ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adventurer

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adventurer-, *adventurer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adventurer(แอดเวน' เชอเรอะ) n. ผู้เสี่ยงภัย, ผู้เสี่ยงโชค, นักฉวยโอกาส, นักผจญภัย

English-Thai: Nontri Dictionary
adventurer(n) นักผจญภัย, นักเสี่ยงภัย, นักฉวยโอกาส, นักแสวงโชค

WordNet (3.0)
adventurer(n) a person who enjoys taking risks, Syn. venturer
explorer(n) someone who travels into little known regions (especially for some scientific purpose), Syn. adventurer

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Adventurer

n. [ Cf. F. aventurier. ] [ 1913 Webster ]

1. One who adventures; as, the merchant adventurers; one who seeks his fortune in new and hazardous or perilous enterprises. [ 1913 Webster ]

2. A social pretender on the lookout for advancement. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Some fantastic adventure, right? Something really crazy? All I was doing was giving him advice.คนเดียวที่ส่งโปสการ์ดให้ชั้นตลอดๆ Hero (1992)
The way you sort of started out with the adventure part...พี่ต้องเริ่มแบ่งกลุ่ม เพื่อที่จะค้นหา... Hocus Pocus (1993)
Walk from place to place, meet people, get in adventures.เดินจากสถานที่ที่พบปะผู้คนได้รับในการผจญภัย Pulp Fiction (1994)
Your adventure with Serge:เธอไปเที่ยวกับเสิร์จ: Wild Reeds (1994)
Fiction, adventure.นิยายผจญภัย The Shawshank Redemption (1994)
So my adventures came to an end, and with them the chance that one day, like my father, การผจญภัยของมาถึงจุดจบ และกับผมพวก วันหนึ่งโอกาสก็มาถึง เหมือนพ่อของผม Don Juan DeMarco (1994)
"Adventurers beware. Do not begin unless you intend to finish."นักผจญภัยระวัง ถ้าคิดจะเล่น ต้องเล่นให้จบ... Jumanji (1995)
You have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.คุณมีอำนาจที่จะทำให้ ชีวิตมีอิสระและสวยงาม ที่จะทำให้ชีวิตนี้ มีเรื่องเล่าที่ยอดเยี่ยม The Great Dictator (1940)
Here we are, fighting the most desperate war in history, and a few wop adventurers act the giddy goat.นี่เรากำลังต่อสู้สงคราม เกี่ยวกับสงครามหมดหวังมาก ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของ มนุษยชาติและ How I Won the War (1967)
And none the worse for our adventures.และไม่มีใครที่เลวร้ายยิ่งสำหรับการ ผจญภัยของเรา Yellow Submarine (1968)
-So is the future of science, with that rabble-rouser fomenting a senseless military adventure.อนาคตวิทยาการก็มีภัย เพราะพวกนักปฏิวัติบ้าลัทธิทางการทหาร Beneath the Planet of the Apes (1970)
I followed you on many adventures... but into the great unknown mystery...ผมทำตามที่คุณในการผจญภัยจำนวนมาก ... แต่เป็นความลึกลับที่ไม่รู้จักดี ... Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adventurerIt seems, from books, that the colonizers and adventurers went sailing off to a new fine life, a new country, opportunities, and so forth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักผจญภัย(n) adventurer, See also: adventurist, explorer, adventure seeker, Example: นักผจญภัยเดินทางย้อนลำน้ำโขงจากกัมพูชาไปถึงยูนาน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ชอบผจญภัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักผจญภัย[nak phajonphai] (n) EN: adventurer ; adventurist ; explorer ; adventure seeker  FR: aventurier [ m ]
ผู้เสี่ยงโชค[phū sīeng chōk] (n, exp) EN: adventurer  FR: aventurier [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
adventurer
adventurer
adventurers
adventurers

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adventurer
adventurers

Japanese-English: EDICT Dictionary
山師[やまし, yamashi] (n) (1) speculator; (2) adventurer; imposter; (3) prospector [Add to Longdo]
大陸浪人[たいりくろうにん, tairikurounin] (n) prewar Japanese adventurer (political activist) in mainland China [Add to Longdo]
投機師[とうきし, toukishi] (n) adventurer; speculator [Add to Longdo]
風雲に乗ずる[ふううんにじょうずる, fuuunnijouzuru] (exp, vz) (obsc) to take advantage of the troubled times (of an ambitious adventurer) [Add to Longdo]
風雲児[ふううんじ, fuuunji] (n) lucky adventurer; adventurer who takes advantage of troubled times; soldier of fortune [Add to Longdo]
冒険家[ぼうけんか, boukenka] (n) adventurer [Add to Longdo]
冒険者[ぼうけんしゃ, boukensha] (n) adventurer [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top