ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

analyzed

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -analyzed-, *analyzed*, analyz, analyze
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
analyzed(vt) กระบวนการวิเคราะห์

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
analyzed

adj. separated into components. [ WordNet 1.5 ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It'll take me a few days to get it analyzed.ใช้เวลาไม่กี่วัน ถึงจะรู้ว่ามันคืออะไร Basic Instinct (1992)
In case you haven't had it analyzed yet.กรณีที่คุณยังไม่ได้ เอามันไปตรวจสอบ Basic Instinct (1992)
Analyzing.กำลังประมวลผล The Lawnmower Man (1992)
I'll go there to analyze and collate the fluid samples.ฉันจะได้วิเคราะห์ และเปรียบเทียบตัวอย่างของเหลวได้ Junior (1994)
Can you analyze the image on monitor circuit two?คุณสามารถวิเคราะห์ภาพ ในการตรวจสอบวงจร 2? ใช่. 2010: The Year We Make Contact (1984)
We're still analyzing the energy given off by the subject, but...เรายังคงวิเคราะห์ พลังงานนั้นแต่... Akira (1988)
I want you to analyze and interpret all the events... surrounding Derek's incarceration.ฉันต้องการวิเคราะห์ และแปลผล เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น... ที่เกี่ยวกับ การจำคุกของ เดเร็ค American History X (1998)
I've decided to analyze it, logically, with a scientific method.ฉันตัดสินใจที่จะวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ The Red Violin (1998)
They're, like, 30, and they work up little codes together, and they analyze Greek mythology and make up secret societies where other guys who never had girlfriends before can join in.พวกเขาอายุ 30 ทำงานกับรหัสอะไรสักอย่าง พวกเขาวิเคราะห์เทพนิยายกรีก ก่อตั้งสมาคมลับ ให้พวกบ๊องไม่มีแฟนด้วยกันมาเข้าร่วม Signs (2002)
We analyzed the gravitational field around the crater.เราตรวจเจอแรงแม่เหล็กแถวๆอุกาบาต Yomigaeri (2002)
To determine the kind of personality that drives the corporation to behave like an externalizing machine we can analyze it like a psychiatrist would a patient.เพื่อชี้ให้เห็นบุคลิกภาพ ที่ผลักดันให้บรรษัท ประพฤติตัวเป็นเครื่องจักรผลักภาระ The Corporation (2003)
They were assigned to analyze every aspect in detail of our criminal.พวกเขามีหน้าที่วิเคราะห์รูปแบบ และรายละเอียดของอาชญากร Ghost in the Shell (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
analyzedBenson and Holmes analyzed the psychological effect of artificial insemination on parents.
analyzedIn my analysis I rely considerably on the types of authoritarian behaviour first analyzed by Kurz.
analyzedThe aviation expert analyzed the statistics in detail.
analyzedThe doctor analyzed the blood sample for anemia.
analyzedThe expert analyzed the statistics in detail.
analyzedThe result of the election will soon be analyzed.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
analyzed

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
analyzed

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top