ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agree to

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agree to-, *agree to*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agree to(phrv) อนุมัติ, See also: ยอมรับ, Syn. accede to, acquiesce in, assent to consent to, dissent from
agree to disagree(sl) เห็นพ้องกันบนความเห็นที่แตกต่าง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You agree to have dinner with me tomorrow night.คุณตกลงที่จะมีอาหารค่ำกับฉันในคืนวันพรุ่งนี้ Bloodsport (1988)
Pay him. I didn't agree to three points above the vig.ฉันไม่เห็นด้วยหรอกนะ ไถคนขายวิก Goodfellas (1990)
So that they would agree to go in, I think.แจกให้ตายใจไงล่ะ Schindler's List (1993)
Once we have European approval, the F.D.A. will agree to testing.พอทางยุโรปอนุมัติ ทางอ.ย.จะยอมให้ทำการทดสอบ Junior (1994)
Look, Serpico, if you agree to testify in open court... No!นี่เซอร์ปิโก้ ถ้านายตกลงจะขึ้นให้การในศาล Rushmore (1998)
Where did you agree to become Mrs. Weinberg?ที่ไหนล่ะที่คุณตกลงจะมาเป็นคุณนาย เวนย์เบิร์ก Dark Harbor (1998)
I'm telling you, Alex, Isabella will never agree to it.อิซาเบลล่าไม่มีวันตกลงด้วยแน่ ๆ Woman on Top (2000)
- Curiously, Lucius, several of them were under the impression that you would curse their family if they did not agree to suspend me in the first place.- แปลกมากกว่า กรรมการหลายคนเล่าว่า คุณขู่จะสาปครอบครัวของพวกเขา ถ้าเขาไม่ยอมให้ผม ถูกพักงานในตอนแรก Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
She'll never agree to that.เธอไม่มีวันยอมหรอก Mona Lisa Smile (2003)
That you will agree to maintain a strictly professional relationship with all members of the faculty.คุณต้องรักษาความสัมพันธ์ทางอาชีพ... กับอาจารย์อื่นๆ ในคณะทุกคน Mona Lisa Smile (2003)
I got the secret service agent in charge at Wichita to agree to share the investigation.เราอาจต้องพึ่งกองหนุน เมื่อถึง Andrews ผมก็คิดอย่างนั้น Yankee White (2003)
I don't know the reason for it but I think she already agree to it. Tae-ha came back to work at the store.เร็วหน่อยได้ไหม? Something About 1% (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agree toAs for me, I can't agree to his offer.
agree toAs to me, I agree to the plan.
agree toBeth told Chris to bathe or she will not agree to date him.
agree toBob did not agree to the plan.
agree toDon't you agree to this plan?
agree toDo you agree to our proposal?
agree toDo your parents agree to your becoming a flight attendant?
agree toHe didn't agree to my proposal.
agree toHe got even his opponents to agree to the new economic plan.
agree toHe was foolish to agree to the plan.
agree toHe would not agree to our proposal.
agree toI agree to go with him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยอมให้(v) yield, See also: agree to let, agree to allow, Syn. ยอม, ยินยอมให้, Ant. ขัดใจ, Example: หากผมทำผิดจริงผมก็จะยอมให้บริษัทตัดเงินเดือน
รับ(v) accept, See also: agree to, admit, approve, consent to, concur with, Syn. เห็นพ้อง, เห็นชอบ, เห็นด้วย, Example: คุณจะรับมาตราการแก้ไขปัญหาตามนี้หรือไม่, Thai Definition: มีความเห็นพ้องหรือเห็นชอบด้วย
เห็นชอบ(v) approve of, See also: agree to, consent to, assent to, endorse, Syn. เห็นดีเห็นชอบ, เห็นด้วย, เห็นดีเห็นงาม, Example: คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็นชอบ[henchøp] (v, exp) EN: be in vavour of ; approve of ; agree to ; consent to ; assent to ; endorse  FR: approuver ; être en faveur de
รับ[rap] (v) EN: accept ; agree to ; admit ; approve ; consent to ; concur with  FR: accepter ; admettre
ตกปากตกคำ[tokpāktokkham] (v) EN: agree to do sth ; promise ; undertake ; give one's word
ยอมให้[yømhai] (v, exp) EN: yield ; agree to let ; agree to allow ; allow ; allocate ; let  FR: concéder ; accorder

Japanese-English: EDICT Dictionary
赴く;趣く;趨く[おもむく, omomuku] (v5k, vi) (1) to go in the direction of; to proceed toward; to proceed according to; to repair to; (2) to become; to face (facts, circumstances, etc.); to abide by; to agree to; to consent to; to obey #17,076 [Add to Longdo]
テレアポ[tereapo] (n) (1) (abbr) telephone appointment; arranging meetings and appointments in advance by phone; (2) cold-calling to get potential customers to agree to meet a salesman; carrying out market surveys by phone [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top