ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alienation

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alienation-, *alienation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alienation(n) การทำให้เหินห่าง, See also: การทำให้บาดหมาง, Syn. enstrangement, disaffection
alienation(n) การโอน (ทรัพย์)
alienation(n) ความห่างเหิน, See also: ความหมางเมิน
alienation(n) สภาวะผิดปกติ, See also: สภาวะวิกลจริต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alienation(เอเลียนเน' เชิน) n. การทำให้เหินห่าง, การทำให้บาดหมาง, การโอน (เงิน, ที่ดิน) , ภาวะวิกลจริต, การยุแหย่, Syn. separation
alienation of affectionsความบาดหมางหรือเหินห่างของสามีภรรยาที่เนื่องจากบุคคลที่สาม

English-Thai: Nontri Dictionary
alienation(n) การทำให้บาดหมางกัน, การเปลี่ยนเจ้าของ, การโอน(เงิน)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alienationการโอนทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alienationความรู้สึกแปลกพวก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alienation๑. การตีตัวออกห่าง๒. การโอนอสังหาริมทรัพย์๓. การลดคุณค่าในความเป็นมนุษย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alienationอัญภาวะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alienation (Philosophy)ความผิดแปลกสภาวะ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Alienation (Social psychology)ความผิดแปลกสภาวะ (จิตวิทยาสังคม) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At first it looked like a garbage dump for UFO sightings, alien abduction reports, the kind of stuff most people laugh at.โดยอุบัติเหตุ ? แรกเริ่ม มันดูเหมือนที่ทิ้งขยะ ของเรื่อง "เห็น UFO" "ถูกเอเลี่ยนลักพาตัว"... Deep Throat (1993)
Look, it all fits a profile of alien abduction.Peggy O'Dell นั่งอยู่ในรถเข็น แต่ยังสามารถวิ่งตัดหน้ารถบรรทุกได้ Deep Throat (1993)
With testimony given under hypnosis from a boy who claims he was given orders from an alien force through an implant in his nose.ใช่.. แต่คุณทำสืบสวน คดีลักษณะนี้อย่างไร ? คำให้การ อยู่ใต้การสะกดจิต... Deep Throat (1993)
- Took a lot for you to alienate him.- ต้องให้อะไรมากมาย ที่จะแตกแยกกับเขา. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
India is an alien country to me.อินเดียยังใหม่สำหรับผม Gandhi (1982)
Mr. Kinnoch I beg you to accept that there is no people who would not prefer their own bad government to the good government of an alien power.คุณคินน็อค โปรดยอมรับเถอะว่าประชาชน อยากได้รัฐบาลที่เลวของตัวเอง Gandhi (1982)
We're hardly an alien power.เราไม่ใช่กองกำลังต่างชาติ Gandhi (1982)
apparently, the aliens dissected the ox and kept the best pieces of meat for themselves.ดูเหมือนว่า เอเลี่ยนจะเชือดวัวนั่น แล้วเก็บเนื้อส่วนที่ดีที่สุดไว้เอง Spies Like Us (1985)
Look, I've come 1, 500 miles to see you ... at the risk of losing my home and alienating my wife.ผมมาไกลตั้ง 1, 500 ไมล์ เพื่อมาพบคุณ... เสี่ยงกับการเสียบ้าน และบาดหมางกับเมียผม Field of Dreams (1989)
What? The FBI sent Deputy Directors out after illegal aliens?เอฟบีไอ ส่งผู้ช่วยมาทำคดีเล็ก ๆ เนี่ยนะ บอกหน่อยสิเพรสตั้น The Jackal (1997)
So all enemy aliens on British Empire soil are now prisoners of war.ดังนั้น ฝ่ายศัตรูทั้งหมดที่อยู่บน แผ่นดินอังกฤษถือเป็นเชลยสงคราม Seven Years in Tibet (1997)
So the aliens can't read our minds. Oh. Oh, of course.เอเลี่ยนจะได้อ่านใจเราไม่ได้ นั่นสินะ Signs (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขาย[kān khāi] (n) EN: sale ; selling  FR: vente [ f ] ; aliénation [ f ]
ความบ้า[khwām bā] (n) EN: insanity ; madness ; craziness ; mania ; delirium ; mental disorder ; mental illness ; lunacy  FR: folie [ f ] ; démence [ f ] ; aliénation [ f ] ; délire [ m ] ; déséquilibre mental [ m ] ; déglingue [ f ] (fam.)
ความรู้สึกแปลกแยก[khwām rūseuk plaēk yaēk] (n, exp) EN: feeling of alienation

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
alienation

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alienation

WordNet (3.0)
alienation(n) the feeling of being alienated from other people, Syn. disaffection, estrangement
alienation(n) separation resulting from hostility, Syn. estrangement
alienation(n) (law) the voluntary and absolute transfer of title and possession of real property from one person to another
alienation(n) the action of alienating; the action of causing to become unfriendly

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Alienation

n. [ F. aliénation, L. alienatio, fr. alienare, fr. alienare. See Alienate. ] 1. The act of alienating, or the state of being alienated. [ 1913 Webster ]

2. (Law) A transfer of title, or a legal conveyance of property to another. [ 1913 Webster ]

3. A withdrawing or estrangement, as of the affections. [ 1913 Webster ]

The alienation of his heart from the king. Bacon. [ 1913 Webster ]

4. Mental alienation; derangement of the mental faculties; insanity; as, alienation of mind. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Insanity; lunacy; madness; derangement; aberration; mania; delirium; frenzy; dementia; monomania. See Insanity. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
離れ[ばなれ;はなれ, banare ; hanare] (suf) (1) (ばなれ only) separation from; loss of interest in; independence of; distancing (of oneself) from; disillusionment with; alienation from (something); (pref) (2) (はなれ only) (See 離れ座敷) detached (dwelling, room) #2,252 [Add to Longdo]
離反[りはん, rihan] (n, vs) estrangement; alienation; disaffection; (P) #18,295 [Add to Longdo]
異化効果[いかこうか, ikakouka] (n) alienation effect; Verfremdungseffekt [Add to Longdo]
自己疎外[じこそがい, jikosogai] (n) self-alienation [Add to Longdo]
精神錯乱[せいしんさくらん, seishinsakuran] (n, adj-no) mental derangement; mental confusion; alienation [Add to Longdo]
疎外[そがい, sogai] (n, vs) estrangement; neglect; alienation; casting out; (P) [Add to Longdo]
疎外感[そがいかん, sogaikan] (n) feeling of alienation [Add to Longdo]
疎隔[そかく, sokaku] (n, vs) alienation [Add to Longdo]
離間[りかん, rikan] (n, vs) estrangement; alienation [Add to Longdo]
離間策[りかんさく, rikansaku] (n) scheme to provoke discord or alienation [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top