ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alcalde

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alcalde-, *alcalde*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alcalde(แอลแคล' ดี) n., (pl. -des) นายกเทศมนตรีที่มีอำนาจพิจารณาคดี., Syn. alcade

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
According to the laws of this territory, the mayor has the power not to admit or expel any or all strangers considered undesirable to the state.Nach geltendem Recht kann der Alcalde fremden Personen den Aufenthalt verweigern oder sie ausweisen, wenn sie dem Land unerwünscht sind. Texas, Adios (1966)
The mayor is right here.Kann er. Der Alcalde, das bin ich. Texas, Adios (1966)
Give Miguel what's left of him.Dann zum Alcalden mit ihm. Texas, Adios (1966)
You're the one who set up Louis and Ramon.Wieso? Mein Vater war der el alcalde unseres Dorfes. To Have and to Hold (1989)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alcalde \Al*cal"de\, n. [Sp. alcalde, fr. Ar. al-q[=a]d[imac]
   judge, fr. qada to decide, judge. Hence, the cadi of the
   Turks. Cf. {Cadi}.]
   A magistrate or judge in Spain and in Spanish America, etc.
   --Prescott.
   [1913 Webster]
 
   Note: Sometimes confounded with {Alcaid}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alcalde
   n 1: a mayor or chief magistrate of a Spanish town

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top