ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amorphism

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amorphism-, *amorphism*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amorphism(อะมอร์' ฟิสซึม) n. ภาวะหรือลักษณ์ที่ไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, ความไม่มีจุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน, ลักษณะอสัณฐาน

Japanese-English: EDICT Dictionary
変成作用[へんせいさよう, henseisayou] (n) metamorphism [Add to Longdo]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
metamorphism(n) การเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือลักษณะ, Syn. change

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
regional metamorphismการแปรสภาพบริเวณไพศาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
autometamorphismการแปรสภาพในตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
allochemical metamorphismการแปรสภาพองค์ประกอบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Barrovian metamorphismการแปรสภาพแบบบาร์โรเวียน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
metamorphismการแปรสภาพ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
contact metamorphismการแปรสภาพสัมผัส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dynamic metamorphismการแปรสภาพพลวัต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
isochemical metamorphism; treptomorphismการแปรสภาพคงองค์ประกอบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
treptomorphism; isochemical metamorphismการแปรสภาพคงองค์ประกอบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
thermal metamorphismการแปรสภาพเพราะความร้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ultrametamorphismการแปรสภาพอุกฤษฎ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
变质[biàn zhì, ㄅㄧㄢˋ ㄓˋ,   /  ] go bad; deteriorate; metamorphism #12,443 [Add to Longdo]
变质作用[biàn zhì zuò yòng, ㄅㄧㄢˋ ㄓˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ,     /    ] metamorphism (geol.) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Metamorphismus { m }metamorphism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amorphism \A*mor"phism\, n. [See {Amorphous}.]
   A state of being amorphous; esp. a state of being without
   crystallization even in the minutest particles, as in glass,
   opal, etc.
 
   Note: There are stony substances which, when fused, may cool
      as glass or as stone; the glass state is spoken of as a
      state of amorphism.
      [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top