้งหมดที่ฉันทำ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
We're supposed to assimilate, remember?เราควรจะ ดูดซึมจำได้ไหม? The Family (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเอาอย่าง(n) imitation, See also: assimilation, Syn. การเลียนแบบ, การลอกแบบ, การลอกเลียน, การทำตาม, Example: การแต่งตัวของเขาแสดงออกถึงการเอาอย่างฝรั่ง
การดูดกลืน(n) absorption, See also: assimilation, Example: น้ำมีคุณสมบัติในการดูดกลืนได้ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การดูดกลืน[kān dūtkleūn] (n) EN: absorption ; assimilation  FR: absorption [ f ]
การเปลี่ยนแปลงสารอาหาร[kān plīenplaēng sān āhān] (n, exp) FR: dégradation des éléments nutritifs [ f ] ; assimilation de la nourriture [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
assimilation

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assimilation

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同化[tóng huà, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˋ,  ] assimilation (cultural, digestive, phonemic etc) #27,147 [Add to Longdo]
同化作用[tóng huà zuò yòng, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ,    ] assimilation (biol.); anabolic #135,405 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angleichung { f } | Angleichungen { pl }assimilation | assimilations [Add to Longdo]
Anpassung { f } | neue Anpassung { f }assimilation | reassimilation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
摂取[せっしゅ, sesshu] (n, vs) (1) intake; absorption; adoption; (2) assimilation; (P) #9,381 [Add to Longdo]
同化[どうか, douka] (n, vs, adj-no) (1) (See 異化) assimilation; absorption; (2) anabolism; (3) adaptation; (P) #17,235 [Add to Longdo]
アシミレイション[ashimireishon] (n) assimilation [Add to Longdo]
王化[おうか, ouka] (n, vs) imperial influence; assimilation of new territory [Add to Longdo]
炭酸同化作用[たんさんどうかさよう, tansandoukasayou] (n) carbon dioxide assimilation [Add to Longdo]
同化作用[どうかさよう, doukasayou] (n, adj-no) assimilation; metabolism; anabolism [Add to Longdo]
同和地区[どうわちく, douwachiku] (n) assimilation district; area targeted for antidiscrimination measures; burakumin area [Add to Longdo]
不同化[ふどうか, fudouka] (n, vs) nonassimilation [Add to Longdo]
咀嚼[そしゃく, soshaku] (n, vs, adj-no) (1) chewing; mastication; breaking into bite-sized pieces; (2) digestion; assimilation [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top