ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aesthete

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aesthete-, *aesthete*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aesthete(n) ผู้ที่ชอบความงาม (โดยเฉพาะของศิลปะ ดนตรี กวีและอื่น ๆ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aesthete(เอส' ธีท) n. ผู้ที่ชอบความงาม (โดยเฉพาะของศิลปะดนตรี กวีและอื่น .), Syn. esthete, connoisseur

English-Thai: Nontri Dictionary
aesthete(n) คนมีอารมณ์สุนทรีย์

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
aesthete
aesthetes
aesthete's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aesthete
aesthetes

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 AEsthete \[AE]s"thete\, n. [Gr. ? one who perceives.]
   One who makes much or overmuch of [ae]sthetics. [Recent]
   [1913 Webster] AEsthetic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aesthete
   n 1: one who professes great sensitivity to the beauty of art
      and nature [syn: {esthete}, {aesthete}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top