ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

artfulness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -artfulness-, *artfulness*, artfulnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
artfulness(n) ความมีทักษะ, Syn. art, craft

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระบวน(n) artfulness, See also: affection, deceitfulness, Syn. ท่า, จริต, Example: พวกสาวๆ มีกระบวนท่ามากจนบางครั้งน่าเบื่อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุบาย[ubāi] (n) EN: trick ; stratagem ; ploy ; ruse ; finesse ; artfulness ; dodge  FR: artifice [ m ] ; ruse [ f ] ; stratagème [ m ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
artfulness

Japanese-English: EDICT Dictionary
小細工[こざいく, kozaiku] (n) tricks; artfulness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Artfulness \Art"ful*ness\, n.
   The quality of being artful; art; cunning; craft.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 artfulness
   n 1: the quality of being adroit in taking unfair advantage
      [ant: {artlessness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top