ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ascendance

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ascendance-, *ascendance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, I realize my cultural ascendance only serves to illuminate your own banality.ฉันจะใช้ความสามารถของฉัน ชี้ทางเรื่องน่าเบื่อ Journey to Regionals (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วงศ์ตระกูล[wongtrakūn] (n, exp) EN: lineage ; descendant ; pedigree ; nationality ; family ; genealogy ; heredity ; parentage ; ancestry  FR: ascendance [ f ] ; ancêtres [ mpl ] ; aïeux [ mpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ASCENDANCE

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ascendancy \As*cend"an*cy\, Ascendance \As*cend"ance\, n.
   Same as {Ascendency}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ascendance
   n 1: the state that exists when one person or group has power
      over another; "her apparent dominance of her husband was
      really her attempt to make him pay attention to her" [syn:
      {dominance}, {ascendance}, {ascendence}, {ascendancy},
      {ascendency}, {control}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top