ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agora

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agora-, *agora*
Possible hiragana form: あごら
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agora(n) เวที

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agora(แอก' โกระ) n., (pl. -orae) การชุมนุมทางการเมืองที่มีชื่อเสียง , สถานที่ ๆ มีการชุมนุมดังกล่าว (popular political assembly)
agoraphobia(แอกโกราโฟ' เบีย) n. โรคกลัวอยู่ในที่โล่งหรือที่ชุมชน (fear of being in open space)
uragora(ยู'กอกกะ, ยู'ระโกก) n. ยาขับปัสสาวะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agoraphiliaอาการชอบที่โล่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agoraphobiaอาการกลัวที่โล่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agoraphobiaความกลัวที่ต้องอยู่ในสถานที่สาธารณะซึ่งห่างจากบ, กลัวที่โล่ง [การแพทย์]

WordNet (3.0)
agora(n) 100 agorot equal 1 shekel in Israel
agora(n) the marketplace in ancient Greece
agora(n) a place of assembly for the people in ancient Greece, Syn. public square
agoraphobia(n) a morbid fear of open spaces (as fear of being caught alone in some public place)
agoraphobic(adj) suffering from agoraphobia; abnormally afraid of open or public places

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Agora

‖n. [ Gr. 'agora`. ] An assembly; hence, the place of assembly, especially the market place, in an ancient Greek city. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Christians have gathered in the Agora.พวกคริสเตียนมารวมตัวกันที่นี่ Agora (2009)
You've finished your shopping at the local market or agora.เธอชอปปิ้งที่ตลาดหรือ แหล่งรวมคนเสร็จแล้ว... The Gorilla Experiment (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปิทาโกรัส[Pithākōras] (n, exp) EN: Pythagoras  FR: Pythagore
ที่สาธารณะ[thī sāthārana] (n, exp) EN: agora  FR: place publique [ f ] ; agora [ f ]
ทฤษฎีบท(ของ)ปิทาโกรัส[thritsadībot (khøng) Pithākōras] (n, exp) EN: Pythagoras' theorem ; Pythagorean Theorem (Am.)  FR: théorème de Pythagore [ m ]
เวที[wēthī] (n) EN: center ; agora ; forum  FR: forum [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
agora
agoraphobia

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agora
agoras
agoraphobia

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
广场恐惧[guǎng chǎng kǒng jù, ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ, 广    /    ] agoraphobia (fear of wide open spaces) [Add to Longdo]
广场恐惧症[guǎng chǎng kǒng jù zhèng, ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ ㄓㄥˋ, 广     /     ] agoraphobia (fear of wide open spaces) [Add to Longdo]
恐旷症[kǒng kuàng zhèng, ㄎㄨㄥˇ ㄎㄨㄤˋ ㄓㄥˋ,    /   ] agoraphobia [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agoraphobie { f }; Angst vor weiten Räumen; Raumangst { f }agoraphobia [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アゴラ[agora] (n) { comp } Agora [Add to Longdo]
アゴラフォビア[agorafobia] (n) agoraphobia [Add to Longdo]
ピタゴラスの定理[ピタゴラスのていり, pitagorasu noteiri] (n) Pythagorean theorem [Add to Longdo]
ピタゴラス音律[ピタゴラスおんりつ, pitagorasu onritsu] (n) Pythagorean temperament; Pythagorean tuning [Add to Longdo]
広場恐怖症[ひろばきょうふしょう, hirobakyoufushou] (n) agoraphobia [Add to Longdo]
摩ご羅迦[まごらが, magoraga] (n) { Buddh } mahoraga (protectors of Buddhism depicted as giant serpents) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アゴラ[あごら, agora] Agora [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top